https://www.sakli-sifa.com  https://www.sakli-sifa.com                   https://www.saklisifa-piriiworld.com           

Evren dengesini yakalamak hasta olup çare aramak değil.

Hasta olmamak için hastalığa sebepleri yok etmek.

https://Site Menusu
https://Takvim
Yenileniyor
 

BİR GELECEĞE BAKIŞ SAKLİ-SİFA&PİRİİWORLD

                    BİR GELECEĞE BAKIŞ SAKLİ-ŞİFA&PİRİİWORLD             

                                 SAKLİŞİFA & PİRİİWORLD                      

                                YAYIN TARİHİ  05/ 07/ 2014                           

                                        SAYI: 1955 / 06 yıl                                                                     

                                  ISBN:978-605-87119-7-6     

   Saklı şifa bir markadır. İletişim yanlışlıklarıyla dolu Dünyadayız.     

Türkiye’nin hiçbir yerinde şubemiz yoktur  ve Satış ve satış şubeler yoktur sağlık ise sadece akıl sağlığı getiri .

Önüne gelen saklı şifa kurmuş bu yetmez gibide beceriksizliği bu dünyada ise iyi olmadan çıkmış iyi oynayanların yerini alsa da her yaptığı ,yediği haram hastalıklara maruz kalır. Haram neymiş diyenler yarın olacaksa insanoğluna hatırlatır.. 

"Merkez sorgun Yozgat istasyonlar ,Silifke ,Anamur ,Alanya ,Muğla Ula, Mudanya Trilye, global dünyada ise Berlin dir internet yayını 2013 Metal yaşı 1956 dır " Diğerleri Karanlık Başarısızlık korkusu yaşayanlar nefsine dünya malına gömülmüşlerdir.. " Yaratanın Hak kıldığı her dinden ne olursan ol tüm hastalıkları yenmek dua ve sevgidir" "Bilin ki yarın güneş her insan için aynı doğacak" "İyi ve Kötü olmak içinde insan elinde olacak" "Kararı sen versen de Kaderin belirleyecek"    

                         "Selçuk uysal çoban saklı şifa"   

         www.sakli-sifa.com 

 
Dergi, kitap ,gazete vb. gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi ,okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil.).Film ,televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri.

Sakli Şifa wird Zeitschriften, Bücher, Zeitungen und weiteres für Veröffentlichungen und Dienstleistungen den Lesern bereitstellen. Einschließlich wird
 (der Erbringung von Dienstleistungen mit Hilfe von globalenKommunikationsnetzwerke angegeben). Sowie Film, Fernsehen und Radio-Programme.   

                        SAKLI ŞİFANIN YENİ HİZMETLERİ                   

                                          41 c sınıf

Eğitim ve öğretim hizmetleri .Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri .Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil).

Dergi, kitap, gazete v.b  .gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil).Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri. Fotoğrafçılık hizmetleri. Tercüme hizmetleri

 www.sakli-sifa.com    www.sakli-sifa.com   www.sakli-sifa.com  

                                                                 116       
                                    “  Hep bu rakamı görüp hatırlayacaksınız ”   
   

                  "Göklerin ve yerin mülkü yalnız “Allah'ındır”. O diriltir ve öldürür.   

                   Sizin için "Allah'tan" başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır"    

Hatırlatma Türk ,Türk toplu mu ve Osmanlıdan korkanlar her türlü kaos çıkaranlar bilmelidir ki kendi ülkelerinde krallığın geleceği görmeden geçmiş karanlık tek bir dilden çıkan emperyalizm baronlar o ülke içinde kaos kargaşa çıkarttıranlar vay ülke gidiyor yabancılar ele geçiriyor her türlü fitne fesat aşılayan halkın milliyetçi ruhlarını kötüye kullandıran  yüzü maskeli iblisler. Sizleri geleceğinizi karanlık günlere ve balcık çukuruna atılış izlemek ten başka günler beklemez.. Oda esir esaret içinde oluşunuz başlangıcı ve ülkenizin sonudur.

          Kral hüküm sürer ve sonrası ölür.. Bu kaçınılmazdır..
                       Doğanın kanunu yaratanın ilkeleri.

O ülkeye göç eden evrensel demokrasi insan hakları güvenen göçmenlere züllümden kaçanlara el açanlara yârdin etmiyorsan sen hiçbir zaman milliyetçi olamaz sadece kralına hizmet eden yüzü kara şövalyeden ve yeri geldiği zaman beyaz görünümlü yoğurt tan başka görümün olmaz...

Dünya ve ülke milliyetçiliği nedir...Evren deki dünya insanı şeytanı ruhlu insanlardan kaçan dünya insanını sevmek haklarını korumak  kısaca yaratanın ilkelerini uygulamak buda insan hakları ve demokrasi evrenseldir..   

    Her büyük olayın .Bir küçük başlangıcı vardır.. Tek bir şey sevgi..   

                              saklı şifa Sırlar kitabi dan 

  
      Bu günde yarında olacaksa eğer yarınlardan sonra bilin ki       

                                   Tek kurtuluş sevgidir                       

Dünya insanı tek tanrıya inanır inanmaları için elçiler gönderi  ama insan içinde maddeleşmemiş şeytan nefis çıkar benlik için şeytan maddeleşir.. Öncelikle o ülkede yaşayan insanoğlunu bir şekilde arkasına alır görsellerle sadece rahat etmesini sağlayacak güler yüzlü göstermelik şirin maskeler takarak ve dünyada tek ülke imajı  verse de arkasında GÜÇLÜ ŞİRKET kurmaktadır oda insanın içinde maddeleşmemiş ŞEYTAN KOLZANMIŞ masa altlarında sopalı odunlar toplayarak o ülke “görünümlü iblisin kozasını şeytanın ateş buharında iblisin kozasından çıkmayı hazırlanır ve hazırlatırlar..

”Artık yer yüzünde zaman anlarda şeytan ateşleri yanmakta ve insanları öncelikle nefislerine girerek “ sevgiyi saygıyı paylaşmayı “ yok etmeyle insan oğlunu ayrımcı kışkırtıcı sabrı yok ederek insanoğlunu zorlayarak şiddete nefrete dönüştürerek aynı zebanı virüsleri insan oğlu içindeki maddeleşmemiş şeytanları yavaş yavaş maddeleştirerek canlı türlerini  aklı ve şuurunu oynayarak insan oğlunu birbirine düşürür..( İnsan oğlu şöyle düşünür akılını aklını yitirmiş.) Evet aklı vicdanını nefsini benlik çıkarı şeytana teslim etmiştir.

“Yaratanın yaratmış olduğu Doğuştan gelen aklı ve şuuru olmayan kişi insanoğlu onu ve başkalarından koruyacak zarar ermeyecek şekilde  onun içinde iyilik meleği var oluşudur. Hiçbir canlıya zarar vermez çünkü içinde şeytan barınamaz içinde nefis çıkar yoktur..”

Evet akıl düşünce ilerleyen teknoloji insan oğlunun var oluşundan beri gelen üstünlük bu güne kadar hep din altında ticari şirketler haçlı sefer altında ve yeri geldiği zaman İslam dini altında kamuflaja burun durulmuş ve her yana dönen  maske altında sevgi nasibini almamış zebani yaratıklar bu gün bu asra kadar gelişleri insan içine nefis benlik çıkarlar yerleşmiş kışkırtıcı virüs salgılarlar...

