• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  

     www.sakli-sifa.com      www.sakli-sifa.com
                                                               Gün 1923 / Yıl 05                                                                  
                                İlaçlar kadar Bitkilerde zehirlidir tavsiye ile kullanılmaz                                                                             
                                      Doğa ile Savaş Halindeyiz Kazanırsak Kaybedeceğiz    
                              "İlacınız" Sebzeler Temizleyici Meyveler Besleyici   
                        Yaratanın yaratmış olduğu evrendeki Dengeyi yakalamak 
 
       "Yaratanın Hak kıldığı her dinden ne olursan ol tüm hastalıkları yenmek dua ve sevgidir"                        "Bilin ki yarın güneş her insan için aynı doğacak"  "İyi ve Kötü olmak içinde insan elinde olacak"  
                                                   "Kararı sen versen de Kaderin belirleyecek"  

Saklı şifa bir markadır. İletişim yanlışlıklarıyla dolu Dünyadayız.Türkiye’nin hiçbir yerinde şubemiz yoktur  "Merkez sorgun Yozgat istasyonlar Silifke Anamur dur  internet  yayını 2013 Metal yaşı yılı 1959 dur"  Diğerleri Karanlık Başarısızlık korkusu yaşayanlar nefsine dünya malına gömülmüşlerdir.. "Selçuk uysal çoban saklı şifa"

                        Yaşam sırrınız SIRLAR KİTABİN da harfiyen yazılmıştır ilk adım ise SEVGİDİR

                                        Bu gün gecikmiş işimiz yarınlar olursa erken biter

 
Site Menusu
Takvim

AYLARA GÖRE TAHMİNİ HASTALIKLAR ASTRONOMİ

 

          www.sakli-sifa.com   www.sakli-sifa.com


     GERÇEK DOĞUMLARINIZIN AYLARA  GÖRE HASTALIK  BELİRTİSİ;

   
    HER  İNSANIN  AYLARA  GÖRE  DOĞANIN VE  RABBİMİN  HASTALIKLARINI İNSANIN 
         
      DOĞUMUNDAN  ÖLÜMÜNE  KADAR  ŞİFASINI  RABBİM DOĞAYA  DAĞITMIŞTIR

 
      ŞİFASI ANA OCAĞI ve  BABA OCAĞI MEMLEKETİNE  EVİNİN                                  
                       BAHÇESİNE ŞİFASINI RABBİM ATMIŞTIR. 


AY         17   21TABİATI BURÇLAR ORGANLARORGANLARLA İLGİLİ
HARFLER(KUR'AN DİLİ)
 DÜNYA  HARFLERİ
 3 MART17    21ATEŞKOÇSAÇze,şın,fe,mim,tı,he,elif
dad,te,sad,nun,ye,vav,be.

z,ş,f,m,t,h,e,
da,te,sa,n,y,v,b
     
 4 NİSAN17    21TOPRAKBOĞAALINdad,te,sad,nun,ye,vav,be,
gayın,ha,ra,ayın,lam,ha,dal.
da,te,sa,n,y,v,b,
g,ha,r,a,le,ha,a.
 5 MAYIS17    21HAVAİKİZLERGÖZLERgayın,ha,ra,ayın,lam,ha,dal,
zel,şin,fe,mim,te,he,elif.

g,h,r,a,h,l,d,z,ş
f,m,t,h,e.
             6 HAZİRAN 17    21SUYENGEÇBURUNzı,te,gaf,sin,kef,zel,cim,gayın,
he,ra,ayın,lam,he,dal.
z,t,g,s,k,z,c,ğ,h,
r,a,l,h,d.
 7 TEMMUZ17    21ATEŞARSLANAĞIZ DİLzel,şın,fe,mim,te,he,elif,dad,
te,sad,nun,ye,vav,be.
z,ş,f,m,t,h,e,d,t
sa,n,y,v,b
 8 AĞUSTOS     17    21TOPRAKBAŞAKÇENEdad,te,sin,nun,ye,vav,be,zel,
se,gaf,sin,kef,zel,cim
d,t,s,n,y,v,b,z,s,
g,s,k,z,c.
  9  EYLÜL
17    21
HAVATERAZİOMUZLARgayın,he,ra,ayın,lam,ha,dal,
zel,şın,fe,mim,tı,he,elif.
g,h,r,a,l,h,d,z,ş,
f,,m,t,h,e.
10  EKİM
17    21
SUAKREPGÖĞÜSzel,se,gaf,sin,kef,zel,cim,dad,
te,sad,nun,ye,vav,be.
z,s,g,s,k,z,c,da,
te,sa,n,y,v,b.
11  KASIM
17    21
ATEŞYAYOMURGALARzel,şın,fe,mim,te,he,elif,gayın,
ha,re,ayın,lam,ha,dal.
z,ş,f,m,t,h,e,g,
h,r,a,l,h,d.
12  ARALIK
17    21
TOPRAKOĞLAKKARINdad,te,sin,nun,ye,vav,be,gayın,
he,ra,ayın,lam,he,dal.
da,.t,s,n,y,v,g,h
,r,a,l,h,d.
  1  OCAK17    21HAVAKOVATENALSÜL
ORGANLARI
gayın,he,ra,ayın,lam,he,dal,
zel,şın,fe,mim,tı,he,elif.
g,h,r,a,l,h,d,z,ş,f
m,t,h,e.
  2  ŞUBAT17    21SUBALIKBACAKLAR
VE AYAKLAR
zı,se,gaf,sin,kef,zel,cim,gayın
he,ra,ayın,lam,he,dal.
z,s,g,s,k,z,c,g,h,
r,a,l,h,d.

 - Elif ( ا ):      Ülfet: Hareket, gayret, ibadet, hayır, sadaka gibi çalışmalarla ortaya çıkar. Ülfet hasıl olunca 2. adıma geçilir.

 - Be ( ب ):     Bereket: Ülfette yürüyen bereketi bulur.

 -Te ( ت ):      Tevbe: Berekette yürüyene, tevbe nasip olur.

 - Se ( ث ):     Sevap: Tevbe eden sevaba nail olur.

 - Cim ( ج ):   Cemal: Sevaba erişende güzellik meydana gelir. Bilhassa, "Gece  namazı kılanların gündüz yüzü güzel olur." (H.Ş. Avarifü’l-Maarif, 45. Bölüm)

 - Ha ( ح ):     Hikmet: Manalı konuşmak, işe yarayanı konuşmak demektir. Hikmetli olmanın yolu, farzları yapmak ve haramlardan sakınmaktır.

 - Hı ( خ):       Hayır: Hikmette yürüyen hayra nail olur.

 - Dal ( د ):     Delil: Rehberlik-kılavuzluk yapmak.

 - Zel ( ذ ):     Zeka: Duyduklarını iyi kavrar, muhafaza eder.

 - Rı ( ر ):      Rahmet: Rahmet-i İlahiye mazhar olmak.

 -. Zel ( ز ):   Zekat: Temizlik.

 - Sin ( س ):   Saadet: Bahtiyarlık.

 - Şın ( ش ):   Şifa: Manevi hastalıklardan şifa bulmak. 

 - Sad ( ص )   Sıdk: Doğruluk, yalandan kurtulmak.

 - Dad ( ض ): Zıya: Parlaklık, her tarafı parlamak.

  - Tı ( ط ):     Taat: İtaat, ne söylenirse yapmak.

 -Zı ( ظ ):      Zafer. 

 - Ayn ( ع ):    İlim: İlim sahibi olmak.

 -Ğayn ( غ ):   Gına: Zenginlik.

 - Fe ( ف ):     Felah, engelleri aşmak. [Korktuklarından emin, umduklarına nail olmak/kavuşmak.]

 - Gaf ( ق ):   Gurbet: Buradaki gurbet yakınlık manasındadır.

 - Kef ( ك ):   Keramet. Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü,                                şaşkınlık uyandırıcı durum 

 - Lam ( ل ): Lûtuf. Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik,yardım, ihsan, inayet, atıfet

- Mim ( م ): Mev’iza.; Aziz ve Celil olan Allah'ın ve Resulünün (sallallahu aleyhi ve sellem) çizdiği yolda yürüyen.

 - Nun ( ن ): Nur. Aydınlık, ışık, parıltı, ziya.

 - Vav ( و ): Vuslat: Kavuşmak.

 - He ( ه ):  . Hidayet; Hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola   girmek, doğru yola iletmek, dalâletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, iman etmek, Müslüman olmak, yol gösterici, Kur’an, tevhid gibi anlamlara gelir


 - Ye ( ي ): Yakin (Sure-i Hicr’in 99. ayetinde Rabbimiz, "Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!" diye buyurmuştur.) 


  NOT:   Rabbimin şifasına kavuşursunuz.Doğa ekolojisini bozdurmazsanız gelecek  nesillerimize şimdiden temel atarsınız.

  
Bir örnek görebilirsek bir inşaat yapılırken bir  elemanın eli  kanarsa bilinki  o inşaatın etrafında inşaat temeli atılırken Rabbim de hemen  oraya bitkilerden ( Çoban Çantası bitkisini tohumunu atar.)Çoban çantası marifeti kanayan yeri hemen  durdurur.Ağrıyı  dindirir.İşte bir örnek.  

                  
               
ÖNCELİKLE  HASTALIKLARDAN KORUNMA   

  
Hastalıklardan korunmak için en başta yapılması gereken helal ve haramlara dikkat etmektir.Haram, insanın vücuduna ve ruhuna zararlı şeylerdir,helal ise insanın sağlığına ve ruhuna faydalı şeylerdir.


 
  
Aslında vücudumuzun bağışıklık sistemini koruyarak tüm hastalıkların önüne geçebiliriz.Vücut, neyi nasıl düzeltmesi gerektiğini bilecek kabiliyette yaratılmıştır.

   
Bildiğiniz gibi insan vücudu mükemmel bir yapıda ve özellikte  

  
İnsanoğlunun en önemli görevlerinden biri de bu mükemmel yapıyı korumak ve yaratılışa uygun çalışmasını sağlamaktır.
 

Çün­kü o zaman bağışıklık sistemi canlanmaya başlıyor.Bağışıklık sistemi canlandı­ğında kimseye ihtiyaç kalmadan  iyileşme başliyor, süreç kendi kendine işliyor.   

     
   
   Alınacak bazı basit önlemlerle hastalıklardan korunmak mümkündür.Bu önlemler, soğuk algınlığının ve gribin yaygın olduğu soğuk kış aylarında daha önemli hale gelmektedir
. Devamını hastalik dan kurunmada okuyun                     4 Temel Mizaç Tip vardır DNA        

                               AYIN 17 / 21 ARASI                       

  HAVA  Demevi Kan:  Mizaç:    Kan Bu kişilerde kan hıltı baskındır                  .

  ATEŞ Safravi           :  Mizaç:    Safra  hıltı baskındır.                  

  SU  Balgami            :   Mizaç:   Akciğer Balgam hıltı baskındır              .   

  TOPRAK  Sevdavi   :   Mizaç:  Karaçiğer Sevda hıltı baskındır.                    

                                               
     
Hıltı annamı ( sıvı )
         

    ALYUVARLAR:Sayı olarak daha fazladır ve hayat için gerekli oksijeni sağlarlar.
     AKYUVARLAR:İnsanın organizmasını dış etkilere karşı savunurlar.
    TROMBOSİTLER:Pıhtılaşmayı sağlar.  

