• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  
 
   https://www.sakli-sifa.com  https://www.sakli-sifa.com  https://www.saklisifa-piriiworld.com  

Evren dengesini yakalamak hasta olup çare aramak değil.

Hasta olmamak için hastalığa sebepleri yok etmek.

        Tıklayın  Drivemining kısa yoldan ulaşın                                           Tıklayın Envidatoken kısa yoldan ulaşın                  


    https://www.sakli-sifa.com         https://www.sakli-sifa.com                                  

          "Bugün işleriniz bitmeyebilir ama varsa yarın"                                            “Daha çok erken biter güç birlikte doğar"  

Bu gün evren dengesi sağlık bedeni tanımakla başlar ilaçlar yan tesiri kadar bitkilerinde yan tesirleri vardır.
Bu günün fırsat dünyasında.. 
Yıl yazılım tarihi 2014 yaş 58 Göç ve göç yollardan tüm canlılardan gelen gripler dikkat edin sıcak ve soğuklar hastalıkla mücadele değil, hastalığın oluşmasına  sebep olan koşullarla mücadele olmalı "şimdi ki yaş 65"  

Bu gün yer den 30 ile 60 cm yükseklikte atıklar ve gazlar hiç birimiz bilmemekte su baraj ve deniz kenarlarında ve ormanda yaşam 1000 ev içinde 300 varken yerden 30 60 cm de 25 hava oksijen bulunmakta ve bunları sık takip yok şehrin her sokağında ama öyle sistem gelecek ki araçlara takılan Drivemining kendi masrafını çıkartarak ve üstüne gelir getiren ve yüksek frekans yayılan ve çevre sen sörleriyle acil sisteme blok zincire rapor vererek gezilebilen yaratmak ve 1000 oksijene insanlığa ulaştırmak gelecekler yakından daha yakın daha iyi bir atmosfere çevre sağlığa Drive Mining takip edin   

Bağışıklık sistemimiz vücudumuzu dış etkilerden, yabancı olan tüm organizmalardan korumaya programlanmıştır. Bağışıklık sistemi, Hastalıklara karşı koruma sağlayacak bir mekanizmadır ve de "yaratanın" akıl şuura vermiş olduğu yaşam kitidir ve de akıl şuur olmayan yaşama biyolojik yaşama doğa örtüsüne zarar vermeden vede kimseye gerek kalmadan sağlıklı yaşam sağlar. Ancak kendi kendine bu güce sahip olan sistemimiz çeşitli dış etkiler nedeniyle zayıflamaktadır. Bunu önlemek adına bağışıklık dediğimiz sistemi kuvvetlendirmemiz ve kanda ki savaşan antikorlar  yükseltmek gerekmektedir.  

Akıl şuuru kullanamayan ve de kullanmayı bilmeyen sadece nefis ve çıkarcı kişilerin anatomisi..

Haksız şekilde sadece kaba kuvvet şiddet uyguluyorsa düşünmeden davranış şekli çıkar için akıl ve düşüncesi olmayan kendini haklı gören kendinde akıl şuur varken filtre edecek sabır ve erdemlik yok ise o sadece patlamamış veya yorgun mermi gibidir barutu olup çekideki bulamayan çıkar ve çıkarcılar tarafından bulunduğu ve bulduğu anda sadece ARTIK O bir kaostur.

Sırlar kitabı Selcuk uysal çoban saklı şifa  

Site Menusu
Takvim
Drive Mining
 https://www.sakli-sifa.com
Envidatoken
 https://www.sakli-sifa.com

HASTALARA BAZI TAVSİYELER SABIR SAKLİ ŞİFAYI VEREN VE ALAN “YARATAN ALLAH “DIR”

     
 www.sakli-sifa.com www.sakli-sifa.com www.sakli-sifa.com
     

      HASTALARA  BAZI TAVSİYELER SABIR SAKLİ ŞİFAYI VEREN VE ALAN

                                                 “YARATAN ALLAH “DIR”

 Hastalık sabreden için dert değil belki bir nevi dermandır.”