Artık aklı beynin her anına teknolojisi ve son teknoloji sonsuz teknoloji ayağına kadar ve yetişemediklerini teknolojiyle kandırarak kanmayanları bir şekilde her türlü oyuna giren iblis kandırarak..

Aklın gizemin sırrına yetişemediklerin de, nefisin çıkarların benlik ve ben den üstün olmaması gayesi ve bu gayelerle dünya global teknoloji büyüyemeyişi büyütmeyişler  ve ekonomi üstünlüğü kaybolmasın yaşan düşünceleri ve  endişe eden içlerindeki kozalaklar larvaları belemek için bir örümcek ağına saldıkları fenomen koku salarak kendisinden ufak böcekleri cezbedici fenomen kokularıyla yapışkan ağlarına ve dilleriyle kementleriyle asalak yapışkan dil ve bedenlerle balçık çukurlara çekerek yok etme çabasına girerler ve her türlü saldırırlar..

Şeytanin fitne fesatlarla sisli pusuda bekleyerek sizlerin ekonomi düzeni bozarak sizleri açlık ,açıkta ,ölmek korkuları kaosa endişeye eyleme maşa uçlarıyla içerideki hainler kandırılmamışları sislerin içine çekmek zulüm şiddete sokmak çaba içinde oluşları..

Sisler pusulu yolda yolunu  arayan doğru yolda olmanızdan dolayı hedef oklar sizlere saldırırlar ve sonu olmayan yola zor yollara soksalar da başarımız hep bir millet oluşumuz ve oluşunuzdan korkan zebaniler daha çoğalarak kışkırtıcı virüsleri salar tek korunması ise sevgidir.. Tek seçenek SAĞ DUYULU olmak..

Korkulu duvarları %99 var oluşu yakalasalar da % 1 gizemli akıl hücresine yetişemedikleri VE insan sevgisini YIKAMAYIŞLARI dır..

Sevin sarılın bilin ki ne kadar çoğalsalar da içinizdeki gizlenmiş maddeleşmemiş şeytanın illüzyonudur. .

saklı şifa sırlar kitabin dan akıl şuurun erebildiği kadar anlat yoksa maazallah, meyve veren ağacı taşlarlar anlatırken senide taşlatır içlerindeki şeytan, yaşam içinde hızla dönen yan başlarında ebediyet dünyayı  görselerdi oracıktan kahrolurlardı bu dünya yaşamından, X lamiret puslu yolar bölümlerinden kısa kısa alıntılar..

                              Selcuk uysal çoban saklı şifa  

                           Selçuk uysal çoban saklı şifa   

Zaman gelecek her şeyi gösterecek bil çıkar kaos istikrarsızlık yükselen yenilenen basamaktan değil eski basamak hatasıdır.. Son bir kere daha düşün.. Farkı çalık farkına varma zamanın ..

Neden şimdi daha yol varken bir sorgula bil basamak mayası iyi dozluysa kireçli sıvası güzel ise bu halkı devletini ve bayrağını dışa bağımlıktan uzak, devlet içi hükumet ise devlet ordusu ile halkı arkasındadır temel duvarlar sağlamdır...

Korkuları gelecek neslin basamakları bir basamak diğer basamakları getirir.. Her bir basamak ise eski yeni oluşu eskinin de harcı eksik oluşu her basamakta tehlikeler olsa da ilk basamak her zaman sağlamdır devir teslim vatan içindir. 

Her şeyin kopması bir ipin ortadan kopması değil her basamak değiştikçe işin güvendiğin yerden kopmaması..

Güven ise sır içinde saklı da olsa sırrı veremeyişin seni daha güvenli yapsa da dış muta hit ve taşaron gruplar nefis benlik çıkar yıkmak elde etmek için eksik fazla tehdit ile seni ve devletini temelini almak için var olacaklar.. Eskiyi yeni düşünürsen söyle eskiden yeni değil miydiler.

Bunlar gelecek için iç içe geçmiş kaos kutucuklar farkına varmak ise geriye 79 yıla bakın her basamağı yıkmışlardır...

Artık Düşman çok iyi görmüş analiz etmiştir yeni Türkiye önderiyle ve önderleriyle bayrak devlet ve halkı  için basamakları yeni yola her dönem değişen basamakları değişimi fark eden ve çok iyi analiz ederek Altan gelen genç ve yeni yüzleri dinamik alt yapıları gören iç ve diş düşman zamanla eskilerin yok olacağı düşünenler farkına vararak kale yi içten Truva atına gizlenmiş uyuyan hücreleri uyandırarak hançer ve oklar bir ufak kıvılcımla iyiyi kötü kötüyü iyi ederek bu vatan topraklarında yaşayanları basamaklar olmasın diye öncelikle işi basamakları kaldırarak kalkınmayı yokuşa sürmek isteseler de bu halk erken fark edecek.. 


Trenden farkına varan gizlenmiş hücreler düz ovaya inmeden öncü düşman birlikler ve danışman ofisler 54397 sefer trenini makası değiştirmek değişecek zanneden ve yokuşa sürmekteler olsa da bu iş çoktan” devlet içindeki "saklı kanton birlikler Halkın elinde silah olmadığı haldeki birlik beraberlik durum " farkına varmış  “ Halkın inan sema ordusu” elbise giymemiş gizli hain ordusunu bir önceki hamleyi görmüştür kısa zamanda görecektir..

saklı şifa sırlar kitabin dan Yenilenen basamak,54397 sefer sayılı tren yoldaki arıza makas değiştirme, duruş esir esaret etme ,Eski yeni yeni eski değil mi savaş virüslerinden ,Dağda hazır daima hazır bu toplum huzuru için ,Korkarsan korkanların esiri olursun. Bölümlerinden kısa kısa alıntılar..

                                  selçuk uysal çoban saklı şifa 

 

                            Yaşama bakış her şey içinde yazılı     

             İyi olmayı anlatırken kötüde nerede iyinin içinde         

Güneş dünyaya dünya ayla güneşe sahip olmaz iken insanlık bu dünyaya ve evrene sahip değilken ve olamazken güzel anlar anılar bir birine sahip olamazken.

Bu güzel an vakit doğuş batış evrenin sahibine zikir ile ve yaratmış olduğu canlıları arayıp sormak paylaşmak sevmek yaşamak yaşatmak la yaratanın cennetine buyur etmesi sevdiklerini de el tutmayla cennette cennet kapılarına çekmesi sağlamak tan etsin insanlığı...

Kim bu dünyaya sahip olamaz iken ve yediği bir lokmayı paylaşırken merhametiyle insanlık ve insan olmayı sahiplenirken sahibinin var olduğunu bilenlerden tüm insanlığı iyi ve güzel insanlardan eylesin..

saklı şifa sırlar kitabin dan İyilik kelimelerin içinde ,Kötülük nerde derseniz iyilikler saklar ,İyi kötüye sahip olmak kötü iyiye sahip ise olmak nefis karar verir buda inancından çıkmışlardan eder, Kısa öz yazılar bölümünden alıntılar..
                                 selcuk uysal çoban saklı şifa. 

                                         KEŞFEDİLMEMİŞ AKIL   

Bir yer bulunduğunda keşif deriz ,bir yeni buluş teknolojide başarılar sağlarız.. Ama ne yazık ki hale bulunmayan dünya üzerinde tüm canlılar ve bitki örtüsünde keşfedilmeyen akıl bilim aramakta, zulüm etmeyen koruyan ,tüm canlıları kesmeyen parçalamayan fitne fesat kaos çıkarmayan Habil kabil savaşları çıkarmayan insanda olmak kaydıyla tüm bitki ve tüm canlılar da keşfedilmemiş AKIL  olmuyormu.

