• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  
 
   https://www.sakli-sifa.com  https://www.sakli-sifa.com  https://www.saklisifa-piriiworld.com                            

Evren dengesini yakalamak hasta olup çare aramak değil.

Hasta olmamak için hastalığa sebepleri yok etmek.

          https://www.sakli-sifa.com     https://www.sakli-sifa.com     https://www.sakli-sifa.com   https://www.sakli-sifa.com
Site Menusu
Takvim
İdeal Minir ve sür kazan
https://www.sakli-sifa.com 

https://www.sakli-sifa.com

 https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com
Bitmeyen akü aparatı
https://www.sakli-sifa.com
Sanal kripto
https://www.sakli-sifa.com


 https://www.sakli-sifa.com
Arwen
https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com

 https://www.sakli-sifa.com


https://www.sakli-sifa.com 

https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com

AROMATİK BALMUMU 

https://www.sakli-sifa.com

Akıllı yağ
https://www.sakli-sifa.com

BİTKİLERİN TOPLANMASI ve SAKLANMASI

         ŞİFALI BİTKİLERİN   TOPLANMASI ve SAKLANMASI : 

     

    Şifalı bitkileri toplanması ve saklanması bilgi, dikkat ve özen isteyen bir süreçtir. Bitki toplamadan önce yeterli bilgiye sahip olmak; hangi bitkinin ne­reden, ne zaman ve nasıl toplanacağını iyi bilmek gerekir. Ülkemizde maale­sef şifalı bitkiler toplama, kurutma, paketleme ve depolama işlemleri gerekti­ği gibi doğru ve özenli yapılmamaktadır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken pek çok husus vardır. (PİRİİ WORLD SAKLI ŞİFA)

    Yanlışlıkla zehirli bir bitki toplamamak için, toplanmadan önce, söz konu­su bitkinin kesin olarak teşhis edilmesi gerekir. Bazı bitkilerin de zehirli ikizle­ri vardır. Bu yüzden çok dikkatli olmalıdır.

Şifalı bitkilerin toplanması sırasında özen gösterilmesi gereken konulardan biri de doğayı korumaktır. Mevsimde orada aynı bitkileri bulabilmek istiyorsak rastladığımız bir bitki kümesinin tümünü toplamamalıyız. İhtiyacınızdan faz­la bitki toplamamaya özen göstermeli ve drog olarak köklerinden faydalanılan bitkilerin soylarının tükenmemesi için bitkileri kökleri ile beraber çekip kopar­mamaya, çiçekleri ve yaprakları toplarken bitkileri ezmemeye dikkat etmeliyiz.

   Bitkilerin şifalı gücünden en fazla faydaı sağlayabilmek için, onları hangi mevsimde ve günün hangi saatlerinde toplamanız gerektiğini iyi bilmelisiniz. En başarılı tedavileri yeni toplanmış bitkiler sağlar. Taze bitkiler, şubat sonun­dan başlayarak kasım sonuna kadar toplanabilir. (SAKLI ŞİFA )

Bitkiler, hiçbir zaman yağmurlu, sisli ve rutubetli havalarda toplanmamalı­dır. Yalnızca sağlıklı, temiz ve haşaratsız (larvasız, kurtsuz ve böceksiz) bitkiler toplanmalıdır. Bitki toplanan yerlerin, çevre kirliliğinden etkilenmemiş olma­sı gerekir. Şifalı bitkiler, otoyol, tren yolu kıyılarından kesinlikle toplanmama­lıdır. Bu bitkiler, motor egzozlarından çıkan dumanların içerdiği kurşunla kir­lenmiş olduklarından zehirlidirler. Bitki toplanan bahçelerin, tarlaların, çayırla­rın yakınında veya uzağında haşerata karşı ilaçlama yapılmamış olmalıdır, çün­kü rüzgâr o zehirli ilaçları çevreye taşıyabilir. Kirli-mikroplu suların kıyıları ve endüstri alanları civarları da toplama yapılmayacak yerlerdendir.

Güneşli günlerde bitkiler sabah erken saatte toplanmalıdır. Ayrıca hangi bitkiyi nasıl kullanacağınız, bitkinin hangi organının drog hazırlamaya elveriş­li olduğunu (çiçek, meyve, tohum, kök, kabuk veya bitkinin tümü) bilmek de çok önemlidir.