 Hastalıkla geçen bir ömür, Allah’tan şekva etmemek şartıyla mü’min için ibadettir.”

 Hastalık hiç aldatmaz bir nasih ve ikaz edici bir mürşittir.” (Hastalık ahreti hatırlatır.)

 Vücudumuz bizim mülkümüz değildir. Allah mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Hakkımız şekva değil şükürdür.”

 Hastalık uyandırıncaya kadar sabra çalış. Hastalık vazifesini bitirdikten sonra, Halık-ı Rahim inşallah sana da şifa verir.”

  Buda geçer de şekva yerine şükret.”

 Hastalıkta ki manevi ibadet ve uhrevi sevap cihetini düşün, zevk almaya çalış.”

  “İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. (yani hastalık olmazsa sıhhatin kıymeti anlaşılamaz.)

  Ermiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer, imanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker.”

  “hastalığın hafifleşmesini istersen… Hastalığın faydalarını, sevabını düşün merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Merak hastalığı ikileştirir. “

  “Hastalıktan elem ve korkmak ise, hastalık bazen ölüme vesile olduğu cihetindedir… Ehl-i iman için ölüm rahmet kapısıdır, ehl-i adalet için zulümat-ı ebediye kuyusudur.”

  “Farzı mümkün mertebede yerine getiren mutlak bir mümin hastalık sebebiyle yapamadığı virdinin sevabını hastalık zamanında yine kazandırır.”

  Hastalık gafleti dağıtır, ahreti düşündürür, ölümü hatırlatır.”

  Acır, şevkat ede… hiç olmazsa şer’an sünnet olan keyfine sormak için ziyaretine gideriz.” (hasta ziyaretinin ehemmiyetini hasta olunca anlarız.)

  Hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek sünnet-i saniyedir.” “hastanın duasını alınız onların duası makbuldür.”

  Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Bir gözün yoksa, iki gözü de olmayanlara bak Allah’a şükret.”

  Hastalık vazifeli gelmiştir, inşallah vazifesini çabuk bitirir gider.”

  Allah her derde bir deva yaratmıştır, derdi o verdiği gibi şifayı da o veriyor. İlaçlara hasiyetleri veren ve tesiri var eden ancak Allah’tır.”

  Etrafındaki insanlar hastalık sebebiyle sana hizmetkarlık ettiklerinden, efendilerine efendi oldun.”

  Hastalık, dünyanın zevalini ve insanın fani olduğunu ihtar ediyor, daha dünya seni boğamıyor. Gaflet senin gözünü kapamıyor.”

  Hastalık en katı kalpleri rikkate getirir, nazar-ı şefkati celbeder.”

  Masum çocukların hastalıkları, o nazik vücutlarına bir idman, bir riyazet ve ilerde dünyanın dağdağalarına mukavemet verdirmek için bir şırınga ve bir terbiye-i rabbaniyedir.” (çocuklara ve çocuk hükmündeki ihtiyarlara bakmak ibadettir.) hasta bakıcılar buna dahildir.

YARARLI OTLA TEDAVİNİN TARİHÇESİ

Dünyanın her yerinde ilk aşiretler yararlı otlara ilişkin bilgileri sınama ve yanılma işlemleriyle topladılar. Çocuk taşıyan kadınların kısıtlı hareketliliğiyle otları toplama görevini üstlendiği varsayılırsa, bilim öncesi çağda tıbbın bir kadın mesleği olduğu sonucuna varılır. İlk insanlar saplığı düzeltme ile kadının yeni bir yaşamı oluşturma yeteneği arasında bir bağın varlığını da görmüşlerdi. Tedavi sanatı ve bitki bilgileri, anneden kız evlada intikal ediyor; bu sistemin verimliliği, hem insanların gözlemlerinin doğruluğu hem de işe kalkışan kişinin tedavide başarısına bağlı kalıyordu. Bu konuda belleklerine yardımcı olmak için göçebe aşiretler her otun görsel katkısını kullanımı ile birlikte seçiyorlardı.