4.5 milyar yaş dünyanın kendini yenilemesi, 20 30 bin yıllık akıl üstünlüğü olan insan oğlunun 124 bin peygamber gönderilişi,25 peygamber 2 Salih gelişi ve 4 kitabı hak sayan ve son peygamber gelişi ve son ademden buyana toplanan son adalet yaratanın ilkeleri içinde yazılı olan Kur’an olduğu halde hala tüm canlılarda ve bitki örtüsünde en üstün insanoğlu dendiği halde şu devirde hala, hala en üstün Akıl keşfedilmemesi dururken ,ben üstünüm diyen akıl keşfedilmemiş akıl olmuyor mu.

4,5 milyar yılda oluşumu Keşfedilmemiş akıl için zaman yıllar asırlar olsa da , yaratan tüm canlı ırkına kurduğu dünya an ve anlar içinde kurduğu düzen,20 30 bin yıllık mazısı olan keşfedilmemiş akıl.. Son 100 yıl içinde yok eden bir canlı türü varsa oda keşfedilmemiş aklın içinde  maddeleşmiş çirkin ruh yaratılan canlı türünde evrim geçirmemiş halleri olmaktan öte bir şey değildir..

Yaratan gelecek için aslı cenneti ve bu dünyayı tüm canlılar için geçiş cennet vadetse de, bu dünyada yaşam yaşatmak için ve sınavını geçmek için önünüze şeytan ve nefis koyması keşfedilmemiş akıl içinde saklı oluşu ağzı dili düşünce ve beyin içine canlılarda üstün olan insan ırkında akıl çekirdeği yüklense de.. Düşünemeyiş keşfedilmemiş akıl olmuyor mu..

Son asırlarınızı yaşamaktayız ...insanlığının yok oluşu ve asırlar sonra tekrar insanlık var oluşu gene insan içinde maddeleşen iblis şeytanlar oluşumu sizden öncede sizden sonrada keşfedilmemiş...İnsan anatomisinde parmak izi gibi bir birine uymayan akılı keşfetmek sadece yaşam ve yaşat ta içinde  nefisi yok etmeyle tüm canlılarda en üstün akılı keşfetmektir.. sırlar kitabin dan akıl yazı dizisinden alıntı .. 

KEŞFEDİLMEMİŞ AKIL 2 / 1 DEVAMI 

Sorarlar Akıl nerede o zaman...Bu gün gün doğdu işe gittin ve masa başında oturdun nefsinle her türlü oyunlar kareler çizdin o yetmedi bilginle onlardan en üstün silah üretin ,kafa kaşıdın savunma yerine kaoslar çıkardın fitne fesatlar soktun insanları bir birine kırdın oda yetmedi oradaki hazineleri taşıdın orayı kul köle ettin devam olsun diye esaret içinde yaşatmaya mahkûm ettin.. Bir akıl olmayan şeyi keşfedilmemişi bulmak ve akıl üstünlüğü derler ya akıl akıldan üstündür. Sen sadece nefsin benlik aklı keşfettin.. 

Birde yaşama bakalım bir örnek.. Bir traktör tamircisi traktör sahibi yapılan masrafı daha sonra vereyim der, ve zaman gene gelir gene traktör tamircisinin yanına gelir gene aynı işi yaptırır traktör tamircisi geçen seneki ile bir parayı vereceğini beklerken der bunu da ikisini bir harman zamanında vereyim der.. 

Tamirci dur der parça ve yapılacak işleri öpücükle almıyoruz der.. Ve iş orada da kopar.. Şimdi bu kendini düşünmek aklı değil mi nerede kaldı akıl.. Akıl üstünlüğü var ise istediğiniz kadar bu örneği sadece yaşamınızda da çoğaltabilirsiniz... 

Yok ben aklı keşfede cem derseniz insanları ve tün canlıları yaşatma içine bakacaksınız. .Sizlere yaşam verildi beyin içine düşüne ve akıl zerrecik tüm canlıları yaşatın nefisten kaçının VE Tevekkül edin.....Ama yarın ve yarından sonrada aklı gene keşfedemeyeceksin... 

Afetlerle ara sıra akıl keşfini o an hatırlasan da son mektup ulaştığında akıl tahtaya son vuruşu yapacak. saklı şifa akıl bölümü sonsuz sırlar kitabin dan alıntılar... 

Şimdi geleceğe bakalım önde nefis yönetim seçimi sizce akıl iyi olan mı iyi oynayan mı kazanacak.. Bilin ki çıkar şan şöhret için akıl üstünlüğü kör aklı keşfedeceksiniz.. Aslı keşfi gene bulamayacaksınız..  

Derler sen kimsin ki Akıl öğreteceksin derler. .evet öğretemezsin sadece düşündürürsün akıl öğretecek niyetimizde yok...Eski bilim felsefeciye sormuşlar gündüz vakti fenerle ne dolaşırsın....Sadece AKIL ararım akıl... Her devir ve asırlarda gene çıkılır akıl aramaya...Ezberlenmiş Akıl bu bilim adamının adını bulacak.. Sadece kılışelenmiş ikramda sunulmuş akılla yaşayacaksınız ..Üst düşünce aklı ebediyete kadar bulunamayacaksınız .. Devamı Akıl / 3 te  

                           selçuk uysal çoban saklı şifa.

KEŞFEDİLMEMİŞ AKIL 2 / 1 DEVAMI 3te sayfa 3 .HZ ALİ A.S BUYURDU ”İnsan ölüm okların hedefidir. Ömründen bir günde ayrılmadıkça yeni bir güne kavuşamaz o halde biz ölümün yardımcılarıyız vücudumuz ölüm oklarının hedefidir. O halde nasıl ebedi kalmayı ümit edebilirsiniz..
Bilgi Okumaktır, bilgi yanız kalmak ve doğruyu bulmaktır ,Bilgi nerden başlamakla nerede sonu olmayan yoldur, Bilgi elindeki kılavuz seni sonsuz ilime götürür ,Bilgi muhalefet yeri ve zamanı değildir benim doğru dediğimi sen yanlış senin yanlış dediğini benim doğru demem seni yanlış yola sevk etmek benim cahilliğim dır. AKLIMA ŞÜPHE DÜŞER , en iyi yol bildiğin tek yol senin bildiğin tek yoldur. Bilgi her insan içinde ilim vardır. Sadece okumak anlamaktır… Akıl ,ilim, oku. . İnanç neye İnanıyorsan …İnanmak başarmak bir öndekini geçmek değildir.

Okuyarak yaşamakla İlim seni korur ama ezberlenecek bilgi seni yanlış yola sevk eder.
(Hayat ve zaman değişken Ümit ederim doğru yoldayım demen seni yanlış yola götürür.) OYUNLARA DÜŞERSİN..