    Çiçeklerde en etkili zaman, çiçeklenme başlangıcında çiçekler ise tam olarak açtıklarında, genç ve tazeyken toplanmalıdır. (PİRİİ WORLD SAKLI ŞİFA)

Yapraklarda en etkili zaman, çiçeklenmeden önce ve çiçeklenme zamanın­da genç, ama tam gelişmiş olduklarında,

Bitkilerin yer üstünde kalan kısımları bitki çiçek açmadan önce veya çiçek­te iken ve çiçekler tamamen açılmadan önce veya tomurcuk halinde iken top­lanmalıdır.

   Kökler, ilkbahar başlangıcında gelişmelerini tamamladıklarında veya sonba­harda bitkinin toprak üstü dalları kuruduktan sonra toplanır. (PİRİİ WORLD SAKLI ŞİFA)

    Tohumları toplamak için olgunlaşmasını beklemek gerekir. Bitkilerin bir kısmının tohumu henüz olgunlaşmadan toplanabilir. Meyveler ise tam olgun­laştıklarında toplanır.

   Ağaç ve dal kabukları, bitki yapraklarını döktükten sonra veya ilkbaharda bitkiye su yürümeye başladığında toplanır. Dallar bu mevsimde henüz kuru­mamış olduğu için, kabuklar daldan kolayca ayrılacaktır. (PİRİİ WORLD SAKLI ŞİFA)

    Kökler hariç, kurutulmak üzere toplanan bitkiler, kesinlikle yıkanmamalı­dır. Toplanılan bitkiler naylon poşetlere konmamalıdır. Bu durumda bitkiler terlemeye başlar ve kuruturken kararırlar.

                                                   KURUTMA :

Şifalı bitkilerin kurutulması, içerdikleri etkin maddelerin değişime uğrama­sını veya yok olmasını önler.

Bitkinin şifalı kısmı yaprak veya çiçekleri ise asla güneş altında kurutulmaz, mutlaka gölgede kurutulmalıdır. Ayrıca bitkiyi kuruduktan sonra daha fazla kurumada bırakmamalıdır çünkü fazla kurutulan bitki, birleşimindeki eterik yağları kaybettiğinden kalitesi düşer. Sadece bitki kökleri güneşte kurutulur ve kurur kurumaz hemen paketlenip depolanması gerekir.

    Kurallara uygun olarak toplanan ve dikkatle yıkanan kökler kurutulma­ya bırakılmadan önce ince ince kıyılır temiz bezlerin veya baskısız ve boyasız kâğıtların üzerine serilir ve gölgeli ve havadar yerlerde elden geldiğince çabuk kurumaya bırakılır. Aromatik kokulu bitkilerin tümü, uçucu yağ içerdikleri i­çin ancak 35 dereceye kadar dayanabilirler. Çok ince olmayan kökler, fırçala­narak iyice yıkandıktan sonra, havadar bir ortamda kurutulmalıdır. Güneş al­tında kurutulmak istenen bitkiler, çiçek, yaprak ve meyvelerinde bulunan yağ­ları yitirirler. En ideali, bitkilerin büyücek bir elek üstüne yayılarak veya demet halinde saplarından bağlanıp yüksek bir yere asılarak kurutulmasıdır. Bitkilerin tam anlamıyla kurumasına çok dikkat edilmelidir. (PİRİİ WORLD SAKLI ŞİFA)

    Şifalı bitkileri hazır kurutulmuş olarak alıyorsanız uygun şartlarda toplanıp kurutulduğundan emin olmalısınız. Ancak, tam anlamı ile kurutulmuş bitkiler kış için saklanabilir. Kuruma aşaması sona erdiğinde bitkiler ince ince kıyılarak nem ve ışıktan korunacakları, hava almayan kaplara doldurulur. Saydam cam kaplar ışık geçireceği için, loş ortamda kullanıma hazır biçimde saklanmalıdır. │SAKLI ŞİFA

                                                SAKLAMA :