 

  KAN HASTALIKLARI:               

1.Kan hücrelerinin veya hemoglobin'in ilikteki üretimlerinde bozulma.
2.Kan hücrelerinin yıkımlarının hızlanması.
3.Kan hücrelerinin işlevlerinin bozulması.
4.Kanın pıhtılaşmasının bozulması.
5.Kanın damar içinde gereksiz yere pıhtılaşması.
6.Kanın üreten ilik hücrelerinin ven lenf bezi hücrelerinin kanserleşmeleri,

 DEVAMINI OKUYUN  

                                 

             ÖRNEK                                AYIN İÇİ                 
   
        AYLARIN  17 sinden              AYIN    21   Nekadar      Genetiktir                                 
                                         
                                                           GELEÇEK AYIN
  
        AYLARIN   17 sinden             AYIN     17  Sıne kadar    Kismen                                         

        AYLARIN   21 den                  AYIN     21  Ne kadar      Tabiyatı       

                 

                        Doğdugu gün bir elemendin pirtisidir.
                         
                            Şifayı verende alanda o güçdür.                        
 
                               (KAİNATİN GÜÇÜDÜR)    
                                 
                                       "RABBİMDİR"        

                 
  

                               4 RİTİM

SAFRA Ateş (21-17)Mart(saç)Temmuz(ağız)Kasım(omurgalar)

KARACİĞER Toprak (21-17) Nisan(alın)Ağustos(çene)Aralık(karın)

KAN Hava (21-17)Mayıs(gözler)Eylül(omuzlar)Ocak(tenasül)

AKCİĞER su (21-17)Haziran(burun)Ekim(göğüs)Şubat(bacaklar)

(her ay 21-17sinden 21-17sine hesapla)

  
Bu
rada doğduğunuz  ayda üstün deki ay ve altındaki aylara dikkat et meniz  17sinde 21ine kadar dönem mevsimleri­niz de 4 günlük perhiz yapmanız ve korumanız kan ve bağışıklık sisteminiz 4 mevsime göre hazır­layacak.Duyu ve sistemler mükemmel  çalışmaya başlayacak ve kısa zamanda anlayacaksınız.

Haram : İnsanın vücuduna ve ruhuna kendine ve  başkasına, zararlı şeyler veren dır.

Helal : İse insanın sağlığına ve ruhuna kendine ve başkasına faydalı şeyler veren dır  

-Tuz -şeker -un perhiziyle

(4gün-4gün-4gün)     4 yaş 16 yaş 64 yaş  Kritik yaşlar

( Doğduğun ay  bir üstü nerden aksettiği bir altı nereye gideceği ne olabileceği)

-Bu dört gün içinde kesinlikle şeker-tuz-un kullanmayın tavsiye  (17,18,19,20,21) Sadece hatırlatma bilgi.  


            AYLAR VE ZAMANLAR SAKLİ SİFA ENERJİLER
                         DÜNYADA YAŞİYAN CANLILAR İÇİN 

 
MART   17 MART 17 NİSAN..Saçlarına,kafa yapısına, uzuvlarına bu yüz yılın hastalığı  varikosel,prostat, dikkat etmesi  mide ve karaciğer ,kan yapıları önemli..Periz ve gıdalarına önem göstermesi lazım vitamin ve mineral gıdaları okuyarak yemeğe ,kotü alışkanlarını bırakması  göstermesi lazım ..zekat ve hayırlar yapması iç gönlünü rahatlatir..Bir işi bıkmadan sonu getirmesi onu çok rahatlatacak tir korkuları yenerek işini tamamlayacak ve iş korkuları yenerek başarıya ulaşacak onun gördüğü bir ivizyon dur başarı içinde saklı dır.İnandığı din den ayrılmıyarak inancına sarılarak mutlu sonu getirecek.söyleneni çok iyi dinleyerek karar verecek ve yerine getirmek.Kuran buyruğunu yerine getirmek,dini inancın dan asla yanlış yola sapmamak,ibadetini eksik etmemek bu yolda bereketi etrafına serpmek bereketli yolda yürümek,kesimlikle yalan söylememek karşıyı ilk na etmek içinde yalan söylememek bu şekilde yolu hep işik olarak bereketi çoğaltmak ve sağlık lı şifa bulmak olur,bu uygulamayı yapan her kimse yolu açık ve sonu uzun ve bereketli olur,doğruluk inaçla tüm çizgilere kavuşacaksınız .Enerjiyi bularak sakli şifa ya kavuşur.
TABİYATİ..ATEŞ..Mide ve safrasına önem yemek yemesine dikkat etmesi ayak üstü yemeklerden kaçınması 

ATEŞ.SAFRA: Tabiatı sıcak ve kurudur. Tabii kan unsurundan meydana gelir. Be­sinleri parçalar, hazmı kolaylaştırır. Balgam ve sevda hıltı nın sertleşme, soğut­ma etkisini kılcal damarlara girerek önler. Safra kesesinde depolanır. İhtiyaç halinde on iki parmak bağırsağı ile salınır.

Safra hıltı yüksek veya anormal kişiler buğday tenli olurlar. Bu kişilerde saf­ra kesesi ve karaciğer hastalıkları, ateşli hastalıklar, baş dönmesi, baş ağrısı, uy­kusuzluk, nabız yükselmesi, mide bulantısı, migren, aşırı sinir, hızlı hareket gözlenir. Vücutları sıcak, nabızları hızlıdır. Ağız tatları acı ve susuzluk hissi faz­ladır. İştahları azdır. Uykusuzdurlar. Mideleri kolay bulanır.

Göz beyazı sarı, cilt sarımtırak, idrar sarı, dil ortasındaki kısım sarı ve ya­pışkanımsı görünür. Yürüyüş hızlıdır. Dil ve burunda kuruluk, ağızda kuruluk ve acılık, soğuk havadan hoşlanma, başta çıban ve sivilcelerin oluşması, daimi bir sıkıntı hali gibi rahatsızlıklar varsa; renk sarı ise vücudu safra istila etmiş­tir. Hastalık safradadır.

   
Safranın ve safradan meydana gelen hastalıkların ilacı tabiatı soğuk ve ru­tubetli olan gıdalarla birlikte şeker, keçi yağı, arpa suyu-ekmeği, hıyar, karpuz, demirhindi şerbetidir. Bu maddelerden biri ve ya birkaç tanesi ağız yolu ile a­lınmaya devam edilirse safra normale döner safradan meydana gelen hastalık­lar da ortadan kalkar.

   
Dini bütünlüğünden sonra tüm inanışlar Felah tüm her şeyden refah a, tüm engelleri aşmak. Korktuklarından emin kurtulacak, umduklarına nail olmak kavuşmak hayra yorarak helal yoldan başarıdan başarılara koşacak.VE  Beslenmeye perhiz  dikkat tetiği süre şifa yolları açık.  

    

Bereket:  Helal haramı tartarak ,helal yoldan yürüyen bereketi bulur.Bereketine bereket katacak.

   
Ülfet: Hareket yapacağı işlere hareket etme zamanı gelmiş olup yapmış olduğu işleri de  gayret az gayret gösterip , ibadet, hayır, sadaka gibi çalışmalar ve farzları yerine getirerek  büyük işler ortaya çıkaracak . Ülfet hasıl olunca her şeye bereketli olacak mutlu sona ve şifasına kavuşacak.  

     

Sac sağlığına dikkat etmesi vitanın ve mineral eksikliğini dilmesi sifa ya kavuşması. 

      

Zekat: Temizlik on planda tutması zekatları yerine getirmesi ön çelikle akrabaları ve yakınından başlayarak veren el olması rabbim tarafından her kapının açılması.

     

Şifa: Manevi hastalıklardan şifa bulmak tüm hastalıklar dan kurtulması şifa yolarıyla istek şifaları yerine gelmesi huzura kavuşması.

       

Sıdk: Doğruluk, yalandan kurtulmak doğru yolu seçerek tövbe etmesi her şeyi anlamış olması sadakatlarıy la başarıdan başarıya koşması.

      
Zıya: Parlaklık, her tarafı parlamak gittiği  her yolu aydınlatması işine ve dostlarına bereket getirmesi.

      
Taat: İtaat, ne söylenirse yapmak her söyleneni ve görevini yapması itaat etmesi evini ,işini ,dinini ,eksik etmeden yapması ona ve etrafına itaat etmesi örnek oluşu saygıdeğer insan olması içinden gelen var oluşu.Huzura kavuşmasını sağlaması

      
Aziz ve Celil olan Allah'ın ve Resulünün (sallallahu aleyhi ve sellem) çizdiği yolda yürüyen. Çizdiği yoldan ayrılmamak.Doğru yolu göstermek.

       
Aydınlık, ışık, parıltı, ziya.Hayatı doyunca yolu hep aydın olması .

     
Kavuşmak.Görevleri yaptığı sürece vuslat huzura kavuşması.

   
Hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola   girmek, doğru yola iletmek, dalâletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, iman etmek, Müslüman olmak, yol gösterici,  İnandığı dinden ALLAH yolunda yürümek.

      
(Sure-i Hicr’in 99. ayetinde Rabbimiz, "Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!" diye buyurmuştur.)  Yanlış kötü yoldan ayrılmak doğru yolu şeçmek.

 

DEVAM EDEÇEK

 
NİSAN17 NİSAN 17 MAYİS..Alin yapısı ve Gözlerine ,burun yapısına,kafa yapısına saç arına önem vermesi ve üst solumun dikkat etmesi,dolaşım sistemlerine ve böbrek yapılarına dikkat etmeli, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi vitamin ve mineral eksikliğini önem taşır.titiz   imana da her tarafına saçmak , mümkün oldukça yalandan uzak durmak,ve bu yolda yürüyen her kimse bereketi çok ve maddi ,manevi zenginliği çok olur .Manalı konuşmamak işinde haram sokmamak,var ise uzak durmak,bol okumak ilim sahibi olmak,kimden ne iyilik geliyor ise ,sis de veren el olmak,yol gösterici ve rehberlik ,kılavuzculuk en yakın yolu göstermek,Doğru yolu bularak inançla   tüm başarılara kavuşacaksınız, enerjiyi keşfederek sakli şifaya kavuşarak.Şifayı bulmak.

TABİYATI..TOPRAK..Karaciğer yağlanmalara,pehrize önem vermesi sindirim sistemlere dikkat etmesi

TOPRAK..SEVDA: Tabiatı soğuk ve kurudur. Toprak unsurundan meydana gelir. Vü­cuttaki yeri karaciğer ve dalaktır.             Görme, işitme, sinir sistemi, beyin faaliyetleri, tırnak, ke­mik ve kıkırdakları besler. Vücudun bağışıklık sistemini uyarır ve hastalıklar­dan korunmasını sağlar.

   
Sevda hıltı yüksek kişilerin kanları kıvamlıdır. Bedenleri zayıftır, ciltleri kara sarıdır. Yüzlerinde parlaklık yoktur. İştahlıdırlar. Uykuları gelmez. Düşünceli ve kederli olurlar, karamsardırlar.