İKİ TARAFLI OYNAYAN ŞİRKETLER üçlü şirketler oldu şirketler kendi fabrikalarını zar ederken kurdukları şirketler kar etmekte....Borsa sanal oyunlarında toplanan sermayeler ,işçi hakları ödemeler yapamaz ve batarken kendi kurdukları 2 ci,3 cu şirketler kar etmekte ..Batıyor diye alınan sermayeler bir şekilde zincirleme fabrikalara dönüşüp hortumlamak ve göremeyecek kadar bağışlara hediyelere kapılıyor .Devletin ana parasını kasa sıfırken şirketler “Bu firma iş yapar raporlarıyla “yeni krediler alırken sizleri sosyal yardımlara ve bağışlarla kanarken sizin devleti süpürenleri göremeyecek kadar kör sağır dilsiz seniz. Görmüyor umursamıyorsanız. .kendini sorgulayın...

Seni önceden arayıp soranlar tekrar zamanı gelince arıyorlarsa...Senin tek yapacağın şey sana vefasızlık yapandan eden edenlerden ayrılman senin mükâfatın olacaktır..
Bu dünya nedir sadece yaşamak için bir birlerini öldürmek mi yok etmek mi ,tamam hayalindeki her şeyi kurdunuz ya sonra öyle kalacağını mı zannediyorsunuz sizi rahat bırakırlar mı başka bir zaman başka bir yerde sizlere gene sıkıştırarak DÜNYA silah sanayi rahat bırakmaz kolay para ve gerisi ilaç ve malzemeler para getirecek her şeyi ortaya sürecek gene sahnede şirketler başı çekerek iflas olmak üzere bankalar şirketler kurtulacak ülkeleri parçalayacak insanları yok edecekler çünkü batan şirketler kendilerini kanlı parayla kurtaracak olan gene mazlumlara olacak bunu burduramayacak insanoğlu ,ne zaman dünya malından zerre kadar hak talep ettikçe, "nefsini" köreltemeyecek çünkü şeytan hep galip gelecek.

Bu Dünya zannetmeyin hep aynı gidecek HAYIR bu dünya yaşıyor ne nereye kadar öldürecek ,yıkacak, parçalayacak nereye kadar…. BAK ŞİMDİ …

Dış ta ki ve içteki yaşam dünyasından. .Bu Dünya 5 kere yıkıldı daha da yıkılacak şimdi 30 40 60 70 yaşlarındasın yıkarak ne kazanacaksın kısa zamanda 10 20 30 40 50 yıllar içinde kısmen ve doğal afetler virüslü hastalıklar eko bozukluğuyla sel suların yükselmesiyle ne yapacaksın hazırlandın mı Hollanda ,Belçika ,Malezya ,Bunların gelen tsunamileri ,sular altında bu sene veya birkaç yıl içinde..

Afetlerin için de kaldı mı ne yapacaksınız en yüksek yerlere mi gideceksiniz yanı hayal ettiğiniz bu gün Afrika dan kaçarak sizlere sığınan göçmenleri kabul etmezken yakında siz oralara gideceksiniz ,Çünkü oraları şimdiden parçalayarak insanları göçe zorluyorsunuz ,ve yüz yıllardan beri ve şimdi bile bir çok kabine , aşiretleri bir birine düşürerek insanları kıyım yaparak oradaki hazine kaynakları yağma ederek harçlı ordularını ,kafa kesen ,vahşi insan ırkını oralara götürüp fitne fesatla kıyım yaptırarak…Ne geçiyor ….Hayatınız hep oyun nasıl bir ırksınız Şunu biliyorum ki kendi vatandaşlarınız sizin yaptıklarınızı anlayacak yüzünüzdeki şeytan maskeyi düşürecek ,onlar sizi yok edecek ….Yakın bunu Böyle bilin….Çünkü Kötü ruhlusunuz ama bilin ki İyi ruhlar kazanacak…Her kez kötü ruh olunca iyi ruhlar yok ederseniz, kötü ruhta kalmaz bir birinizi yer bitirirsiniz….Sonun da gene yoksunuz…İYİ TARAFI BU….

sayfa 4 devam insanlık için mazlumları koruyarak alınan göçmenleri Dış dünyanın fitne fesatlarıyla kaos kargaşa planları beyin yıkama ilki 1990 şimdi 2011 ..Biz Türküz koru yanız ama hainleri affetmeyiz.. sayfa 4 te..

                           selçuk uysal çoban saklı şifa 

                                             Düşün

 Resulullah (s.a.v.) Beni yemene gönderirken tavsiye mahiyetinde şöyle dedi :”Ey ALİ !! İstihare eden şaşırmaz ,İstişare eden pişman olmaz .Sakın gecenin başında kalkıp yola çıkma. Çünkü Yüce Allah ,gündüzde saklamadığı şeyleri, gecede saklayıp dürer. Allah adıyla sabah erkenden yola çık.”

Bu günkü işi yarına bırakma. ÖNCE danış .Danışa danışa dağları aş. Danışmadan iş yaparsan olduğun yerde Bocalarsın ve kendini üzersin. Bu günü yarına yarınları başka günlere bağlama. Niyeti temiz tut.  “Ya Allah de yeter. Gerisini yaratana” bırak yeter. 
       
Az her zaman çoktur …Aza kanaat getirmeyen  çoğu bulamaz ..    

Matematikte 9 büyük sayıdır .Ama bilinmez ki her şeyin başlangıcı ve büyük tehlike Bir dır . Bir başlayınca sonu gelmez tehlikeler gelir ,Bir kakmazsa başlangıçta olmaz biri yok etmeden sağlık gelmez Bir kereden bir şey olmaz deme Helal ve haramı şükür ü  bilirsen çok şeyler olur..

Korkuların içindeki güce, gücü verir....Korkusuzluk geride bırakacağın düşüncelerinin kabusudur... İstişarende ,Tevekkülle zafere koşmak varsa bil ki başarı vardır. Çoban sakli şifa 

Yaratanın yarattığı en üstün ırk insanoğludur ,ilim bilimle doludur ,zere kadar kin nefret yoktur ,insan içinde dolaşan ,maske takmış öyle şeytanlar vardır ki, iyi gününde nefsin girer, kötü gününde ,arkadan vuracak kadar ,düşmandır...

Sadece sana düşen göz bandını çıkarmak Tevekkül etmekle ,şeytanları görür, ebedi cehennemden kurtulursun...Şunu bilin ki, İyi kötü, kötüyü iyi eden zamandayız...Maske katmış şeytanlar olduğu süre savaşlar bitmeyecek ,bu dünya geçici, sınav dünyası, ama bilin ki, gelecek savaşlar iyiler, ve kötüler savaşı olacak..

İyiler Göz yaşı, kan hiç mi hiç durmayacak...Kötüler Evrensel demokrasi altına sığınmış, bukalemundan farksız olacak .. Ta ki son damlaya kadar, işte o son damla bilin, renk ve maske değiştirenlerin sonu olacak...Çünkü bu dünya iyiliklerle kuruldu, son çıkan iblis, tevekkül etmeyerek, insanoğluna düşman oldu ..

Yaratan da “Allah Tanrı, inanç evleri ” bu dünyayı insanoğluna imtihan yeri olarak bıraktı.. “ o her şeyi bilendir ”Her adım Korkunun korkusu Tevekkülle korkusuzluk tur..

Her kez biliyorum der durur, ama yarının ne olacağını bilmez. Bu gün yapacağını yarına bırakır, ama bilmez ki yarına çıkamayacağını, bıraktığı günü helal, şükür, tevekkülle bırakarak ,Korkunun korkusu korkusuzlukla atsaydı adımını, bilirdi yarınlar güzel olacağını...