Bitkileri tanımlama ve onların anımsanmasının güçlüğü yazının icadı ile azalırken İ.Ö. 3000’li yıllara gelindiğinde Çin, Babil, Mısır ve Hindistan’da birbirine paralel uygarlıkların tıbbında kullanılan bitkilerin kaydına başlanmıştı.

Çin’de yararlı ot uzmanlığı

Yararlı ot tıbbı geleneği hiç kopmadan en uzun süren ülke Çin’dir. İ.Ö. 2698 yılında öldüğü zaman ‘Efsanevi İmparator’ Shen Nung en az ‘yüz yararlı otu’ denemiş bulunuyordu. Yararlı Otlar Yasası adlı yapıtında imparator 252 tür bitkiyi ele almış, şimdi de çoğu kullanılan otların saklanması ve kullanılmasını anlatmıştı.

Yüz yıl sonra Sarı İmparator Huang Ti. Nei Ching adını taşıyan kitabında o günlerde bilinen insan hastalıklarına ilişkin bilgece düşüncelerini şöylece ileri sürmüştü: “ hastalıkları tedavi ederken tüm koşulları araştırmak, belirtileri iyice incelemek, duygu ve davranışları gözlemlemek gerekir. Eğer kişi hayalet ve ruhların varlığından söz ederse, o kişi tedaviyi ağzına alamaz.” Bu, iyimser bir kitaptı. Bilgilerin artışıyla tüm hastalık türlerinin sonunda iyileştirilebilir duruma geleceğini ileri sürüyordu.

Nei Ching adlı kitap sık sık yenilenmiş ve yedinci yüzyılda, yani Batı basınının icadından 800 yıl önce Tang Hanedanı, Düzeltilmiş Yaralı Otlar Yasası’nı  da bastırıp tüm Çin’de dağıttırmıştı.

1758 yılında Li Shizhen dünyada ünlü Tıp Gereçleri Özeti adlı 1.800 tedavi edici öğe ile 11.000 tarif ve bileşeni içeren kitabını tanımlamıştı.

Uzakdoğu’dan Ortadoğu’ya

İ.Ö. 3000 yıllarından kalma kil tabletleri Babil’e dışarıdan gelen yararlı otlardan söz ediyor ve Çin ile Babil arasında ginseng ticaretinin başladığına ilişkin kanıtlar ortaya çıkıyordu. Babillilerin 1.400 tür bitkiyi içeren farmokoloji listeleri vardı. Haşhaşı uyuşturucu ve rezeneyi sindirici ilaç olarak kullanıyorlardı. Eski yunanlı tarihçi Herodotos her Babillinin amatör bir tedavi uzmanı olduğunu, hastaların sokakta yatıp gelen geçenlerden yardım istediğini yazmuştı.

Eski Mısırlı ilk tedavi uzmanı ve aynı zamanda ilk piramitleri tasarlayan İmhotep tanrılaştı.

İ.Ö. 1550 yılından kalan Ebers papirüslerinde sağlığa yararlı pek çok ot ve onlara eşlik eden büyüler yer alıyor ve aynı zaman diliminde astroloji ve Mısır tıbbı birleşiyordu. Mısırlı tedavi uzmanları 900 tür yararlı dolayında yararlı ot üzerinde çalışıyor, uyguladıkları insan mumyalama teknikleriyle bedeni çok iyi tanımaya başlıyorlardı.

Aşağı yukarı aynı dönemde, Hintli hekimler tanı ve ameliyat yöntemlerinde ustalaşıp tedavi işleminde yüzlerce otu kullanıyordu. Çinliler gibi onlar da tanı yaparken beş duyudan yararlanıyor: soluk alma, nabız atışları ve cilt kokularına ilişkin pek duyarlı değerlendirmeleri gerçekleştiriyorlardı.