Sevda kanın yanmasından, mercimek, mısır, sığır eti, patlıcan, tuzlu, ekşili, fasulye ve sevda vi gıdaların çok yenmesinden meydana gelir. Sevda hıltı yük­sek veya anormal ise renk beyaza yakın, dil küçük ve siyah, ağız ekşi, idrar sa­man rengi, siyaha yakın ve düzensizdir. Kişide aşırı sinir gözlenir. Yürüyüş dengesizdir. İştah fazladır; kişi hep yemek ister. Sinirsel baş ağrısı, mide sark­ması, kist, sinir hastalıkları, alerjjk hastalıklar ve kanser gibi rahatsızlıklara ze­min hazırlar.

     
Belirtileri;
 Beden zayıf ve yaramaz, tırnak ve kıllar zayıf olur, idrar az olur­sa, vücudu kuruluk vücutta durgunluk, uyku azlığı, şiddetli susuzluk, gözlerde kuruluk, çok su içme, kanın koyu ve siyah oluşu, düşünce bozukluğu, vesvese, idrarın kırmızıya boyanması, kuru öksürük, dalak sancısı, sıkıntı, keder, uyku­da korkulu rüyaların görülmesi, her şey den korkma sevdanın vücudu istila et­tiğinin birer belirtileridir.

Bir bardak süzme bal şerbetine 3’er gr. çekilmiş zencefil, karabiber ve mes­te ki ilave edilerek içilmelidir. Şekerli inek sütü, tereyağı, şeker, pırasa, koyun sü­tü gibi tabiatı sıcak ve rutubetli gıdalar alınması ile birlikte sevda normale dö­ner ve sevdadan meydana gelen hastalıklar ortadan kalkar.

   
Bereket:  Helal haramı tartarak ,helal yoldan yürüyen bereketi bulur.Bereketine bereket katacak.
  

Manalı konuşmak kimseyi küçük görmemek, işe yarayanı konuşmak  işine geldiklerini yaptırmaktan vazgeçmeleri . vazgeçmeleriyle Hikmetli olmanın yolu açılması , farzları yapması kırdıkları kalpleri bilhassa atalarından tövbe alması ve haramlardan sakınmak helal yolda yürümesi evde ve işinde önce şifalara kavuşması ,bereketine bereket katması kazandığı kazancı bir kısmını önce akrabası sonra etrafı zekat ve yardim etmesi .

  

Rehberlik-kılavuzluk yapmak .Deliller ortaya koyularak feraha kavuşmak özgürlüğe kavuşmak ,öğretme,öğrenmeyi , iş hayatları kavuşması , sıkıntıları kurtulması ,gelecekte , yapacağı işiyle gelecektekilere kılavuzluk ve rehberliyle doğru yolları göstermesi o kişilere de gelecekte onlardan da sevaplar almasıyla zaferden zafere koşmasına vesile olacak.

  

Sıdk: Doğruluk, yalandan kurtulmak doğru yolu seçerek tövbe etmesi her şeyi anlamış olması sadakatlarıy la başarıdan başarıya koşması.

     

Zıya: Parlaklık, her tarafı parlamak gittiği  her yolu aydınlatması işine ve dostlarına bereket getirmesi.

       
Tek kelimeyle İlim sahibi olması ve itaatle var oluş .

     

Tek kelimeyle zenginlik  ,Zengin kavuşması.

      
Aydınlık, ışık, parıltı, ziya.Hayatı doyunca yolu hep aydın olması .

       
Kavuşmak.Görevleri yaptığı sürece vuslat huzura kavuşması.

  

DEVAM EDECEK

  

 MAYIS 17 MAYİS 17 HAZİRAN…Ağırlıkla kafa yapısın ,göz ve burun yapısına bu yüz yılın hastalığı uzuvlara dolaşım bozukluğu,böbrek yapılarına önem vermesi durumunda vitamin ve mineral, eksikliğini gelişi güzel gıdalara dikkat etmesi sağlığın en yakın yolunu taşıya çaktır.  Öncülüğü hep kılavuzluktur eğitici ve öğretici dır .gönlü hep zengindir maddi manevi zenginliği çoktur onu elimde tutmak inan cı küvetten geçer,ilim doğru söylemek,yanlışı doğruymuş gidi söyleyip ikna etmemek, bu şekilde gelecek hayırların yolunu kesmemek,zekanızla tüm yaşam boyunca yolunuz hep açık olur,inan çınız la yolunuzda hiçbir engel kalmaz,kötü yollardan uzak kalmanız imana doğru hareketiniz sislere yeni yollar ve işinizde ve evinizde huzur bularak tüm imana kavuşarak  sakli enerjiyi keşfederek sakli şifa ya kavuşacak tır.

TABİYATI..HAVA..Kan yapısına dikkat etmesi damar yağlanmasına dikkat etmeli bol ekşim sı ürünleri ve meyvaları yemeli kalp yapısına dikkat etmeli 

 

   
HAVA.KAN:
 Tabiatı sıcak ve rutubetlidir. Kan tabii havadan meydana gelir. Vü­cuttaki yeri karaciğerdir. Tabiatı kuru ve soğuk olan bütün gıdalar kanın ilacı­dır. Adale, kalp ve mideye kan akışını gerçekleştirip damarlarda basınç yaparak vücut sıcaklığını korur. Balgam ve sevda hıltıları nın aşırı yükselmesini ön ler. Oksijen iletimini sağlar. Kan hıltı yüksek veya anormal ise yüz şekli yuvarlak, pembe- beyaz hatta kırmızıdır. İdrar kırmızı ve az olur. Bedenleri sıcak, hafif terleme mevcuttur. Dil kırmızı, ağız çok tatlı, boyun kısa, göz beyazı kırmızı.

gözbebekleri büyük, Kişi kısa ve düzdür. Çıban ve sivilcelere yatkınlardır. Uy­kuları kolay gelir, esner ve gerinirler. Burunları kanamaya yatkındır.

  
Tükürük çok, damarlar dolu, renk kırmızı idrar ve ağrılar şiddetli olursa vü­cuda kan galip olmuştur. Hastalık kandandır. Kalp çarpıntısı, baş ağrısı, halsiz­lik, ayakların ve vücudun ağırlaşması, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansi­yon, boyun kireçlenmesi, mide hastalıkları şişlikler, duygu organlarında tem­bellik, vücutta ve başta ağırlık ve bayılmalar meydana gelir.

Bu hallerin meydana gelmesi ise daima yağlı, tatlı ve tabiatı sıcak, kan yapı­cı gıdaların yenilmesi ile ortaya çıkar.

   
Kan ve kandan meydana gelen hastalıklara karşı; ekşi nar, ekşi meyve sula­rı ve sirkeli gıdalar yenmelidir. Bu gıdalar bir müddet alınırsa kan normale dö­ner ve kandan meydana gelen hastalıklar da ortadan kalkar.

 

   
Dini bütünlüğünden sonra tüm inanışlar Felah tüm her şeyden refah a, tüm engelleri aşmak. Korktuklarından emin kurtulacak, umduklarına nail olmak kavuşmak hayra yorarak helal yoldan başarıdan başarılara koşacak.VE  Beslenmeye perhiz  dikkat tetiği süre şifa yolları açık.  

 

Manalı konuşmak kimseyi küçük görmemek, işe yarayanı konuşmak
 işine geldiklerini yaptırmaktan vazgeçmeleri . vazgeçmeleriyle Hikmetli olmanın yolu açılması , farzları yapması kırdıkları kalpleri bilhassa atalarından tövbe alması ve haramlardan sakınmak helal yolda yürümesi evde ve işinde önce şifalara kavuşması ,bereketine bereket katması kazandığı kazancı bir kısmını önce akrabası sonra etrafı zekat ve yardim etmesi . 

   

Rehberlik-kılavuzluk yapmak .Deliller ortaya koyularak feraha kavuşmak özgürlüğe kavuşmak ,öğretme,öğrenmeyi , iş hayatları kavuşması , sıkıntıları kurtulması ,gelecekte , yapacağı işiyle gelecektekilere kılavuzluk ve rehberliyle doğru yolları göstermesi o kişilere de gelecekte onlardan da sevaplar almasıyla zaferden zafere koşmasına vesile olacak.

  

Duyduklarını iyi kavrar edecek ,  konuşulan her şeyi muhafaza edecek işinde ,okulunda zekasına hayran  bırakacak .
Hayatında yeni keşifler ve işinde başarıdan başarılara koşacak.Zekaları mükemmel olacak.Kısmeti bereketli olacak.Helalle yolundan yürüyecek.

 
Ülfet: Hareket yapacağı işlere hareket etme zamanı gelmiş olup yapmış olduğu işleri de  gayret az gayret gösterip , ibadet, hayır, sadaka gibi çalışmalar ve farzları yerine getirerek  büyük işler ortaya çıkaracak . Ülfet hasıl olunca her şeye bereketli olacak mutlu sona ve şifasına kavuşacak.  

   

Göz lerıne dikkatetmesi ,böbrek yapılarını ve dolaşim sistemine dikkat etmesi. 

     

Zekat: Temizlik on planda tutması zekatları yerine getirmesi ön çelikle akrabaları ve yakınından başlayarak veren el olması rabbim tarafından her kapının açılması.

       

Şifa: Manevi hastalıklardan şifa bulmak tüm hastalıklar dan kurtulması şifa yolarıyla istek şifaları yerine gelmesi huzura kavuşması.

         

Tek kelimeyle İlim sahibi olması ve itaatle var oluş .

      

Tek kelimeyle zenginlik  ,Zengin kavuşması.

   
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik,yardım, ihsan, inayet, atıfet gelen hediyeleri küçük görmeyip hepsine aynı sevgi ve saygıyı göstermek gelecekte o küçük hediyeler her gittiği yerde çok büyük hediyelerle evi ve işyeri dolup taşacak.

    
Aziz ve Celil olan Allah'ın ve Resulünün (sallallahu aleyhi ve sellem) çizdiği yolda yürüyen. Çizdiği yoldan ayrılmamak.Doğru yolu göstermek.

 

DEVAM EDECEK 

  

HAZIRAN17 HAZİRAN 17 TEMMUZ…Ağız yapısına ,dil , doğaz,burun,böbrek yapısına,dolaşım bozukluğuna,bayan hastalıklara, bu yüz yılın hastalığı erkeklerde pürostat varikosel,prostat,  uzuvlar, kan dolaşımına çok dikkat etmesi meyve ve sebzeleri bol tüketmesi vitamin ve mineral eksikliğine bakarak sifaya kavuşması.tüm yaptığı işte zafere kavuşarak,çoğu zaman gurbetler de çıkmanız sizi başarıdan başarıya koşmanız zafere ulaştırmak her gittiğiniz yerde bir bilgi ve ilim almanız,sakli olan şifa ya kavuşmanız olacaktır.İmanda ve bünyenizde temiz oluşunuz,sizi bahtiyar kılacak tir,sonsuza kadar ilim ve alim olmanız tüm kapılar açılacaktır,rehberlik ve kılavuzluğunuz dine bütün yolunuzu hep açık olarak yol gösterici kılarak sakli enerjiyi bulacak şifaya hep bulacak siniz.bay bayanlar için
TABİYATI..SU..Akciğer yapısını korumalı böbrek ve kan yapısına dikkat etmeli 

 
SU. BALGAM:
 Tabiatı soğuk ve rutubetlidir. Su unsurundan meydana gelir. Vücuttaki yeri akciğerlerdir. Vücutta taşıyıcı olarak görev yapar. Sevda ile saf­ra hılıtlarının tıkanıklık oluşturmasını engeller. Balgam hıltı yüksek olan kişi­ler genellikle şişmandır. Beyaz ve renksiz tenli olurlar. Bedenleri soğuk, kasları gevşektir. Nabızları hafif atar. Susamazlar. Çok uyur ve tembel hareket eder­ler. Gayretsiz ve durgundurlar.