Yarını olmasa da ebedîyi cehennemden kurtulurdu..  Önüne gelen taşa vuruyor duruyor ,taş orada durur taşın sucu ne ,insanoğlu aklını sıkıştırdığı yerden çıkarsaydı, taşı asli yerine koyardı, her zaman maske takmış şeytanları şah mat yapardı...

Bir kale koruyanlar kadar güçlüdür, gücünden güç verenler ,ebediyete zafere ulaşamaz.. Piyonları fazla sürenler, atı, ve kaleyi koruyanlar kadar güçlü oluşu filin korkutan gücüne kendi gücüne inanarak tevekkül etseydi şah mat olmazlardı...

Güç senden 100 ler ce güçlüde olsa sahada eşitsin.. Dost düşmanı bilesiye kadar ,sır senin ,hamlendir, düşman bilmedikten sonra korkusuzlukla zaferin yakın olacaktır. 

               “Kimse insan sağlığını düşünmüyor sağlık varsa parada yok”  

                   (Görsellik bir andır yazıları not etmeniz geleceğe mirastır.)       

                     Benim yanlışlarımı düzetmen benim için erdemlik,                          

       Benim yanlışlıkları mi düzelterek yazmak ve düşünmek bana onur verir.                      
       
Hep düşünerek bir adım önde olmak .Başarı bir öndekini geçmek değildir.                   
       Her asırda birkaç kişi düşünür. Diğerleri onların düşündüklerini düşünür

                                              Çoban sakli şifa 

   
               SAKLI ŞİFANIN YENİ HİZMETLERİ    

                                      41 c sınıf

Eğitim ve öğretim hizmetleri .Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri .Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil).

Dergi, kitap, gazete v.b  .gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil).Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri. Fotoğrafçılık hizmetleri. Tercüme hizmetleri.   

          SAKLİ ŞİFA PİRİİWORLD MARKA FALİYET BİLGİLERİ    

                                             3. SINIF

Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri. Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil).  Sabunlar.

Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları. Aşındırıcı ürünler: zımpara bezleri, zımpara kağıtları,  ponza taşları, aşındırıcı pastalar. Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve bakım ürünleri: cilalar, bakım kremleri, cilalama amaçlı vaks.

                                                5.SINIF

İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal ürünler, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal reaktif maddeler. Tıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun diyetetik maddeler;

diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; zayıflama amaçlı tıbbi müstahzarlar; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler .Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihazlar hariç): diş dolgu maddeleri, diş kalıbı alma maddeleri, protez ve yapay diş yapıştırma ve tamir maddeleri. Hijyen sağlayıcı ürünler: pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul çocuk bezleri. Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler .İnsan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havayı tazeleyici kokular .Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar.

                                               19. SINIF

bu sınıfa dahil biçimlendirilmemiş halde malzemeler: kum, çakıl, mıcır, asfalt, zift, çimento, kireç, alçı, sıva, beton, blok mermer. Beton, alçı, toprak, kil, taş, mermer, ahşap, plastik veya sentetik malzemelerden imal edilmiş ve şekil almış yapı/inşaat/yol yapımı ve benzer amaçlı malzemeler: metalden olmayan binalar/yapılar, yapı elemanları, direkler, bariyerler, tabii veya sentetik ısı ile yapıştırılabilen kaplamalar, çatılar için ziftli kartonlar, ziftli kaplamalar, ahşap ve sentetik malzemeden kapı ve pencereler .Yollar için metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri .Beton, taş veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller. İnşaatlar için cam ürünleri. Metalden olmayan prefabrik yüzme havuzları. Akvaryum kumları.

                                                30.SINIF

Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül. Bal, arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere  soslar .Mayalar, kabartma tozları. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri .Çaylar, buzlu çaylar .Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler .Sakızlar .Dondurmalar,  yenilebilir buzlar .Tuz. Hububattan  (tahıl) imal edilmiş çerezler, patlamış mısır, yulaf ezmeleri, mısır cipsleri, kahvaltılık hububat ürünleri, işlemden geçirilmiş buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç .Pekmez.

                                 Çoban sakli şifa 

                                  SAKLİ-SİFA& PİRİİWORLD

                                                  AR-GE                     

      Global yayıncılık, sağlık, turizm, inşaat ,aromatik su, bitki yağları  

       şifalı  bitki yetiştiriciliği ve baharat ,bakliyat ,entegre tesisleri  

                                          sanayi ve sinayii           

                                            İthalat ,İhracat  
     
                                    Diş ticaret limitet şirketi       

                                                 CEYLAN

   Yaşam savaşını kazanan, her zaman en güçlü yada en hızlı olan değildir.              
        
             Er ya da geç kazanan kişi, kazanabileceğini önceden düşünen kişidir.

                                     
                     
Başarı İstenmediği Yere Gelmez                    

İnsan ancak yanarak öğrenir... Bu ateş belki de aldığı nefesteki yanıcı oksijenin onun hayat kaynağı, içtiği sudaki patlayıcı hidrojen ve oksijenin onun bedeninin büyük bölümü olmasından....'Hamdım, piştim, yandım... Umuttan umudu kesmemek istiyorum , çünkü hâlâ hayatın hayallerime düşlerime inancıma  borcu var. Bedenim ruhuma borçlu .Yapacak daha çok iş var.  

                                  İŞLETME.NO.TR.66.K.001188     


                                      
 İŞ BİRLİĞİ DUYURUSUDUR         

BU SİTE BİLGİ AMAÇLIDIR.BİLGİ PARA İLE SATILAMAZ.TAMAMEN ÜCRETSİZDİR.HİÇBİR YAN ÜRÜNÜ YOKTUR.KULLANILAN RESİMLER BİLGİ AMAÇLI YAYINLANMIŞTIR.EMEĞİ GEÇEN TÜM İNSANLARA SAĞLIK İÇİN ULAŞTIRILAN RESİM KAYNAKLARI TAMAMEN DEĞERLİDİR.TÜM İNSANLIĞA SAĞLIKLI ŞİFALAR DİLEĞİMDİR.   

 Diese Webseite dient zur Informationszwecken. Informationen werden nicht für Geld verkauft und sind völlig kostenlos. Es gibt keinerlei neben Produktionen. Die verwendeten Bilder werden für Informationszwecken veröffentlicht. Bilderquellen, die zur Gesundheit dienen sind sehr wertvoll. Wie bedanken allen, für die Bemühung der Aufbau unsere Webseite und wünschen als Sakli Sifa Team den Menschen ein beglücktes und gesundes Leben.    

SAKLI ŞİFA ADINDA REKLAM LİNKİ YAPARAK ÜRÜNLER SATILMAKTA VE REKLAM EDİLMEKTEDİR SAKLI ŞİFA / SAKLI ŞİFA ÇOBAN /SAKLI ŞİFA UYSAL / SAKLI ŞİFA PİRİİWORLD / SAKLİ ŞİFA TV İSİMLERİ ÇOK ZİYARET EDİLDİĞİNDEN DOLAYI / SAKLİ ŞİFA E-MAİL / İNFO ADRESLERİMİZ DÜNYADA TÜRKİYEDE İL İLÇELERDE YOKTUR SAKLİ - ŞİFA ADINDA SİTELER RENKLAM LİNKİ YAPARAK ÜRÜN SATILMAKTADIR PİYASADADA SAKLI ŞİFA ADINA ŞÜBELERİMİZ ÜRÜNÜMÜZ YOKTUR VE SATIŞ  VE PAZARLAMA LİNKLERİMİZ YOKTUR BİLGİNİZE  SAYGILARIMLA.   

