• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  
 
   https://www.sakli-sifa.com  https://www.sakli-sifa.com                   https://www.saklisifa-piriiworld.com           

Evren dengesini yakalamak hasta olup çare aramak değil.

Hasta olmamak için hastalığa sebepleri yok etmek.

          https://www.sakli-sifa.com     https://www.sakli-sifa.com     https://www.sakli-sifa.com   https://www.sakli-sifa.com
Site Menusu
Takvim
İdeal Minir ve sür kazan
https://www.sakli-sifa.com 

https://www.sakli-sifa.com

 https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com
Bitmeyen akü aparatı
https://www.sakli-sifa.com
Sanal kripto
https://www.sakli-sifa.com


 https://www.sakli-sifa.com
Arwen
https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com

 https://www.sakli-sifa.com


https://www.sakli-sifa.com 

https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.comAkıllı yağ
https://www.sakli-sifa.com

ARI ZEHİRİ ÖNEMLİ BİLGİ

                                             ÇOBAN    
                     

  www.sakli-sifa.com   www.sakli-sifa.com   www.sakli-sifa.com                     
                                        ilk ve son uyarıdır.. Gerçek ol.  

                   
                              ( Markayı alıp yapıştıranlar. sahtekardır.)   


                           
“İşin erbabıysan öz ol gerçek ol bir adım yanaş       


                 Dikkat bize para lazım değil insanoğluna sağlık sifa lazım”                        

Api terapi sakli şifa adına hiç bir işletmemiz yoktur ,bilginize api terapi bir uzmanlık işidir, yanlış şeyler bilinmeyen hasarlar açabilir, uzman ve sertifika belgeleri isteyiniz ,tamamen bilim balıdır….Aynı zamanda sakli şifa bir markadır isim altında iş yapanlar bu bir uyarıdır…Ölümcül hasarlar açılabilir, en tehlikesi alerji.... 

                                            Çoban sakli şifa 

     
                                       
                                           ARI ZEHİRİ

                         
     www.sakli-sifa.com        www.sakli-sifa.com                                   
 
 
Arı zehrini toplamak için, arı kovanlarının önüne ızgaraya benzer küçük bir panel konur. Metal tellerden müteşekkil panel, düşük voltajlı sabit bir elektrik akımıyla donatılmıştır. Kovana girişler, bu panel vasıtasıyla olur. Kovana girip çıkan bal arıları panele dokunduğunda hafif bir elektrik çarpmasına maruz kalır ve kendilerini savunma refleksiyle iğnelerini panele batırır. Bu esnada zehir, panelin altındaki cam tabaka üzerine akar. Arıya hiçbir zarar vermeyen bu uygulamayla zehir toplanır ve kurutularak toz hâlinde saklanır.

     
                                  www.sakli-sifa.com          

 DİKKAT EDİLMESİ : Maskeyle toplanır , labaratuvar  tüplere koyulur ,ortam elbiseleriniz temizlenerek dışarı çıkılır.

                                      Çoban sakli şifa         

                                     
                                          ARI ZEHİRİ
           
        
   
Farmolocik olarak arı zehrinin,kan dolaşımını artırıcı, cildi gençleştirici,düz kas kasılmasını artırıcı bakteri öldürücü ,kalp ritmini ve fonlsiyonlarını düzenleyici,mide suyunu kalp ve beyin damarlarındaki kan basıncını düzenleyici adrenalin artırıcı ,radyosyona karşıkoruyucu kadınlarda menstruasyon dönemi öncesi agrıları giderici tansiyon düşürücü, hücre yenileyici özelliğe sahiptir.      

               
                    
 (GUSTOV,1997,KRYLOV VE OSHEVENSKY,1999) 

Bal vermesinin yanında arılar zehirleriyle de insanlığa hizmet ediyor. Zehir işlendiğinde kalp ve damardan, sinir sistemine kadar bir çok rahatsızlığın tedavisi de kolaylaşıyor. Arılardan balın yanı sıra zehir, polen, süt, balmumu, propolis ve erkek arı larvası olan ”Apilarnil” gibi ürünler elde edilebiliyor. Bir gramının yaklaşık 10 bin arıdan elde edilebildiği zehirden, birçok hastalığın tedavisinde yararlanılabiliniyor.