   
Balgam hıltı yüksek veya anormal ise renk beyaza yakın, ağız tatsız, dil ka­lın, büyük ve beyaz, gözbebeği küçük, göz beyazı büyük, idrar renksiz olur.

   
Vücudu balgam istila ederse ağızdan su akar, vücutta fazla su ve ödem olur. Hafıza kabiliyeti düşüktür. Yürüyüş dengesizdir. Uyku çok fazladır. Halsizlik, horlama, eklem ağrısı, böbrek iltihabı, idrar yolu iltihabı, idrar tutmada zorluk, solunum yolu hastalıkları, sedef, soğuktan olan baş ağrısı, kaşıntı, ağız ve ter kokusu, yapışkan tükürük çokluğu, vücut soğukluğu, yemeğe isteksizlik, sıcağı sevme, mide zafiyeti, hazımsızlık, ağızdan ekşi gaz çıkarma, unutkanlık, tem­bellik, çok uyuma, idrarın beyaz oluşu balgamdan meydana gelen hastalıkla­rın birer belirtisidir. Damarlar tazyikli, olduğunda, susuzluk azaldığında, hare­ket zorlaştığında, ağrılar daha çok dizde ve belde olduğunda, cinsel isteksizlik ve yetersizlik hissedildiğinde renk kurşuni olduğunda vücudu balgam istila et­miştir. Hastalık balgamdandır.

    
Bal, zencefil, günlük, mesteki, karabiber, susam, mısır ve tabiatı sıcak ve ku­ru olan bütün gıdalar balgam ve balgamdan meydana gelen hastalıkların ilacı­dır. Bu maddelerden yeteri kadar almaya devam edilirse balgam normale dö­ner ve balgamdan meydana gelen hastalıklar ortadan kalkar

  

 
Sevaba erişenler güzellik meydana gelerek. Bilhassa, "Gece Duaları  namazı kılanların gündüz yüzü güzel olacak ve yolu aydın olacak bazı şeyleri geç de olsa tövbeleri sevaba yazılacak.

  

Rehberlik-kılavuzluk yapmak .Deliller ortaya koyularak feraha kavuşmak özgürlüğe kavuşmak ,öğretme,öğrenmeyi , iş hayatları kavuşması , sıkıntıları kurtulması ,gelecekte , yapacağı işiyle gelecektekilere kılavuzluk ve rehberliyle doğru yolları göstermesi o kişilere de gelecekte onlardan da sevaplar almasıyla zaferden zafere koşmasına vesile olacak.

   
Duyduklarını iyi kavrar edecek ,  konuşulan her şeyi muhafaza edecek işinde ,okulunda zekasına hayran  bırakacak .
Hayatında yeni keşifler ve işinde başarıdan başarılara koşacak.Zekaları mükemmel olacak.Kısmeti bereketli olacak.Helalle yolundan yürüyecek.

     
Zekat: Temizlik on planda tutması zekatları yerine getirmesi ön çelikle akrabaları ve yakınından başlayarak veren el olması rabbim tarafından her kapının açılması.

  

Tek kelimeyle zafere,zaferine kavuşacak .

        
Tek kelimeyle İlim sahibi olması ve itaatle var oluş .

    
Tek kelimeyle zenginlik  ,Zengin kavuşması.

     
Gurbet  yakınlık gurbete ,ve gurbetten kavuşması   gurbet yolların açılması ve hicret yapması.    

    
Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü,   şaşkınlık uyandırıcı durum da
  her kötü işleri bırakıp doğru yola giderek tüm başarılı işlere kavuşması
   
     
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik,yardım, ihsan, inayet, atıfet gelen hediyeleri küçük görmeyip hepsine aynı sevgi ve saygıyı göstermek gelecekte o küçük hediyeler her gittiği yerde çok büyük hediyelerle evi ve işyeri dolup taşacak.

   

Hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola   girmek, doğru yola iletmek, dalâletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, iman etmek, Müslüman olmak, yol gösterici,  İnandığı dinden ALLAH yolunda yürümek.

 


DEVAM EDECEK
 

TEMMUZ….17 TEMMUZ 17 AĞUSTOS…çene yapısı ,ağız içi,burun,yemek borusu ve midesi sindirim sistemlerine önem göstermesi,kadınsal hastalıklara dikkat etmesi,baylarında purostat,basur,kan dolaşımına dikkat etmesi,duyduklarını iyi kavramasıyla,birazda titiz ve temizliklerine önem vermesi , onu ne çıkan tüm engelleri aşması,tüm dini her neye inanıyorsa sıkı ,sıkı sarılması,kötü alış kanlıklarına tövbe etmesi,doğru yola gitmesi ,tüm gayretleriyle hak yoluna gitmesi ,yaptığı kötü işlerden geriye dönmesi tüm yolların parlamasına,tüm yalan işlerden uzak kalması,hak yolunun çizdiği yoldan ayrılmaması,sana yakın olan ölümden uzak kalması,bunları arfiyen  yerine gelmesiyle dilemiş olduğu dilek ve istekleri anında kavuşması,ve her yeri berekete kavuşması ve gelecekte tüm yolu aydınlatması ve saklı olan enerjiyle şifaya kavuşması.

TABİYATI…ATEŞ…Mide ve sindirim sistemlerine dikkat etmesi bay bayanlar için

ATEŞ.SAFRA: Tabiatı sıcak ve kurudur. Tabii kan unsurundan meydana gelir. Be­sinleri parçalar, hazmı kolaylaştırır. Balgam ve sevda hıltının sertleşme, soğut­ma etkisini kılcal damarlara girerek önler. Safra kesesinde depolanır. İhtiyaç halinde on iki parmak bağırsağı ile salınır.

Safra hıltı yüksek veya anormal kişiler buğday tenli olurlar. Bu kişilerde saf­ra kesesi ve karaciğer hastalıkları, ateşli hastalıklar, baş dönmesi, baş ağrısı, uy­kusuzluk, nabız yükselmesi, mide bulantısı, migren, aşırı sinir, hızlı hareket gözlenir. Vücutları sıcak, nabızları hızlıdır. Ağız tatları acı ve susuzluk hissi faz­ladır. İştahları azdır. Uykusuzdurlar. Mideleri kolay bulanır.

Göz beyazı sarı, cilt sarımtırak, idrar sarı, dil ortasındaki kısım sarı ve ya­pışkanımsı görünür. Yürüyüş hızlıdır. Dil ve burunda kuruluk, ağızda kuruluk ve acılık, soğuk havadan hoşlanma, başta çıban ve sivilcelerin oluşması, daimi bir sıkıntı hali gibi rahatsızlıklar varsa; renk sarı ise vücudu safra istila etmiş­tir. Hastalık safradadır.

   
Safranın ve safradan meydana gelen hastalıkların ilacı tabiatı soğuk ve ru­tubetli olan gıdalarla birlikte şeker, keçi yağı, arpa suyu-ekmeği, hıyar, karpuz, demirhindi şerbetidir. Bu maddelerden biri ve ya birkaç tanesi ağız yolu ile a­lınmaya devam edilirse safra normale döner safradan meydana gelen hastalık­lar da ortadan kalkar.

   
Duyduklarını iyi kavrar edecek ,  konuşulan her şeyi muhafaza edecek işinde ,okulunda zekasına hayran  bırakacak .
Hayatında yeni keşifler ve işinde başarıdan başarılara koşacak.Zekaları mükemmel olacak.Kısmeti bereketli olacak.Helalle yolundan yürüyecek.

   
Dini bütünlüğünden sonra tüm inanışlar
 
Felah tüm her şeyden refah a, tüm engelleri aşmak. Korktuklarından emin kurtulacak, umduklarına nail olmak kavuşmak hayra yorarak helal yoldan başarıdan başarılara koşacak.VE  Beslenmeye perhiz  dikkat tetiği süre şifa yolları açık.  

  
Bereket:  Helal haramı tartarak ,helal yoldan yürüyen bereketi bulur.Bereketine bereket katacak 

   
Ülfet: Hareket yapacağı işlere hareket etme zamanı gelmiş olup yapmış olduğu işleri de  gayret az gayret gösterip , ibadet, hayır, sadaka gibi çalışmalar ve farzları yerine getirerek  büyük işler ortaya çıkaracak . Ülfet hasıl olunca her şeye bereketli olacak mutlu sona ve şifasına kavuşacak.  

      
Saadet: Bahtiyarlık tüm dilekleri kabul olması inandıklara daha çok sarılması . 

   

Şifa: Manevi hastalıklardan şifa bulmak tüm hastalıklar dan kurtulması şifa yolarıyla istek şifaları yerine gelmesi huzura kavuşması.

     

Sıdk: Doğruluk, yalandan kurtulmak doğru yolu seçerek tövbe etmesi her şeyi anlamış olması sadakatlarıy la başarıdan başarıya koşması.

 
Zıya: Parlaklık, her tarafı parlamak gittiği  her yolu aydınlatması işine ve dostlarına bereket getirmesi.

     
Aziz ve Celil olan Allah'ın ve Resulünün (sallallahu aleyhi ve sellem) çizdiği yolda yürüyen. Çizdiği yoldan ayrılmamak.Doğru yolu göstermek.

   
Aydınlık, ışık, parıltı, ziya.Hayatı doyunca yolu hep aydın olması .

     
Kavuşmak.Görevleri yaptığı sürece vuslat huzura kavuşması.

     
Hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola   girmek, doğru yola iletmek, dalâletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, iman etmek, Müslüman olmak, yol gösterici,  İnandığı dinden ALLAH yolunda yürümek.

 
(Sure-i Hicr’in 99. ayetinde Rabbimiz, "Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!" diye buyurmuştur.)  Yanlış kötü yoldan ayrılmak doğru yolu şeçmek.

  

DEVAM EDECEK

 
AĞUSTOS17 AĞUSTOS 17 EYLÜL..Onuz ve çene yapısına ,ağız yapısı boyun ağrılarına dikkat etmesi aynı zamanda karaciğerlerine ,ve gelişi güzel yemekten kaçınması perhize önem vermesi,toplumda her zaman etrafına parlaklık saçan,tövbe bereketle yürüyen , en yakin zamanda bahtiyar olmanı sağlayacak,ışık ve parlaklık sağlayacak,ölüme yakin olan kötü işlerden uzak tutacak,dilemiş olduğun dileklerin yerine gelerek,sana düşen görevleri , yerine getirerek,bereketlere yürümek,iman temizlikle,tövbeden sevaba yazılarak,kötü işlerden hicret etmeniz,ve gurbete çıkmanızı sağlayarak,muradınıza ermek,üzerinizdeki ermişlik saklı olanı keşfederek çok iyi anlamakla doğa üstüyü keşfetmenizi sağlamak,temizliğinizi öne çıkarak,yüzünüz insanlar insanlara parlak ve aydın gelerek ilknanız başarıdan başarıya koşacak.saklı enerjiyi bularak şifalara kavuşmak.bay bayanlar için

TABİYATI..TOPRAK..Karaciğer yağlanmalar , perhize önem vermek

 

TOPRAK..SEVDA: Tabiatı soğuk ve kurudur. Toprak unsurundan meydana gelir. Vü­cuttaki yeri karaciğer ve dalaktır.             Görme, işitme, sinir sistemi, beyin faaliyetleri, tırnak, ke­mik ve kıkırdakları besler. Vücudun bağışıklık sistemini uyarır ve hastalıklar­dan korunmasını sağlar.