Sehr geehrte Besucher, es gibt keine weiteren Verbindungen die zur Sakli-Sifa.com führen. Unsere einzige Webseite ist die www.sakli-sifa.com.

Sakli Sifa–Pirii World und  Sakli–Sifa Tv Adressen gehören dieser Webseite. Andere Sakli-Sifa Webseiten gehören nicht unserer Firma. Die Produkte von Sakli Sifa werden ab 30-03 -2020 zur Produktion freigegeben.Vielen Dank für Ihren Aufmerksamkeit 

                                        Çoban sakli-sifa  

                        
 2 ci yıl 3 cü ve sonsuzluğa            

                     15 07 2016 DEMOKRASİ DİK DURUŞ     

İnsanlar ahlaki ticaretten mahsun  sadece insanları nasıl kandırırız nasıl ikna ederiz çabası bence ileri boyutta bir komedi filimi gibi, kimisi el etek öptürerek ,kimisi bir iple tutunarak ,kimisi batıl inançla tahta taş ,tavuk ,ağaç ,akla ne gelirse insanoğlunu yöneltmekte, yön tarif plakası olmaktan işlerine göre tek giriş işlerine göre giriş çıkış, vererek ,”hele geçmişini kötü imajlarını yaptıklarını silmek” için elinden ne geliyorsa ne varsa TEK TANRIYA inandıkları halde kuldan yardım istemeleri ne garip değil mi...Doğal afette “tek Allah’ı anıyorsun bir birilerini değil”.. Bak hiç kimse yok... Bir gün nefesin yok ise bir mendilin bile olmayacak...

Bir Arapça bilerek Kur’an biliyorum demek değildir. Bilirler Arapça bilenler Kur’an nı anlasalardı bu gün vatanlarını savunur ,yabancılarla kutsal yerlerde kol kola gezmezlerdi Kur an nı anlayanlar içlerindeki savunanlara ,onlara ebabil kuşları gibi yardımına koşarlardı, gene de  koşan tek ülke Arapça bilmediği halde Allah’ın sevdiği kullarından Hz Muhammed yolu Kur’an adaletiyle tek Allaha  inanan tek ülke iman şarjörlerini doldurup var olurlar var olan bir ülke senin bastığın tek toprak bu ülkendir...Senin milliği ülkendir...

Şimdi Kur’an bilmiyorum değil anlıyorum la sadece Arapça bilerek anlamakla kalmıyor, güzel sesle insanları o güzel yazılımları ayetleri yazıldığı gibi uygulansa bu gün tüm kötülükler kalkardı...

Bak Ben bilmiyorum araştırarak anlamaya çalışıyorum. 1 .  "Göklerin ve yerin mülkü yalnız “Allah'ındır”. O diriltir ve öldürür.  Sizin için "Allah'tan" başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır"  2.  "Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. "  3. "Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir." 4 .  Helal  İse insanın sağlığına ve ruhuna kendine ve başkasına faydalı şeyler veren dır.. 5.  Haram İnsanın vücuduna ve ruhuna kendine ve  başkasına, zararlı şeyler veren dır. Bunlar içinde önce bunlardan başla gerisi arkadan gelir.. Anlamayı  bilmesen de bunları uygula başka bir şeye gerek kalmaz....

Şimdi ise okumak okumakla insanları ağıza göre şerbet bağırtmaktan öte değil...”Yani geçmişte şöyle bahsedilir gidin ilahlarınıza sahip çıkınla aynı şeydir”.. “Bu gün içinse gördükleriniz duyduklarınız yaptıklarınız... der gibi ”..

Hz Muhammed peygamberimiz şöyle buyuruyor Resulullah  (s.a.a) Ahir zaman alametleri  hakkındaki  bir hitabında buyurdu ki “Namazı zayi etmek ,şehvet peşinde gitmek ,heva hevese uymak zenginleri  ululamak  ve dini dünyaya satmak ahir zamanın alametlerindendir. O zaman  mü ’minin  kalbi, gördüğü kötülüklerden ve onları önlemeye gücünün olmadığından dolayı ,tuzun suda eridiği gibi karnında erir.

(Nefis peşinde koşanların.. Belirti olarak mideden ağız kısmına kadar yara ve sesleri yok olur...Sadece maske takanların..)  

.”Nefsin arzû ve isteklerine hevâ denmesi, kimde bulunursa onu Cehennem'e düşürdüğü içindir. Hevâ sâhiblerine de ehl i hevâ denmesi, bunlar Cehennem'e düşeceği içindir. ve Müslümanlık için servetini bu dünyada dağıtıyor...Ya şimdi...

İçlerinizden bir tanesi diye bilsin tüm servetlerini devlete garibanlara fakirlere yoksullara dağıta bilirse, dağıtanda dağıttıranda her zaman gideceği yerde yerini alır ,ama o bu dünyada yerini hazırlamakta ,kimileri dış dünya iş birlikçileriyle bu vatanı istila etmekte kalmıyor son çıkış diye ölüm ve kan kusuyor...hadi çanım der gibisiniz...ne zaman oldu derseniz hatırlayın yanı yarının 2 yıl öncesine yolculuk yapın ...2 yıl önceve sonszluğa 15 07 2016 bu bir şey mi hala içten içe niceleri bir kaosun içindeler bilseniz bunlarda geçmişler gibi içten içe  ayrım düşen düşünen  sözde iman yolu dedikleri şey kendi ideoloji fikirlerini insanları insanoğlunu ilizyonla kandırmak yoluna kaç kişi  kandırırız hesabı yapmaktalar...Bir de o taşı ,o kitabı, o mendili, o eşarbı ,yapar ,eder ,yakar ,okur san,o ağaca şu bezi bağlarsan sen cennetten yer alırsın.. Der, Der dururlar...

Şunu aklından hiç çıkarma bil nefes verirken onlar veya yanında kimsecikler olmayacak , yaptığınla senle gelen adalet kanun kitabınla, senle gidecek adalet hesaba bir muhasebeci olmayacak, hele hukuk av katı hiç olmayacak, sadece “Mali müşavir Azrail gelecek”,  sen ve hesap vereceklerinden başka kimseleri bulamayacaksın...

Seni savuna olmadığı gibi, suçlusun, geldiğin dünyada beni yaptıklarımı görmediler desende senle gezen ölüm her şeyi gördü. Ondan hiç kaçamadığın gibi “ O ” nere gitsen de yanındaydı...

Şimdi git Komedi bitti...Gerçeklere dön. .Orada her şey yazıldı...Hz Ömer ademden bu yana tüm dinlerden derleyip topladı ve yazdı Kur’an...Oku ve anla....Hz Muhammed iman kapısından Hz ali ilim kapısından ayrılma orada her şey VAR...Nesillerini 15 07 2016 gibi tuzaklara düşürme..

“Yaratana inanan Dünya malıyla uğraşmadan tek gelecek nesillerini düşünen Vatan bayrağını halkını bir ve diri tutan “Tek yaratan” var ..

Diyen Allah dostlarıyla eğitim alan Kur’an adaletimden çıkmayan ilim bilimi, ahlakı ,Kuran yolundan sapmayan kişi içinizden bulur her zaman yanında koruyucu “Rabini” O kişiyi bulur gönderir.. Bazen de Allah emir yolundan sapan Kur’an ı hiç sayanlara o halka topluma bir adam musallat eder o toplumu helak eder atar...