Bitkilerin saklanması için plastik kaplar ve teneke kutular kullanılmamalıdır. En uygunu temiz bez torbalar, ağzı kapanabilir karton ve tahta kutular, kese kâğıtları, renkli cam kavanozlardır. Kurutulmuş bitkiler ışıktan korunmalıdır. Renkli cam kaplar, örneğin yeşil renkliler en uygun olanlarıdır. Hazırladığınız stok yalnızca bir kış için olmalıdır. Kurutulmuş bitkiler şifalı güçlerini zaman­la yitirirler. Bitkilerin kurutulmasının, konserve etmek anlamında algılanılması gerekir ve toplamanın hemen ardından gerçekleştirilmelidir. Kurutma için en uygun ortam, havadar ve gölgeli bir yer olacaktır.

Baharatlar ve aromatik bitkiler ne kadar taze ise o kadar güçlü aroma ve lez­zete sahiptir. Baharatlar, tohum olarak dövülmüşlerinden daha uzun süreli sak­lanırlar. Hava geçirmeyen kaplarda serin ve kapalı ortamda saklanmalı, doğru­dan güneş ışığından ve ısıdan sakınmalıdır. Aromatik bitkilerin kurutulmuş o­larak saklanma süresi 6 ayı aşmamalı, ilk üç aydan sonra buzdolabında saklan­ması önerilmektedir. İyi kurutulur ve rutubet uzaklaştırıldığı takdirde bu süre uzar, aksi takdirde hemen çürüme sürecine girmektedir. (PİRİİ WORLD)

    Isı, ışık ve oksijen, bitkilerin etki gücünün en büyük düşmanlarıdır. Sakladı­ğınız bitkilerin bulunduğu ortamdaki oksijeni en aza indirmek için saklama ka­bını tıka basa doldurmalı ve içinden kullandıkça daha küçük kaplara aktararak sıkışık kalmaları sağlanmalıdır.

    Bitkilerin saklandığı kapların üstüne toplama tarihi ve içerik hakkında bilgi veren etiketler yapıştırılmalıdır. Çünkü bitkiler kuruyup ince kıyıldıktan sonra birbirinden kolayca ayırt edilemezler.

DEVAM EDEÇEK


 Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır.
  

  Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır.. 


  Doktor  diyetisyen ve herbalisler tarafından yetkili eczacılar güvenilir,yaninda bitki aromatik okul mezunu veya kimyager çaliştiran, izni alınmiş aktarlar tarafından güvenlı şekilde kullanılmalıdır.
  

   Sitede yer alan yazıların her türlü kullanımı ve uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki,  mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece  bu eylemi gerçekleştiren kişilerin    sorumluluğundadır  

  Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz.  

   

                                                                   saklisifa@gmail.com

                                                                   premix12345678@gmail.com
            
                                                                   saklisifapiriiworld@gmail.com

 

 

       


NOT
:KAN BİLGİLERİNİZİ BİLMEDEN BİYOKİMYANIZI TARAMADAN,ARAŞTIRMACI DOKTORUNUZA, AKTARLARA DANIŞMADAN BİTKİ VE BİTKİ TÜRLERİNİ KULLANMANIZ TAVSİYE EDİLMEZ.

 

 

  HINWEIS: Wenn Sie scannen Ihre BIOCHEMISTRY wissen, dass Ihr Blut DATA, Forscher-Arzt, DARF PFLANZEN UND PFLANZENARTEN nicht ohne Rücksprache mit dem TRANSFER NICHT EMPFOHLEN.

 

 

NOTE: If you scan your BIOCHEMISTRY know your blood DATA, RESEARCHER DOCTOR, DO NOT USE PLANTS AND PLANT SPECIES without consulting the TRANSFER NOT RECOMMENDED

                                          

Ziyaret istatistiği
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam34
Toplam Ziyaret1091552
Döviz kuru ve ASLI Altın Günüş Bakır
AlışSatış
Dolar6.09816.1225
Euro6.58766.6140
Bahçeler ve yağlar
okaliptüs bitki ve yağlar
Mersin bitkisi yağlar
Biberiye bahçesi ve yağlar
Defne yağ
Lavanta fibeleri Adana
Lavanta bal
LAVANTA BAL

https://www.sakli-sifa.com
Balların nöbetçisi

https://www.sakli-sifa.com

 https://www.sakli-sifa.com