   
Sevda hıltı yüksek kişilerin kanları kıvamlıdır. Bedenleri zayıftır, ciltleri kara sarıdır. Yüzlerinde parlaklık yoktur. İştahlıdırlar. Uykuları gelmez. Düşünceli ve kederli olurlar, karamsardırlar.

Sevda kanın yanmasından, mercimek, mısır, sığır eti, patlıcan, tuzlu, ekşili, fasulye ve hararetli gıdaların çok yenmesinden meydana gelir. Sevda hıltı yük­sek veya anormal ise renk beyaza yakın, dil küçük ve siyah, ağız ekşi, idrar sa­man rengi, siyaha yakın ve düzensizdir. Kişide aşırı sinir gözlenir. Yürüyüş dengesizdir. İştah fazladır; kişi hep yemek ister. Sinirsel baş ağrısı, mide sark­ması, kist, sinir hastalıkları, allerjik hastalıklar ve kanser gibi rahatsızlıklara ze­min hazırlar.

     
Belirtileri;
 Beden zayıf ve yaramaz, tırnak ve kıllar zayıf olur, idrar az olur­sa, vücudu kuruluk vücutta durgunluk, uyku azlığı, şiddetli susuzluk, gözlerde kuruluk, çok su içme, kanın koyu ve siyah oluşu, düşünce bozukluğu, vesvese, idrarın kırmızıya boyanması, kuru öksürük, dalak sancısı, sıkıntı, keder, uyku­da korkulu rüyaların görülmesi, her şey den korkma sevdanın vücudu istila et­tiğinin birer belirtileridir.

Bir bardak süzme bal şerbetine 3’er gr. çekilmiş zencefil, karabiber ve mes­te ki ilave edilerek içilmelidir. Şekerli inek sütü, tereyağı, şeker, pırasa, koyun sü­tü gibi tabiatı sıcak ve rutubetli gıdalar alınması ile birlikte sevda normale dö­ner ve sevdadan meydana gelen hastalıklar ortadan kalkar.  

  

Bereket:  Helal haramı tartarak ,helal yoldan yürüyen bereketi bulur.Bereketine bereket katacak.

   
Sevaba erişenler güzellik meydana gelerek. Bilhassa, "Gece Duaları  namazı kılanların gündüz yüzü güzel olacak ve yolu aydın olacak bazı şeyleri geç de olsa tövbeleri sevaba yazılacak.

    
Duyduklarını iyi kavrar edecek ,  konuşulan her şeyi muhafaza edecek işinde ,okulunda zekasına hayran  bırakacak .
Hayatında yeni keşifler ve işinde başarıdan başarılara koşacak.Zekaları mükemmel olacak.Kısmeti bereketli olacak.Helalle yolundan yürüyecek.
    
Zekat: Temizlik on planda tutması zekatları yerine getirmesi ön çelikle akrabaları ve yakınından başlayarak veren el olması rabbim tarafından her kapının açılması.
  
Saadet: Bahtiyarlık tüm dilekleri kabul olması inandıklara daha çok sarılması .

   

Şifa: Manevi hastalıklardan şifa bulmak tüm hastalıklar dan kurtulması şifa yolarıyla istek şifaları yerine gelmesi huzura kavuşması.

   

Zıya: Parlaklık, her tarafı parlamak gittiği  her yolu aydınlatması işine ve dostlarına bereket getirmesi.

          
Gurbet  yakınlık gurbete ,ve gurbetten kavuşması   gurbet yolların açılması ve hicret yapması.

      
Aydınlık, ışık, parıltı, ziya.Hayatı doyunca yolu hep aydın olması .

      
Kavuşmak.Görevleri yaptığı sürece vuslat huzura kavuşması.

   
(Sure-i Hicr’in 99. ayetinde Rabbimiz, "Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!" diye buyurmuştur.)  Yanlış kötü yoldan ayrılmak doğru yolu şeçmek.

 


DEVAM EDECEK 

 


 
EYLÜL17 EYLÜL 17 EKİM…Göğüs yapıları zayıf olabilir,ağız çene iltahapları,omuzlarından sırt ağrıları bayanlarda erken menepoz,erkeklerde ilktidarsızlık ların önüne geçmek için kötü alışkanlıkları hemen bırakarak, vitamin ve mineral destekli diyetlere başlamak,en güzel şey inanmak tir ,gelmiş zenginlik,ve gelecek olan zenginlik birazda sağlığa harcamakla başlar,din den imandan uzaklaşmak,çok tehlikeli olabilir,ilahi gücü elinizde putun,ilminiz,başarılara götürecek,gelecek iyilikler iyiliklere verdiğiniz zekat ler hep karşılığını  bulacak, manalı konuşmalar işe gelmiş gibi konuşmaklardan sakınmak ,haram mallardan uzak kalmak,içinizdeki kılavuzluk ve rehberlik,imana uygun helal paradan uzak kalmamak , her duyduğunu iyi şekilde muhafaza etmek,ve bu başarınla murada ermek bahtiyar olmak,tüm engelle ri aşmak,tüm korkuların önem sis olduğunu anlayarak zirveye ulaşmak,imanın çizdiği yoldan uzaklaşmamak,her söylenen işler ı çok iyi tartarak yapmak,din ilimden uzaklaşmamak,veren el olmak zekat ve hayırlardan uzak kalmamak işte o zaman sakli enerjiyi keşfedip sakli şifanıza kavuşmak.bay bayanlar için

TABİYATI..HAVA..Göğüs yapılarına,kan dolaşımına çok iyi bakmak

   
HAVA.KAN:
 Tabiatı sıcak ve rutubetlidir. Kan tabii havadan meydana gelir. Vü­cuttaki yeri karaciğerdir. Tabiatı kuru ve soğuk olan bütün gıdalar kanın ilacı­dır. Adale, kalp ve mideye kan akışını gerçekleştirip damarlarda basınç yaparak vücut sıcaklığını korur. Balgam ve sevda hılıtlarının aşırı yükselmesini önler. Oksijen iletimini sağlar. Kan hıltı yüksek veya anormal ise yüz şekli yuvarlak, pembe- beyaz hatta kırmızıdır. İdrar kırmızı ve az olur. Bedenleri sıcak, hafif terleme mevcuttur. Dil kırmızı, ağız çok tatlı, boyun kısa, göz beyazı kırmızı.

gözbebekleri büyük, Kişi kısa ve düzdür. Çıban ve sivilcelere yatkınlardır. Uy­kuları kolay gelir, esner ve gerinirler. Burunları kanamaya yatkındır.

  
Tükürük çok, damarlar dolu, renk kırmızı idrar ve ağrılar şiddetli olursa vü­cuda kan galip olmuştur. Hastalık kandandır. Kalp çarpıntısı, baş ağrısı, halsiz­lik, ayakların ve vücudun ağırlaşması, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansi­yon, boyun kireçlenmesi, mide hastalıkları şişlikler, duygu organlarında tem­bellik, vücutta ve başta ağırlık ve bayılmalar meydana gelir.

Bu hallerin meydana gelmesi ise daima yağlı, tatlı ve tabiatı sıcak, kan yapı­cı gıdaların yenilmesi ile ortaya çıkar.

   
Kan ve kandan meydana gelen hastalıklara karşı; ekşi nar, ekşi meyve sula­rı ve sirkeli gıdalar yenmelidir. Bu gıdalar bir müddet alınırsa kan normale dö­ner ve kandan meydana gelen hastalıklar da ortadan kalkar.

   
Dini bütünlüğünden sonra tüm inanışlar Felah tüm her şeyden refah a, tüm engelleri aşmak. Korktuklarından emin kurtulacak, umduklarına nail olmak kavuşmak hayra yorarak helal yoldan başarıdan başarılara koşacak.VE  Beslenmeye perhiz  dikkat tetiği süre şifa yolları açık.  

 
Manalı konuşmak kimseyi küçük görmemek, işe yarayanı konuşmak  işine geldiklerini yaptırmaktan vazgeçmeleri . vazgeçmeleriyle Hikmetli olmanın yolu açılması , farzları yapması kırdıkları kalpleri bilhassa atalarından tövbe alması ve haramlardan sakınmak helal yolda yürümesi evde ve işinde önce şifalara kavuşması ,bereketine bereket katması kazandığı kazancı bir kısmını önce akrabası sonra etrafı zekat ve yardim etmesi .

 

Rehberlik-kılavuzluk yapmak .Deliller ortaya koyularak feraha kavuşmak özgürlüğe kavuşmak ,öğretme,öğrenmeyi , iş hayatları kavuşması , sıkıntıları kurtulması ,gelecekte , yapacağı işiyle gelecektekilere kılavuzluk ve rehberliyle doğru yolları göstermesi o kişilere de gelecekte onlardan da sevaplar almasıyla zaferden zafere koşmasına vesile olacak.

   

Duyduklarını iyi kavrar edecek ,  konuşulan her şeyi muhafaza edecek işinde ,okulunda zekasına hayran  bırakacak .
Hayatında yeni keşifler ve işinde başarıdan başarılara koşacak.Zekaları mükemmel olacak.Kısmeti bereketli olacak.Helalle yolundan yürüyecek.

   
Ülfet: Hareket yapacağı işlere hareket etme zamanı gelmiş olup yapmış olduğu işleri de  gayret az gayret gösterip , ibadet, hayır, sadaka gibi çalışmalar ve farzları yerine getirerek  büyük işler ortaya çıkaracak . Ülfet hasıl olunca her şeye bereketli olacak mutlu sona ve şifasına kavuşacak.  

   
Zekat: Temizlik on planda tutması zekatları yerine getirmesi ön çelikle akrabaları ve yakınından başlayarak veren el olması rabbim tarafından her kapının açılması.

   
Şifa: Manevi hastalıklardan şifa bulmak tüm hastalıklar dan kurtulması şifa yolarıyla istek şifaları yerine gelmesi huzura kavuşması.

 
   
Taat: İtaat, ne söylenirse yapmak her söyleneni ve görevini yapması itaat etmesi evini ,işini ,dinini ,eksik etmeden yapması ona ve etrafına itaat etmesi örnek oluşu saygıdeğer insan olması içinden gelen var oluşu.Huzura kavuşmasını sağlaması

          

Tek kelimeyle İlim sahibi olması ve itaatle var oluş .

 

Tek kelimeyle zenginlik  ,Zengin kavuşması

    
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik,yardım, ihsan, inayet, atıfet gelen hediyeleri küçük görmeyip hepsine aynı sevgi ve saygıyı göstermek gelecekte o küçük hediyeler her gittiği yerde çok büyük hediyelerle evi ve işyeri dolup taşacak.

 
Aziz ve Celil olan Allah'ın ve Resulünün (sallallahu aleyhi ve sellem) çizdiği yolda yürüyen. Çizdiği yoldan ayrılmamak.Doğru yolu göstermek.

    
Hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola   girmek, doğru yola iletmek, dalâletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, iman etmek, Müslüman olmak, yol gösterici,  İnandığı dinden ALLAH yolunda yürümek.