Allah sevdiği kullarına bir lider ,komutan gönderir o toplumu bir diri tutan. O Komutan Yaratandan  Başka kimseden güç almaz , başka kişilere de hiç gerek kalmaz ,araya birilerini koydurmaz halkıyla tek vücut olur...

Bu topluma ve Allah yolunda olanlara  zulüm yapanlar...Bunları yapanda yaptıranda ebedîyi cehenneme yol alır...Ben demiyorum ayetler diyor...Ben sadece sizleri yönlendirmek değil ,sadece “Yaratan Allah” ,her şey oraya çıkar...Bu güne kadar gelen peygamberlerde aynısını söyler insanlık ve Tek yol var Oba ebediyet...Var olmaktan inanmaktan...

Hz.Muhammed (s.a .v) Câhiliye toplumunda yaygın olan ve aldanmaya, haksızlığa ve sömürüye yol açan alışveriş türlerini yasaklamıştır.

 Hz.Muhammed (s.a.v)  Hilenin haram, kötü ve yanlış bir davranış olduğunu, dünyada ve ahirette sorumluluğa neden olduğunu bildirmiştir. Bu meyanda "Bizi aldatan bizden değildir.

Hz. Ali (a.s.) Duyurdu ki Halkın arzularını yerine getir ,onlara güzel övgü de bulun ,tahammül ettikleri zorlukları sürekli dile getir .Çünkü yaptıkları güzel işler çokça zikretmek yiğitlikleri hareketlendirir geri kalmış olanları işe teşvik eder. Öncelik le tanıtın.  

Hz. Ali (a.s.) münafıklar hakkında buyurdu ki: “Onlar saptırıcı sapıklar ve hata işleyip insanı hataya sevk edenlerdir. Renkten renge giren, her türlü entrikayı çeviren, her yoldan sizi kasteden, her gözetleme yerinde sizi gözetleyenlerdir. Kalpleri hasta, zahirleri ise temizdir. Sinsi sinsi yürür, görünmeden gizlice hareket ederler” Zamanında söylenen sözler.. VE Ayetler...Gerisi sana kalmış...

2 yıl önce bu günkü tarih gibi Demokrasi dik duruşta ölen şehitlerimize cennet mekan, yaralı gazilerimize Allahtan şifa, geride kalan görünmeyen kahramanlarımıza güç ve iman dolu koruma ver Allah’ım..

Allah yolundaki toplumu koruyanları Önder, önderlerimizi, ordumuza emniyet amirlerimize, vali, kaymakam , emniyet yapan askerlerimizi , basiret kalp gözlerini aç Onların Basiret kalp gözlerini açarak...renk değişen şeytanlardan sakındır...koru....Bu akşamki dualarımı gören rabbim. .Fatiha. .Amin...

Hz. Ali  a.s buyurdu ki: “Öfkeden sakın. Çünkü o şeytanın sebep olduğu düşük akıllılıktır. Seni Allah’a yaklaştıran şeyin, ateşten uzaklaştırdığını, Allah’tan uzaklaştıranın da ateşe yaklaştırdığını bil”

Hey Kardeşim...Doğru yola gel...Diş dünyanın “Durmadan akan, çamura benzeyen cıvık ve kaygan bir yerde veya yolu tanımadan çöllerde yürüyen kimse gibisin. Sana çok uzak ve ulaşması zor olan bir zirveye yükselmeye çalışıyorsun, işareti olmayan yolda yürüyorsun” Sadece inan ve yaratan yolunu seç o her şeyi görendir istediği yere doğrulukla  istendiği yere getirir..

                        ”Selçuk uysal Çoban saklı şifa” 

                               SAYGI VE SEVENLERE

“Akıllıyı bize tarif et” dediklerinde Hz Ali (a s) buyurdu ki “Akıllı, her şeyi layık olduğu yere koyandır.” “Cahili de tarif et “dediklerinde ise “Akıllıyı tarif etmekle cahili de tarif ettim” buyurdular. 

Bilgi Okumaktır, bilgi yanız kalmak ve doğruyu bulmaktır ,Bilgi nerden başlamakla nerde sonu olmayan yoldur, Bilgi elindeki kılavuz seni sonsuz ilime götürür ,Bilgi muhalefet yeri ve zamanı değildir benim doğru dediğimi sen yanlış senin yanlış dediğini benim doğru demem seni yanlış yola sevk etmek benim cahilliğim dır. AKLIMA ŞÜPE DÜŞER , en iyi yol bildiğin tek yol senin bildiğin tek yoldur. Bilgi her insan içinde ilim vardır. Sadece okumak anlamaktır… Akıl ,ilim, oku. . İnanç neye İnanıyorsan …İnanmak başarmak bir öndekini geçmek değildir. 

Okuyarak yaşamakla İlim seni korur ama ezberlenecek bilgi seni yanlış yola sevk eder.
(Hayat ve zaman değişken Ümit ederim doğru yoldayım demen seni bazen yanlış yola götürür .Ama orada ummadık sebepler çıkar..)( Akıl ilim tereddüt etmez) DÜNYAYA gelen belalarda....Nasıl ebedi kalmayı ümit edebilirsiniz.

İKİ TARAFLI OYNAYAN ŞİRKETLER Bu dünya nedir sadece yaşamak için bir birlerini öldürmekte ,tamam hayalindeki her şeyi kurdunuz ya sonra öyle kalacağını mı zannediyorsunuz sizi rahat bırakırlar mı başka bir zaman başka bir yerde sizlere gene sıkıştırarak silah sanayi rahat bırakmaz kolay para ve gerisi ilaç ve malzemeler para getirecek her şeyi ortaya sürecek gene sahnede şirketler başı çekerek iflas olmak üzere bankalar şirketler kurtulacak ülkeleri parçalayacak insanları yok edecekler çünkü batan şirketler kendilerini kanlı parayla kurtaracak olan gene mazlumlara olacak bunu burduramayacak insanoğlu ,ne zaman dünya malından zerre kadar hak talep ettikçe, "nefsini" köreltemeyecek çünkü şeytan hep galip gelecek. .Bu Dünya zannetmeyin hep aynı gidecek bu dünya yaşıyor ne nereye kadar öldürecek ,yıkacak, parçalayacak nereye kadar….

Bak şimdi..Bu Dünya 5 kere yıkıldı daha da yıkılacak şimdi 30 40 60 70 yaşlarındasın yıkarak ne kazanacaksın kısa zamanda 10 20 30 40 50 yıllar içinde kısmen ve doğal afetler virüslü hastalıklar eko bozukluğuyla sel suların yükselmesiyle ne yapacaksın hazırlandın mı Hollanda ,Belçika ,Malezya ,Doğu Asya ,Bunlara gelen tsunami ,sular altında ,su topları bu sene ve birkaç yıl içinde patlamalar olduğunda ne yapacaksınız en yüksek yerlere mi gideceksiniz yanı hayal ettiğiniz bu gün Afrika dan kaçarak sizlere sığınan göçmenleri kabul etmezken yakında siz oralara gideceksiniz ,Çünkü oraları şimdiden parçalayarak insanları göçe zorluyorsunuz ,ve bir çok kabine , aşiretleri bir birine düşürerek insanları kıyım yaparak oradaki hazine kaynakları yağma ederek harçlı ordularını ,kafa kesen ,vahşi insan ırkını oralara götürüp fitne fesatla kıyım yaptırarak…Ne geçiyor ….