Eski dünyada yararlı ot uzmanlığı

Eski Yunanlılar yararlı otlara ilişkin bilgileri Hindistan, Babil, Mısır ve hatta Çin’den aldılar. İ.Ö. on üçüncü yüzyılda yararlı otlara tıpta kullanılan Asclepius adlı uzman yaşadı. Bu uzman, tedavi yöntemleri oluştururken sistemin insanları yaşadığı deneyimlerle eski düşünce kalıplarını değiştirmelerini de amaçlamıştı. Asclepius ve kızı Hygenia’nın tedavi yöntemleri mucizeler yaratmaya başlamıştı.

Sonunda Asclepius da tantılaştırıldı ve Eski Yunan’da tedavi tapınakları çoğaldı. Asclepius’un yöntemleri birkaç yüz yıl boyunca uygulandı. Bazı düşünceleri bugün bile sağlık merkezlerinde geçerli olmaktadır.

İ.Ö. altıncı yüzyılda filozof ve matematikçi Pisagor ileri bilgileri öğretmek üzere bir üniversite kurarken yararlı otlar ve özellikle güzel kokulu bahçeler, yüksek öğrenimin önde gelen iyileştirme ve bedeni eski haline getirme konusunda önemli rol oynuyordu.

Hipokrat (İ.Ö. 460-377), Batı tıbbına tanı ve tedavi konularında bilimsel bir çerçeve getirdi. Hastalığın tanrılardan gelen bir ceza olduğu fikrini silip besin, iş ve iklim koşullarının hastalıklarda önemli etkin olduğunu ileri sürdü. Kişinin kendi kendini iyileştirmesinde diet ve bitkisel besinlerin yer tuttuğuna inandı ve günümüzde çağdaş dünyanın doktorları tarafından saygı duyulan doktorların yeminini oluşturdu.

Karanlık çağlar

İran, karanlık çağlar boyunca seçkinliğin merkezi oldu. Nesturi mezhebine bağlı Hıristiyanlar ünlü bir okul ve hastane kurup orada Eski Yunan metinlerini Arapça ve Acemce’ye çevirdiler.

Aynı dönemde Avrupa’da tıp uygulamaları Hıristiyan kilisesi tarafından engelleniyor; bilimsel eğitime saygı duyulmuyor, hiç kimse deney yapmaya yüreklendirilmiyor ve orjinalite tehlikeli bir değer sayılıyordu. Daha da önemlisi kilise, hastalıkları günahın cezası olarak görmekteydi. Oysa yararlı ot tıbbının manastırlarda rahipler ve uzak köylerde “Yararlı ot uzman kadınları” tarafından uygulanması sürüyordu.

Rönesans

On beşinci yüzyılda Batı’da matbaacılığın gelişmesiyle yararlı otların altın çağı başladı. Bu, Rönesans’ın başlangıcı, eski düşüncelerin yeniden gözden geçirilmesi, eskimiş inançların yasaklarından kaçırılması ve keşif yapmaya yeni heveslerin doğması zamanı oluyordu. Tıp biliminde yeni bir bilisel yaklaşım tavrı yaygınlaşıyordu. Sonunda yararlı otla ilgili tarifler daha sağlıklı olarak gözlenmeye ve tuhaf ilaç tariflerinin elden çıkarılmasına başlandı. Ne tuhaftır ki, aklın geliştiği bu çevrede en acımasız düzene başkaldırma avları da yaşanmıştı. Kadınların araştırma yapması yasaklanıyor, meslekten olmayan tedavi uzmanları saygı görüyordu. Bu yüzden günümüzde bile bazı insanlar yararlı otları boş inançlarla, şakratanlık ve büyücülük ile bir tutarlar.