  

DEVAM EDECEK


 EKİM
17 EKİM  17 KASIMOmurgalar,bel göğüs yapılarına,boğaz,astım,hava karşı temiz bir ortamda bulun ması ona çok yardımcı olacak tir,duyduklarını iyi kavrayan kişi olarak gelecekte gerçek adaleti tartarak,tövbe ederek bazı işlere nail olarak,hicret ,gurbetlik kavuşmasıyla gerçeği görerek,bahtiyarlığa kavuşarak,ermiş görümüyle önderliği ne kavuşup,doğa üstü gücüyle doğru yola saparak,iman temizliği temiz görümüyle , insanlara yüz güzelliği göstererek ,yanlışlıklar yapmadan daimi kılacak,etrafı hep aydın ve parlak olacak,tüm engeller kalkarak her şeye kavuşacak,doğruluk ta durarak,yalanlardan uzak durarak,yolu hep ışık olacak,son nefese kadar imanından  ve görevlerin den ayrılmıyarak,dilemiş olduğu dileklere kavuşarak,gittiği her yere bereketlerini götürecek harfiyen bu yolda yürüyen hediye olarak enerjiyi keşfedip sakli şifaya ulaşarak saadet şekilde kendisi ve etrafına şifa ve bereket dağıtacak,gıdasına ve pehrizine dikkat edecek..bay bayanlar için

TABİYATI..SUEklemlerine,bel,omurgalar,göğüs yapılarına dikkat edecek

 
SU. BALGAM:
 Tabiatı soğuk ve rutubetlidir. Su unsurundan meydana gelir. Vücuttaki yeri akciğerlerdir. Vücutta taşıyıcı olarak görev yapar. Sevda ile saf­ra hılıtlarının tıkanıklık oluşturmasını engeller. Balgam hıltı yüksek olan kişi­ler genellikle şişmandır. Beyaz ve renksiz tenli olurlar. Bedenleri soğuk, kasları gevşektir. Nabızları hafif atar. Susamazlar. Çok uyur ve tembel hareket eder­ler. Gayretsiz ve durgundurlar.

   
Balgam hıltı yüksek veya anormal ise renk beyaza yakın, ağız tatsız, dil ka­lın, büyük ve beyaz, gözbebeği küçük, göz beyazı büyük, idrar renksiz olur.

   
Vücudu balgam istila ederse ağızdan su akar, vücutta fazla su ve ödem olur. Hafıza kabiliyeti düşüktür. Yürüyüş dengesizdir. Uyku çok fazladır. Halsizlik, horlama, eklem ağrısı, böbrek iltihabı, idrar yolu iltihabı, idrar tutmada zorluk, solunum yolu hastalıkları, sedef, soğuktan olan baş ağrısı, kaşıntı, ağız ve ter kokusu, yapışkan tükürük çokluğu, vücut soğukluğu, yemeğe isteksizlik, sıcağı sevme, mide zafiyeti, hazımsızlık, ağızdan ekşi gaz çıkarma, unutkanlık, tem­bellik, çok uyuma, idrarın beyaz oluşu balgamdan meydana gelen hastalıkla­rın birer belirtisidir. Damarlar tazyikli, olduğunda, susuzluk azaldığında, hare­ket zorlaştığında, ağrılar daha çok dizde ve belde olduğunda, cinsel isteksizlik ve yetersizlik hissedildiğinde renk kurşuni olduğunda vücudu balgam istila et­miştir. Hastalık balgamdandır.

    
Bal, zencefil, günlük, mesteki, karabiber, susam, mısır ve tabiatı sıcak ve ku­ru olan bütün gıdalar balgam ve balgamdan meydana gelen hastalıkların ilacı­dır. Bu maddelerden yeteri kadar almaya devam edilirse balgam normale dö­ner ve balgamdan meydana gelen hastalıklar ortadan kalkar

   

Bereket:  Helal haramı tartarak ,helal yoldan yürüyen bereketi bulur.Bereketine bereket katacak.

 
Sevaba erişenler güzellik meydana gelerek. Bilhassa, "Gece Duaları  namazı kılanların gündüz yüzü güzel olacak ve yolu aydın olacak bazı şeyleri geç de olsa tövbeleri sevaba yazılacak.

  

Duyduklarını iyi kavrar edecek ,  konuşulan her şeyi muhafaza edecek işinde ,okulunda zekasına hayran  bırakacak .
Hayatında yeni keşifler ve işinde başarıdan başarılara koşacak.Zekaları mükemmel olacak.Kısmeti bereketli olacak.Helalle yolundan yürüyecek.

    
Zekat: Temizlik on planda tutması zekatları yerine getirmesi ön çelikle akrabaları ve yakınından başlayarak veren el olması rabbim tarafından her kapının açılması.


 
   
Saadet: Bahtiyarlık tüm dilekleri kabul olması inandıklara daha çok sarılması  

      

Sıdk: Doğruluk, yalandan kurtulmak doğru yolu seçerek tövbe etmesi her şeyi anlamış olması sadakatlarıy la başarıdan başarıya koşması.

  

Zıya: Parlaklık, her tarafı parlamak gittiği  her yolu aydınlatması işine ve dostlarına bereket getirmesi.

      
Gurbet  yakınlık gurbete ,ve gurbetten kavuşması   gurbet yolların açılması ve hicret yapması.

       
Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü,   şaşkınlık uyandırıcı durum da  her kötü işleri bırakıp doğru yola giderek tüm başarılı işlere kavuşması

      
Aydınlık, ışık, parıltı, ziya.Hayatı doyunca yolu hep aydın olması .

     
Kavuşmak.Görevleri yaptığı sürece vuslat huzura kavuşması.

 
(Sure-i Hicr’in 99. ayetinde Rabbimiz, "Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!" diye buyurmuştur.)  Yanlış kötü yoldan ayrılmak doğru yolu şeçmek.

 

DEVAM EDECEK

 KASIM….17 KASIM 17 ARALIK…Midesine çok dikkat ederek ,omurgalara ve göğsüne çok önem vererek perhiz ve gıdası önemli bir başlangıç tan başlamasıyla ,duyarlı ve iyi kavraması bilim ve ilim insanlarla konuşmasını iyi kavramak için deki keşfi ortaya çıkarıp ,mutluluğa bahtiyarlığa kavuşarak, önüne çıkan tüm engelleri aşarak ,içim deki inac gücüyle bildiği her şeye sıkı , sıkı sarılarak ,tövbe ederek bereketle erişilmez güç maddi, manevi zenginliğe kavuşup ,kazandığı bir kısmını önçe akrabalara veren el olarak zekatını sadakasını inandığı iman yoluna vererek inandığından sapmadan yürümekle , kötü işlere bulaşmadan her Dakka tövbe ederek o zenginlik hep büyüyecek gelecek nesillere helal lokma yedirecek, ve etrafına helal lokma yedirecek, hediye olarak ,karşısına ikramlar gelerek ,hediyeleri kabul ederek, gelen hediyeleri küçük görmeden hakirlik yapmadan büyüklük yapmadan kabul ederek ben bilirim felsefesi yapmadan kabul etmek ,için deki eğiticilik kılavuzluk kişileri keşfedip onları da doğru yola götürmenizle ,ilim ve alim adamlar yetişmesiyle gelecek hediye ve keşfettiğiniz enerjiyle sakli şifayı bulup sağlıklı ve sağlığınıza kavuşmak,bay bayanlar için..

TABİYATI..ATEŞ.. Safra ,mide, omurgalar ,göğüs yapılarına dikkat edilmeli

ATEŞ.SAFRA: Tabiatı sıcak ve kurudur. Tabii kan unsurundan meydana gelir. Besinleri parçalar, hazmı kolaylaştırır. Balgam ve sevda hıltının sertleşme, soğutma etkisini kılcal damarlara girerek önler. Safra kesesinde depolanır. İhtiyaç halinde on iki parmak bağırsağı ile salınır.

Safra hıltı yüksek veya anormal kişiler buğday tenli olurlar. Bu kişilerde safra kesesi ve karaciğer hastalıkları, ateşli hastalıklar, baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, nabız yükselmesi, mide bulantısı, migren, aşırı sinir, hızlı hareket gözlenir. Vücutları sıcak, nabızları hızlıdır. Ağız tatları acı ve susuzluk hissi fazladır. İştahları azdır. Uykusuzdurlar. Mideleri kolay bulanır.

Göz beyazı sarı, cilt sarımtırak, idrar sarı, dil ortasındaki kısım sarı ve yapışkanımsı görünür. Yürüyüş hızlıdır. Dil ve burunda kuruluk, ağızda kuruluk ve acılık, soğuk havadan hoşlanma, başta çıban ve sivilcelerin oluşması, daimi bir sıkıntı hali gibi rahatsızlıklar varsa; renk sarı ise vücudu safra istila etmiştir. Hastalık safradadır.

Safranın ve safradan meydana gelen hastalıkların ilacı tabiatı soğuk ve rutubetli olan gıdalarla birlikte şeker, keçi yağı, arpa suyu ekmeği, hıyar, karpuz, demirhindi şerbetidir. Bu maddelerden biri ve ya birkaç tanesi ağız yolu ile alınmaya devam edilirse safra normale döner safradan meydana gelen hastalıklar da ortadan kalkar.

Dini bütünlüğünden sonra tüm inanışlar Felah tüm her şeyden refah a, tüm engelleri aşmak. Korktuklarından emin kurtulacak, umduklarına nail olmak kavuşmak hayra yorarak helal yoldan başarıdan başarılara koşacak.VE Beslenmeye perhiz dikkat tetiği süre şifa yolları açık..

Manalı konuşmak kimseyi küçük görmemek, işe yarayanı konuşmak işine geldiklerini yaptırmaktan vazgeçmeleri . vazgeçmeleriyle Hikmetli olmanın yolu açılması , farzları yapması kırdıkları kalpleri bilhassa atalarından tövbe alması ve haramlardan sakınmak helal yolda yürümesi evde ve işinde önce şifalara kavuşması ,bereketine bereket katması kazandığı kazancı bir kısmını önce akrabası sonra etrafı zekat ve yardim etmesi .

Rehberlik kılavuzluk yapmak .Deliller ortaya koyularak feraha kavuşmak özgürlüğe kavuşmak ,öğretme,öğrenmeyi , iş hayatları kavuşması , sıkıntıları kurtulması ,gelecekte , yapacağı işiyle gelecektekilere kılavuzluk ve rehberliyle doğru yolları göstermesi o kişilere de gelecekte onlardan da sevaplar almasıyla zaferden zafere koşmasına vesile olacak.

Duyduklarını iyi kavrar edecek , konuşulan her şeyi muhafaza edecek işinde ,okulunda zekasına hayran bırakacak . Hayatında yeni keşifler ve işinde başarıdan başarılara koşacak.Zekaları mükemmel olacak.Kısmeti bereketli olacak.Helalle yolundan yürüyecek.

Ülfet: Hareket yapacağı işlere hareket etme zamanı gelmiş olup yapmış olduğu işleri de gayret az gayret gösterip , ibadet, hayır, sadaka gibi çalışmalar ve farzları yerine getirerek büyük işler ortaya çıkaracak . Ülfet hasıl olunca her şeye bereketli olacak mutlu sona ve şifasına kavuşacak.

Zekat: Temizlik on planda tutması zekatları yerine getirmesi ön çelikle akrabaları ve yakınından başlayarak veren el olması rabbim tarafından her kapının açılması.