   
“Arı zehri, işlendiğinde kalp damar hastalıkları, astım, kronik akciğer bozukluğu ve anfizem gibi akciğer hastalıkları, diyabet, sinir sitemi ve deri hastalıklarının tedavisinde yaygın şekilde kullanılabiliyor. Bunların yanı sıra romatizma, kemik ve eklem hastalıkları, glukom ve kornea bozuklukları gibi göz hastalıklarının tedavisinde de arı zehrinden yararlanılıyor. Zehrin, AIDS ‘e yakalananlarda, ömrü uzatıcı etkisi olduğu da biliniyor.  

Son yıllarda arı zehri tedavisi uygulanan Multiple Sclerosis hastalarında da, hastalığın durduğu, hatta kısmen iyileştiği gözlenmiştir. Arı zehriyle tedavi, mutlaka bir hekim kontrolünde yapılmalıdır.”  

Arı zehrinin tedavi maksatlı kullanılmasıyla alâkalı ilk bilgilere, M.Ö. 2.000-2.100 yıllarına ait bir kil tablette rastlanmıştır. 1935'te Almanya'da arı zehrinden elde edilmiş piyasaya sürülmüştür. Bu ürün hâlen kullanılmaktadır. 1983'te Amerika'da Arı Ürünleriyle Tedavi Derneği kurulmuştur.

 
                  Arı zehrinin kimyevî yapısı ve tesirleri
 
Suda çözünebilen renksiz, kokusuz ve berrak bir sıvı olan arı zehrine sıcağa ve soğuğa dayanıklı olma hususiyeti verilmiştir. Bu zehir, normal mevsim sıcaklıklarında yaklaşık 20 dakikada kurur ve ağırlığının % 65-70'ini kaybeder. Kuruduktan sonra sarımtırak kahverengi bir renk alır. Bir gram katı arı zehri için 10.000 arı iğnesine ihtiyaç vardır.


 Arı zehrinin muhteviyatında 18 farklı biyoaktif molekül tespit edilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: aminoasit, protein, yağ, şeker ve enzim karakteristiği gösteren mellitin, adolapin, apamin, mast hücre degranülasyon (MHD), histamin, fosfolipaz A, peptid, dopamin ve hyaluronidaz. Mellitin ve adolapin proteinleri iltihabı azaltıcı (anti-enflamatuar); apamin, sinir iletimini artırıcı; mast hücre degranülasyonu (MHD) ise, alerji önleyici hususiyetlerle donatılmıştır. Mellitin, 26 aminoasitten müteşekkil arı zehrinin başlıca toksin maddesidir. Mellitin, iltihabı baskılamakla görevli kortizol hormonunun salınmasına ve hücre duvarının dayanıklılığının artmasına vesile olur. Mellitin ayrıca bağışıklık sistemi hücreleri (nötrofillere) vasıtasıyla serbest radikal (süperoksit) üretilmesinin engellenmesinde rol alır, böylece hücre ve doku zararı azalır.  
 Ateş düşürücü hususiyeti de bulunan adolapin, iltihap oluşumuna yol açan siklooksijenazın engellenmesinde rol alır ve ağrı kesici (analjezik) tesir yapar. 10 aminoasitten müteşekkil bir peptid olan apaminin ise, sinir sistemi hasarının giderilmesinde tesirli olduğu düşünülmektedir. 
Mast hücre degranülasyon (MHD) proteini, düşük konsantrasyonlarda alerjik reaksiyona yol açan histamin salınmasına sebep olurken, yüksek dozlarda bunun engellenmesine vesile olur. Her ne kadar adı zehir olsa da, bu moleküller, Yüce Yaratıcı'nın (celle celâluhu) zehre şifa özelliği kazandırması noktasında bir mu'cizedir.


                                   Arı zehriyle tedavi 
Günümüz tedavi metotlarının romatizmal şikâ­yet­leri gidermede bazen yetersiz kalması, hastaları ve sağlık çalışanlarını tamamlayıcı tıp uygulamalarına sevk etmektedir. Arı zehri başta Çin olmak üzere, Amerika'da ve birçok Avrupa ülkesinde tamamlayıcı tıp uygulamalarından biri olarak kabul görmüştür. Bu ülkelerde apiterapi merkezleri kurulmaya başlanmıştır.

Apiterapinin en iyi şekilde uygulanan metodu arı zehridir. Arı sokması taklit edilerek, arı zehri deri içine veya altına uygulanır. Bunun yanında krem veya kapsül formunda arı zehri ürünleri de bulunmaktadır. Zehrin mikroenjeksiyon yoluyla ağrılı bölgeye uygulanması, canlı arının insanı sokması ve akupunktur uygulamalarının tesir mekanizmaları birbirine benzerdir.