Günümüzde yararlı ot tıbbı

On dokuzuncu yüzyılda bilimin ilerlemesiyle ilaçlardaki bitki öğeleri ve yoğun dozların yapay olarak elde edilmesine başlandı. Yirminci yüzyılın ortalarında yararlı otların tıptaki kullanımı en alt düzeye indi. Oysa şimdi, ilaçların yan etkilerine karşı duyulan ilgi, çevreyi tanıma ve kişilerin kendi sağlığına karşı daha büyük sorumluluk alma isteği nedeniyle yararlı ot tıbbı şaşırtıcı bir canlandırmayı yaşamaktadır.

İlaç şirketleri bir taraftan yararlı otların değerlerini tanıyıp beklenmeyen enerjiyle bitki bilimi araştırmaya eğilirken öte yandan tıp ürünleri üzerindeki yüksek kazanç tekellerini korumak istiyorlar. Bu arada bazı ilaç şirketleri iyileştirme alanında yararlı otları çıkarıp atmayı da denediler. Kullandıkları bir taktik, bir yararlı ottaki zararlı öğeyi bulup yalıtarak dikkatleri onun üzerine çekmekti. Bu olay birkaç yıl önce adaçayı üzerinde yaşandı. Ancak bu yararlı otun kullanımını yok etme yolundaki girişimler daha sonraki araştırmalarda adaçayının içerdiği diğer maddelerin bu zehirli öğeyi yok ettiğinin bulunuşuyla geçersiz kaldı.

Yararlı otları güvenlikle kullanmak için, mantıklı bir orta yolu bulmaya gereksiniyoruz. Bir çözüm, kural kitapların yayınlanması hakkında olmak üzere Kanada’dan geldi. Bu öneri yeni bir ‘halk tıbbı’ sınıfı yaratmak içindir. Ger ürün bitki bilimsel adıyla, kullanılan bitki bölümü ve kullanma tipiyle etiketlendirilecektir. Burada kullanılan öğeler saflık ve yoğunluk yönünden standartlara uymalı, yapılacak reklamlar çok abartılı savları ileri sürmemelidir. Böyle bir sistem piyasadaki yararlı ot ilaçlarının güvenliğini garantileyecek ve insanların iyileştirici bitkileri rahatça kullanmasına olanak sağlayacaktır.

                                  ÇOBAN SAKLİ ŞİFA                         


DEVAM EDEÇEK


Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır.

 Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır..

 Doktor  diyetisyen ve herbalisler tarafından yetkili eczacılar güvenilir,yaninda bitki aromatik okul mezunu veya kimyager çaliştiran, izni alınmiş aktarlar tarafından güvenlı şekilde kullanılmalıdır.

    Sitede yer alan yazıların her türlü kullanımı ve uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki,  mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece  bu eylemi gerçekleştiren kişilerin    sorumluluğundadır

    Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz.

   

                                                                        saklisifa@gmail.com

                                                         premix12345678@gmail.com

                                                        saklisifapiriiworld@gmail.com

  


NOT:KAN BİLGİLERİNİZİ BİLMEDEN BİYOKİMYANIZI TARAMADAN,ARAŞTIRMACI DOKTORUNUZA, AKTARLARA DANIŞMADAN BİTKİ VE BİTKİ TÜRLERİNİ KULLANMANIZ TAVSİYE EDİLMEZ.

 

  

Ziyaret istatistiği
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam107
Toplam Ziyaret1211228
Döviz kuru ve ASLI Altın Günüş Bakır
AlışSatış
Dolar13.670513.7253
Euro15.443915.5058
Bahçeler ve yağlar
okaliptüs bitki ve yağlar
Mersin bitkisi yağlar
Biberiye bahçesi ve yağlar
Defne yağ
Lavanta fibeleri Adana
Lavanta bal
LAVANTA BAL

https://www.sakli-sifa.com
Balların nöbetçisi

https://www.sakli-sifa.com

 https://www.sakli-sifa.com