Şifa: Manevi hastalıklardan şifa bulmak tüm hastalıklar dan kurtulması şifa yolarıyla istek şifaları yerine gelmesi huzura kavuşması.

Tek kelimeyle İlim sahibi olması ve itaatle var oluş .

Tek kelimeyle zenginlik ,Zengin kavuşması
Aziz ve Celil olan Allah'ın ve Resulünün (sallallahu aleyhi ve sellem) çizdiği yolda yürüyen. Çizdiği yoldan ayrılmamak.Doğru yolu göstermek.

Hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola girmek, doğru yola iletmek, dalâletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, iman etmek, Müslüman olmak, yol gösterici, İnandığı dinden ALLAH yolunda yürümek.

 

DEVAM EDECEK

 

ARALIK…17 ARALIK 17 OCAK…Göbek ağrılardan başlayarak kasık bölgesi tenesül organları bu yüzyılın hastalığı varikosel , prostat, bağırsak sindirim sistemlerine ve omurgalar ,sırt ağrılarına dikkat etmesi gerekir böbrek üstü ve gözlerine sağlıklı besinler midesini koruyarak sindirim sistemleri çalıştırmayla karaçiyer korumakla kan dengesini kan basıncını düzenlemesiyle vücut uygun plana uyum sağlayarak sağlığa kavuşacak, bunun en iyi yolu perhizden geçer, ayak üstü yemeklerden kaçınacak , iman eden her kimse sünnetin ,islamın şekle göre haram yemeden, besmeleyle yemesi içmesini sağlamak ,bu durumu sağlayan kişiler ,şifa sağlığa kavuşur ,yolu hep bereketli olur ,olu aydın, dokunduğu her ney ise bereketler fışkırır ,ve tüm muradına erer ,ve istekleri ve dileyi yerine gelir ,doğru yoldan ayrılmayarak ,maddi ve manevi zenginliğe ulaşır , inanç yolun dan ayrılmayarak ,daimi yola girer, illim sahibi olarak ,ilmine ilim katar, verdiği iyilikler ,alacağı iyilikler önem sayılır iyiliğin küçük büyük gözetmeksizin her şeyde hayır olduğunu düşünmek,yol gösterici olarak ,doğru yolu göstermek ,kötü yola sapmadan tövbe etmek kişi kişileri doğru yolu gösterip kılavuzluk yapmak, yüzünüze ay ışığı parlamak ,gittiğiniz yolda bereketleri saçmak ,işte o zaman enerjiyi keşfedip tüm sağınıza, sakli olan şifayı keşfedip tüm muradınıza ermek hastalıktan kurtulmak ,bay ve bayanlar için 

TABİYATI..TOPRAK…Karaciğer ,böbrekler, tenesül organlar, karın ve mide rahatsızlıklar, 

TOPRAK..SEVDA: Tabiatı soğuk ve kurudur. Toprak unsurundan meydana gelir. Vücuttaki yeri karaciğer ve dalaktır. Görme, işitme, sinir sistemi, beyin faaliyetleri, tırnak, kemik ve kıkırdakları besler. Vücudun bağışıklık sistemini uyarır ve hastalıklardan korunmasını sağlar. 

Sevda hıltı yüksek kişilerin kanları kıvamlıdır. Bedenleri zayıftır, ciltleri kara sarıdır. Yüzlerinde parlaklık yoktur. Sevdiği yemeklere İştahlıdırlar. Uykuları gelmez. Düşünceli ve kederli olurlar, karamsardırlar.  

Sevda kanın yanmasından, mercimek, mısır, sığır eti, patlıcan, tuzlu, ekşili, fasulye ve gıdaların çok yenmesinden meydana gelir. Sevda hıltı yüksek veya anormal ise renk beyaza yakın, dil küçük ve siyah, ağız ekşi, idrar saman rengi, siyaha yakın ve düzensizdir. Kişide aşırı sinir gözlenir. Yürüyüş dengesizdir. İştah fazladır; kişi hep yemek ister. Sinirsel baş ağrısı, mide sarkması, kist, sinir hastalıkları, allerjik hastalıklar ve kanser gibi rahatsızlıklara zemin hazırlar. 

Belirtileri; Beden zayıf ve yaramaz, tırnak ve kıllar zayıf olur, idrar az olursa, vücudu kuruluk vücutta durgunluk, uyku azlığı, şiddetli susuzluk, gözlerde kuruluk, çok su içme, kanın koyu ve siyah oluşu, düşünce bozukluğu, vesvese, idrarın kırmızıya boyanması, kuru öksürük, dalak sancısı, sıkıntı, keder, uykuda korkulu rüyaların görülmesi, her şeyden korkma sevdanın vücudu istila ettiğinin birer belirtileridir.  

Bir bardak süzme bal şerbetine 3’er gr. çekilmiş zencefil, karabiber ve mesteki ilave edilerek içilmelidir. Şekerli inek sütü, tereyağı, şeker, pırasa, koyun sütü gibi tabiatı sıcak ve rutubetli gıdalar alınması ile birlikte sevda normale döner ve sevdadan meydana gelen hastalıklar ortadan kalkar.  

Bereket: Helal haramı tartarak ,helal yoldan yürüyen bereketi bulur .Bereketine bereket katacak.  

Manalı konuşmak kimseyi küçük görmemek, işe yarayanı konuşmak işine geldiklerini yaptırmaktan vazgeçmeleri . vazgeçmeleriyle Hikmetli olmanın yolu açılması , farzları yapması kırdıkları kalpleri bilhassa atalarından tövbe alması ve haramlardan sakınmak helal yolda yürümesi evde ve işinde önce şifalara kavuşması ,bereketine bereket katması kazandığı kazancı bir kısmını önce akrabası sonra etrafı zekat ve yardim etmesi .  

Rehberlik kılavuzluk yapmak .Deliller ortaya koyularak feraha kavuşmak özgürlüğe kavuşmak ,öğretme,öğrenmeyi , iş hayatları kavuşması , sıkıntıları kurtulması ,gelecekte , yapacağı işiyle gelecektekilere kılavuzluk ve rehberliyle doğru yolları göstermesi o kişilere de gelecekte onlardan da sevaplar almasıyla zaferden zafere koşmasına vesile olacak. 

Zıya: Parlaklık, her tarafı parlamak gittiği her yolu aydınlatması işine ve dostlarına bereket getirmesi. 

Tek kelimeyle İlim sahibi olması ve itaatle var oluş .

Tek kelimeyle zenginlik ,Zengin kavuşması 

Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet gelen hediyeleri küçük görmeyip hepsine aynı sevgi ve saygıyı göstermek gelecekte o küçük hediyeler her gittiği yerde çok büyük hediyelerle evi ve işyeri dolup taşacak. 

Aydınlık, ışık, parıltı, ziya.Hayatı doyunca yolu hep aydın olması .

Kavuşmak. Görevleri yaptığı sürece vuslat huzura kavuşması.

Hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola girmek, doğru yola iletmek, dalâletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, iman etmek, Müslüman olmak, yol gösterici, İnandığı dinden ALLAH yolunda yürümek doğruyu bulmaktır. 

(Sure i Hicr’in 99. ayetinde Rabbimiz, "Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!" diye buyurmuştur.) Yanlış kötü yoldan ayrılmak doğru yolu şeçmek yaratana inanmaktır.  


DEVAM EDECEK


 
 

OÇAK  17  OÇAK  17  ŞUBAT..Bacaklara çok iyi bakmak lazım ,tenesul organları bu yüz yılın hastalığı varikosel prostat,,bağırsak ve sindirim sistemleri,böbrek ve idral  kesesi,mide altı ağrılar,mideyi çok iyi korumak abur cubur yemeklere dikkat etmek ayak üstü yemekler den kaçınmak  perhize önem vermek saçlarda kimsen dökülme vitamin eksikliğine dikkat ederek önüne geçilmek ,maddi ve manevi var olan zenginlik ve gelecek zenginliği korumak içini  bütün olarak , din neyi emrediyorsa,yerine getirerek,inaç yolundan ayrılmamak,verilmiş olan rahmetlerden uzaklaşmamak ,ilim sahibi olarak ilmi ve bilimi yaymak,bazı  kişilerim hediye , vermelerini  küçük görmemek,küçük iyiliklerin büyük mükafat olacağını ,inancına inaç katarak,doğru yoldan ayrılmayarak,her tarafı manevi güçle aydınlatmak , çok iyi dinlemek,duyduklarını muhafaza etmek,dilek ve istekleri olmasıyla bahtiyar lığa ulaşmak,önüne çıkan tüm engelleri aşarak,rabbimin çizdiği yola geçmek,inan cı  yüreğinde tutmakla , duyan her şeyi  yaparak,inan çın yolunda,armağan olarak saklı enerjiyi keşfederek  sağlığa kavuşmak,

TABİYATI…HAVA..Kan dolaşımına dikkat etmek,kalbi yormamak,perhize uymak,kasıklara ,dikkat etmek,vitamin,mineral eksikleri  tamamlamak,bay bayan için önemli,

   
HAVA.KAN:
 Tabiatı sıcak ve rutubetlidir. Kan tabii havadan meydana gelir. Vü­cuttaki yeri karaciğerdir. Tabiatı kuru ve soğuk olan bütün gıdalar kanın ilacı­dır. Adale, kalp ve mideye kan akışını gerçekleştirip damarlarda basınç yaparak vücut sıcaklığını korur. Balgam ve sevda hılıtlarının aşırı yükselmesini önler. Oksijen iletimini sağlar. Kan hıltı yüksek veya anormal ise yüz şekli yuvarlak, pembe- beyaz hatta kırmızıdır. İdrar kırmızı ve az olur. Bedenleri sıcak, hafif terleme mevcuttur. Dil kırmızı, ağız çok tatlı, boyun kısa, göz beyazı kırmızı.

gözbebekleri büyük, Kişi kısa ve düzdür. Çıban ve sivilcelere yatkınlardır. Uy­kuları kolay gelir, esner ve gerinirler. Burunları kanamaya yatkındır.

  
Tükürük çok, damarlar dolu, renk kırmızı idrar ve ağrılar şiddetli olursa vü­cuda kan galip olmuştur. Hastalık kandandır. Kalp çarpıntısı, baş ağrısı, halsiz­lik, ayakların ve vücudun ağırlaşması, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansi­yon, boyun kireçlenmesi, mide hastalıkları şişlikler, duygu organlarında tem­bellik, vücutta ve başta ağırlık ve bayılmalar meydana gelir.

Bu hallerin meydana gelmesi ise daima yağlı, tatlı ve tabiatı sıcak, kan yapı­cı gıdaların yenilmesi ile ortaya çıkar.

   
Kan ve kandan meydana gelen hastalıklara karşı; ekşi nar, ekşi meyve sula­rı ve sirkeli gıdalar yenmelidir. Bu gıdalar bir müddet alınırsa kan normale dö­ner ve kandan meydana gelen hastalıklar da ortadan kalkar.

 
Dini bütünlüğünden sonra tüm inanışlar Felah tüm her şeyden refah a, tüm engelleri aşmak. Korktuklarından emin kurtulacak, umduklarına nail olmak kavuşmak hayra yorarak helal yoldan başarıdan başarılara koşacak.VE  Beslenmeye perhiz  dikkat tetiği süre şifa yolları açık.  