Akupunktur, beyin ve omurgada ağrı yollarının (opioid ve alfa 2 adrenerjik reseptörleri) bloke edilerek ağrının kesilmesine dayanır. Arı sokması da benzer şekilde ağrı kesici molekül (endorfin) salınımını uyarmaktadır. Bundan dolayı, Çin tıbbında arı zehrinin iltihabî bölge yerine, akupunktur noktalarına uygulanması daha yaygındır. Bazı uygulamalarda iki tedavi şekli birleştirilerek api-akupunktur uygulaması birlikte yapılmaktadır. 

Tedaviye, arı zehri deri altına az miktarda tatbik edilerek, hastanın zehre karşı alerjisinin olup olmadığının belirlenmesiyle başlanır. Eğer alerjik bir durum yoksa, tedaviye bir veya iki arı sokması veya enjeksiyon metoduyla devam edilir. Uygulama arı sokmaları veya enjeksiyon sayısı artırılarak, haftada üç gün yapılır. Daha sonra ağrı, şişlik, kaşıntı, kızarıklık ve nadir de olsa ölüme yol açabilen alerjik bir reaksiyon (anaflaksi) ortaya çıkabilir. Bundan dolayı, bütün tedavi metotlarında olduğu gibi arı zehriyle tedavi de, mutlaka uzmanlar tarafından uygulanmalı, ehil olmayanlara yaptırılmamalıdır.


Romatizmal hastalıklardan bilhassa eklem iltihabı (romatoid artrit), eklem kireçlenmesi (osteoartrit), menapoz sonrası kemik zayıflığı (osteoporoz), kas romatizması (fibromiyalji) ve kronik ağrıların tedavisinde arı zehri uygulanmaktadır. 

İltihaplı eklem romatizması olan 80 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, 40 hastanın akupunktur noktalarına haftada iki seans olmak üzere iki ay süreyle arı zehri uygulanmıştır (birinci grup). Diğer 40 hastanın akupunktur noktalarına ise serum fizyolojik enjeksiyonu yapılmıştır. Birinci grupta ilk iki ayda hassas eklem sayısı, şiş eklem sayısı, sabah tutukluğu, ağrı ve lâboratuvar tahlillerinde kayda değer iyileşmeler belirlenmiştir.  

Benzer bir çalışmada, iltihaplı eklem romatizması olan hastalara, üç ay süreyle haftada üç defa arı zehri enjekte edilmiş ve hastaların şikâyetlerinde azalma görülmüştür. Bu çalışmalar neticesinde arı zehrinin iltihaplı eklem romatizması tedavisinde uygulanabilir olduğu ortaya konmuştur.  DEVAM EDECEK
         

 Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır.   

Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır..    


Doktor  diyetisyen ve herbalisler tarafından yetkili eczacılar güvenilir,yaninda bitki aromatik okul mezunu veya kimyager çaliştiran, izni alınmiş aktarlar tarafından güvenlı şekilde kullanılmalıdır. 

Sitede yer alan yazıların her türlü kullanımı ve uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki,  mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece  bu eylemi gerçekleştiren kişilerin    sorumluluğundadır    


Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz.  

 

   

                                                                   saklisifa@gmail.com

                                                                   premix12345678@gmail.com
            
                                                                   saklisifapiriiworld@gmail.com

 

 

 

  


NOT
:KAN BİLGİLERİNİZİ BİLMEDEN BİYOKİMYANIZI TARAMADAN,ARAŞTIRMACI DOKTORUNUZA, AKTARLARA DANIŞMADAN BİTKİ VE BİTKİ TÜRLERİNİ KULLANMANIZ TAVSİYE EDİLMEZ.

 

 

    
Ziyaret istatistiği
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam35
Toplam Ziyaret1090396
Döviz kuru ve ASLI Altın Günüş Bakır
AlışSatış
Dolar6.04276.0670
Euro6.55046.5767
Bahçeler ve yağlar
okaliptüs bitki ve yağlar
Mersin bitkisi yağlar
Biberiye bahçesi ve yağlar
Defne yağ
Lavanta fibeleri Adana
Lavanta bal
LAVANTA BAL

https://www.sakli-sifa.com
Balların nöbetçisi

https://www.sakli-sifa.com

 https://www.sakli-sifa.com