 
Manalı konuşmak kimseyi küçük görmemek, işe yarayanı konuşmak  işine geldiklerini yaptırmaktan vazgeçmeleri . vazgeçmeleriyle Hikmetli olmanın yolu açılması , farzları yapması kırdıkları kalpleri bilhassa atalarından tövbe alması ve haramlardan sakınmak helal yolda yürümesi evde ve işinde önce şifalara kavuşması ,bereketine bereket katması kazandığı kazancı bir kısmını önce akrabası sonra etrafı zekat ve yardim etmesi .

  

Rehberlik-kılavuzluk yapmak .Deliller ortaya koyularak feraha kavuşmak özgürlüğe kavuşmak ,öğretme,öğrenmeyi , iş hayatları kavuşması , sıkıntıları kurtulması ,gelecekte , yapacağı işiyle gelecektekilere kılavuzluk ve rehberliyle doğru yolları göstermesi o kişilere de gelecekte onlardan da sevaplar almasıyla zaferden zafere koşmasına vesile olacak.

 
Duyduklarını iyi kavrar edecek ,  konuşulan her şeyi muhafaza edecek işinde ,okulunda zekasına hayran  bırakacak .
Hayatında yeni keşifler ve işinde başarıdan başarılara koşacak.Zekaları mükemmel olacak.Kısmeti bereketli olacak.Helalle yolundan yürüyecek.

   

Ülfet: Hareket yapacağı işlere hareket etme zamanı gelmiş olup yapmış olduğu işleri de  gayret az gayret gösterip , ibadet, hayır, sadaka gibi çalışmalar ve farzları yerine getirerek  büyük işler ortaya çıkaracak . Ülfet hasıl olunca her şeye bereketli olacak mutlu sona ve şifasına kavuşacak.  

     

Zekat: Temizlik on planda tutması zekatları yerine getirmesi ön çelikle akrabaları ve yakınından başlayarak veren el olması rabbim tarafından her kapının açılması.

      
Şifa: Manevi hastalıklardan şifa bulmak tüm hastalıklar dan kurtulması şifa yolarıyla istek şifaları yerine gelmesi huzura kavuşması.

     
Taat: İtaat, ne söylenirse yapmak her söyleneni ve görevini yapması itaat etmesi evini ,işini ,dinini ,eksik etmeden yapması ona ve etrafına itaat etmesi örnek oluşu saygıdeğer insan olması içinden gelen var oluşu.Huzura kavuşmasını sağlaması

         

Tek kelimeyle zenginlik  ,Zengin kavuşması.

      
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik,yardım, ihsan, inayet, atıfet gelen hediyeleri küçük görmeyip hepsine aynı sevgi ve saygıyı göstermek gelecekte o küçük hediyeler her gittiği yerde çok büyük hediyelerle evi ve işyeri dolup taşacak.

 
Aziz ve Celil olan Allah'ın ve Resulünün (sallallahu aleyhi ve sellem) çizdiği yolda yürüyen. Çizdiği yoldan ayrılmamak.Doğru yolu göstermek.

       
Hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola   girmek, doğru yola iletmek, dalâletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, iman etmek, Müslüman olmak, yol gösterici,  İnandığı dinden ALLAH yolunda yürümek.

   

DEVAM EDECEK

  

ŞUBAT  17  ŞUBAT  17  MART…Vitamin eksikliği,saç,bacak ağrıları tenesül organlarına bu yüzyılın hastalığı  varıkose prostat,dikkat edilmesi önem taşır,istemiş olduğun zafer elimde tövbe etmiş olduğun kötü musibetten kurtulmak,gurbet beklentilerin sona ermek ,yapacağın hicret senin beklentin zaferi elinde tutup,bahtiyarlığa kavuşman,isteklerin yerine gelmesi,ermiş kişilerden almış oldu gün dualar,ataların vermiş olduğu elden,sağlığa ve sevgi,görüp ve duyduklarını muhafaza etmen,sevdiklerine kavuşman,gece namazların da kılmış olduğun duaların kabullenmek,istediğin işe ve çalışma azmine,karşılık maddi ve manevi zenginlik elinde tutman,iman ve inanışın karşılığı , mükafatlanmakla birlikte,daha büyük zaferlere aynı inançla devam etmek,kötü düşüncelere karşı  tövbekar olmak,ilahi güçle yola devam etmek,ilim sahibinle ilmi bilim yolunda harcaman,inancın dan asla vazgeçmemek,gelen iyiliklere geri  çevirmemen karşılığı  inanç yollarını da göstermen,her gittiğin yerlere bereket dağıtman yolunun hep parlak aydın olman. saklı enerjiyi bulup sağlığa ve şifaya ulaşman,

TABİYATI…SU…Akciğer,kan,uzuvların,bacak,saçlarına ve vitamin,mineral eksiklikleri ne çok dikkat etmek,

 

 SU. BALGAM: Tabiatı soğuk ve rutubetlidir. Su unsurundan meydana gelir. Vücuttaki yeri akciğerlerdir. Vücutta taşıyıcı olarak görev yapar. Sevda ile saf­ra hılıtlarının tıkanıklık oluşturmasını engeller. Balgam hıltı yüksek olan kişi­ler ayın başlarında doğanlar zayif   sonlarına doğanlar genellikle şişmandır. Beyaz ve renksiz tenli olurlar. Bedenleri soğuk, kasları gevşektir. Nabızları hafif atar. Susamazlar. Çok uyur ve tembel hareket eder­ler. Gayretsiz ve durgundurlar.

   
Balgam hıltı yüksek veya anormal ise renk beyaza yakın, ağız tatsız, dil ka­lın, büyük ve beyaz, gözbebeği küçük, göz beyazı büyük, idrar renksiz olur.

   
Vücudu balgam istila ederse ağızdan su akar, vücutta fazla su ve ödem olur. Hafıza kabiliyeti düşüktür. Yürüyüş dengesizdir. Uyku çok  fazladır .  Halsizlik ,  horlama, eklem ağrısı, böbrek iltihabı, idrar yolu iltihabı, idrar tutmada zorluk, solunum yolu hastalıkları, sedef, soğuktan olan baş ağrısı, kaşıntı, ağız ve ter kokusu, yapışkan tükürük çokluğu, vücut soğukluğu, yemeğe isteksizlik, sıcağı sevme, mide zafiyeti, hazımsızlık, ağızdan ekşi gaz çıkarma, unutkanlık, tem­bellik, çok uyuma, idrarın beyaz oluşu balgamdan meydana gelen hastalıkla­rın birer belirtisidir. Damarlar tazyikli, olduğunda, susuzluk azaldığında, hare­ket zorlaştığında, ağrılar daha çok dizde ve belde olduğunda, cinsel isteksizlik ve yetersizlik hissedildiğinde renk kurşuni olduğunda vücudu balgam istila et­miştir. Hastalık balgamdandır.

    
Bal, zencefil, günlük, mesteki, karabiber, susam, mısır ve tabiatı sıcak ve ku­ru olan bütün gıdalar balgam ve balgamdan meydana gelen hastalıkların ilacı­dır. Bu maddelerden yeteri kadar almaya devam edilirse balgam normale dö­ner ve balgamdan meydana gelen hastalıklar ortadan kalkar

  

Sevaba erişenler güzellik meydana gelerek. Bilhassa, "Gece Duaları  namazı kılanların gündüz yüzü güzel olacak ve yolu aydın olacak bazı şeyleri geç de olsa tövbeleri sevaba yazılacak. 

 
Manalı konuşmak kimseyi küçük görmemek, işe yarayanı konuşmak  işine geldiklerini yaptırmaktan vazgeçmeleri . vazgeçmeleriyle Hikmetli olmanın yolu açılması , farzları yapması kırdıkları kalpleri bilhassa atalarından tövbe alması ve haramlardan sakınmak helal yolda yürümesi evde ve işinde önce şifalara kavuşması ,bereketine bereket katması kazandığı kazancı bir kısmını önce akrabası sonra etrafı zekat ve yardim etmesi .

 

Rehberlik-kılavuzluk yapmak .Deliller ortaya koyularak feraha kavuşmak özgürlüğe kavuşmak ,öğretme,öğrenmeyi , iş hayatları kavuşması , sıkıntıları kurtulması ,gelecekte , yapacağı işiyle gelecektekilere kılavuzluk ve rehberliyle doğru yolları göstermesi o kişilere de gelecekte onlardan da sevaplar almasıyla zaferden zafere koşmasına vesile olacak.

 
Duyduklarını iyi kavrar edecek ,  konuşulan her şeyi muhafaza edecek işinde ,okulunda zekasına hayran  bırakacak .
Hayatında yeni keşifler ve işinde başarıdan başarılara koşacak.Zekaları mükemmel olacak.Kısmeti bereketli olacak.Helalle yolundan yürüyecek.

 

Zekat: Temizlik on planda tutması zekatları yerine getirmesi ön çelikle akrabaları ve yakınından başlayarak veren el olması rabbim tarafından her k
apının  açılması.

 
Saadet: Bahtiyarlık tüm dilekleri kabul olması inandıklara daha çok sarılması . 

  
 
Tek kelimeyle zafere,zaferine kavuşacak .

    

Tek kelimeyle İlim sahibi olması ve itaatle var oluş      

     
Tek kelimeyle zenginlik  ,Zengin kavuşması.

       
Gurbet  yakınlık gurbete ,ve gurbetten kavuşması   gurbet yolların açılması ve hicret yapması.

        
Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü,   şaşkınlık uyandırıcı durum da  her kötü işleri bırakıp doğru yola giderek tüm başarılı işlere kavuşması

 
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik,yardım, ihsan, inayet, atıfet gelen hediyeleri küçük görmeyip hepsine aynı sevgi ve saygıyı göstermek gelecekte o küçük hediyeler her gittiği yerde çok büyük hediyelerle evi ve işyeri dolup taşacak.

     
Hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola   girmek, doğru yola iletmek, dalâletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, iman etmek, Müslüman olmak, yol gösterici,  İnandığı dinden ALLAH yolunda yürümek.  


  DEVAM EDECEK

 

 

Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. 

Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır.. 

Doktor  diyetisyen ve herbalisler tarafından yetkili eczacılar güvenilir,yaninda bitki aromatik okul mezunu veya kimyager çaliştiran, izni alınmiş aktarlar tarafından güvenlı şekilde kullanılmalıdır.  

Sitede yer alan yazıların her türlü kullanımı ve uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki,  mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece  bu eylemi gerçekleştiren kişilerin    sorumluluğundadır   

Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz.  

   

                                                                   saklisifa@gmail.com

                                                                   premix12345678@gmail.com
            
                                                                   saklisifapiriiworld@gmail.com

 

 


NOT
:KAN BİLGİLERİNİZİ BİLMEDEN BİYOKİMYANIZI TARAMADAN,ARAŞTIRMACI DOKTORUNUZA, AKTARLARA DANIŞMADAN BİTKİ VE BİTKİ TÜRLERİNİ KULLANMANIZ TAVSİYE EDİLMEZ.

 

 Ziyaret Bilgileri Reklamsız Saf Temiz İletişim
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam254
Toplam Ziyaret1026713
BAKIR-GÜMÜŞ-ALTIN Yatırın Karanlık Dünyada Kağıtların Önemi yok olur
AlışSatış
Dolar5.86635.8898
Euro6.57996.6063
PİRİİWORLD/SAKLİ ŞİFA TV