Hayatınız hep oyun nasıl bir ırksınız Şunu biliyorum ki kendi vatandaşlarınız sizin yaptıklarınızı anlayacak yüzünüzdeki şeytan maskeyi düşürecek ,onlar sizi yok edecek ….Yakın dır, bunu Böyle bilin….Çünkü kaşınıyorsunuz Kötü ruhlusunuz ama bilin ki İyi ruhlar kazanacak…Her kez kötü ruh olunca iyi ruhlar yok ederseniz, kötü ruhta kalmaz bir birinizi yer bitirirsiniz….Sonun da gene yoksunuz…İyi tarafı bu….

.Hz Ali a.s Buyurdu ”İnsan ölüm okların hedefidir. Ömründen bir günde ayrılmadıkça yeni bir güne kavuşamaz o halde biz ölümün yardımcılarıyız vücudumuz ölüm oklarının hedefidir. O halde nasıl ebedi kalmayı ümit edebilirsiniz..”

Çobana Deseler ...Eskiden gelen Osmanlıyı yıkma planları devam edenken amaca uğraştıklarını zannederken halkı hesaba katmayan yabancılar beklemeye çekilir. Zamanı başka tarihlere ve uzun oyunlarını ertelerler… Atatürk ve Atamızın , ölmesini bekleyenler Fransa ve Avrupa ve diş güçler içerden kaleyi (Truva planı yaparak) oyuna gelen idareciler ve 15 Temmuz yanız adama kadar hepsi suç işlemiş tüm vekilliklerini iptal ederdim…. Şu andaki yenilen içilen para bile Türk halkının parasını hala yemekteler ” kendi mezarlarını kazdıkları halde”…

Çevrelerindekileri halksız ihalelerle almış Haberleşme , altyapı temel taşını oynayan haksız para ( buna ben kanlı para), Türk halkının paralarını hala yemekle uğraşmakta ve hala kendilerini suçlu görmüyorsalar bilsin ki vatan evlatlarının doğmamış çocukların parasını yemekteler bilinmesi bilmiyorsalar bilmelerini bu vatanda yaşıyorsan söylemek benim hakkım ve hakkımı helal etmem..

Bürokratlarda ….Suçlu arıyorsanız bir suçsuz bulursanız suçluları bulacaksınız… … Diyeceksin hepsini hayır yönetici ve idareciler yanı (devlet deniz diyenler)….. Devlet içindeki yöneticiler ,Adalet , Halk işini bilir…Top yekun arınmak işte o zaman temiz bir ortamda yetişen nesil 7 cihanı titretir.

Türk ve Türklüğü... Hz.Ali (a.s.) Duyurdu ki Halkın arzularını yerine getir ,onlara güzel övgü de bulun ,tahammül ettikleri zorlukları sürekli dile getir .Çünkü yaptıkları güzel işler çokça zikretmek yiğitlikleri hareketlendirir geri kalmış olanları işe teşvik eder. Öncelikle tanıtın.

                                     Çoban saklı şıfa  

                                           Suçlu kim Suçlu

Suçluyu bulmak için ,öncelikle "suçlu suçsuzu bulun" inanın tüm suçluları bulursunuz....Doğanın afetlerinden kurtulamayacaksınız....

          Tüm suç insanoğlunda. .içindeki Dünya malı nefiste....

                       Kul “Allah’a açmış eman diler EMAN

" Düşmanın başkaları tarafından aldatılmış, aldatan yandaşını gözden çıkarmış. ve Dünyayı kaosa sürüklüyor ise adaletce düşmanını korumak sana düşer ,düşmanın senin düşmanını aldatan kimse senin düşmanındır ..

Kardeş ,kardeşi Dostu, Dosta Müslümanı ,Müslümana düşüren kim var ise bilinsin ki maske takmış şeytandır….. Bir duvar onu koruyanlar kadar güçlüdür . Korkularına boyun eğenler özgürlüğüne , sağlığına ,ve yaşamına sırt çevirir."

Hz .Ali a.s Şöyle Buyuru “Yeryüzünde Allah’ın azabından iki eman vardır .Onlardan biri kandırılmış (elden çıkmış )diğeri ise yanınızdadır ,o halde ona sarılım Kandırılmış olan(eman) Resulullah: baki kalan (eman) ise istiğfardır”..

Eman
Bir kimseye veya düşmana; söz, işâret veya yazı ile, mal ve can güvenliğinin emniyet (güven) altında olduğunu bildirme.

İlticâ edenlere emân vermekte bütün Müslüman lar eşittir. Halktan herhangi biri de bu hakka sâhiptir. O hâlde kim bir Müslümanın ahdini (verdiği sözü) bozarsa, ona ihânet ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onun üzerine olur.

İstiğfar 
İstiğfar kelimesinin sözlük anlamı bağışlanmayı dilemektir. Terim anlamı ise: yaptığı kötülüklerden pişman olup, Allah’tan bağışlamasını dilemektir.

CETVEL/ÇUVALDIZ Bir gün otururlar geçmişten gelen çuvaldız ,göze batan bu ülkeyi nasıl yok ederiz planlarıyla masaya otururlar baronlar oyun, planlar hazırlarlar Ön çelik kardeş kardeşi münafık sokun, Sen bağımsızlık İsteyecen , Sen dokunulmazlık kaksın diyecen ,Sen arada kaoslar çıkaracan , bazınız da gösterişler yapacak ,bazılarınızda fitne fesat çıkaracak ,bazılarınızda timsah göz yaşları dökerek dünyaya yaygara yapacaksınız ,666 gözler sizleri görerek ,ağlama sızlamanıza dayanamadık ,Dünya kama oyununa kata külleye getireceğiz…derrrrrrrr.

Mahkeme kurarak önderlerini o ülkeyi suçlayarak koyunları kandırarak pastayı yiyeceğiz getirin cetveli santim, santim çizelim…. .

-Dağdaki Çoban da Ateşe odun atar kıvılcımlar arasından bir sopa alır oturur toprağı çizer hangi denizi göl hap sam acaba hayaline başlar…

-Oradan ninem bağırır Hey deli olan üstünü ört bir tarafın acık kalmış….

-Ya nine ya tam adamın sandalyesini bir arkadaşı otururken çekecekti cetvel pastanın deniz kısmını ben alacaktım…

-Nine ora dan söylenir Dimyat’a pirince giderken elindeki bulgurdan olma.. Deli oğlan….

Yazılarıma karma karışık derler… ya hayatınız….Devamlarını yazsam roman olur …Filmlerin fragmanları görsellerden çok okuma alışkanlığı yok ….Kütüphaneler hep tozlanmış silen yok…Elde telefondan çok kitap yok….Ofis var çöpte kağıt yok …Masada kalem çok yazan yok….Eğlence ,kopye ,ezber çok Yanız kalıp düşünce yok …Hayatta insan oğlun yapmayacağı şey yok…Sadece helal i bilsin yeter…oda yok...

Helal : İse insanın sağlığına ve ruhuna kendine ve başkasına faydalı şeyler veren dır 
Ama veren yok Çünkü sağlık varsa para yok.. "Yaratan rabbim" vermiş şükür eden yok...oyun içinde oyunlar yapmışlar her fırsatta oyun yaparlar bu işlere tövbe eden yok...

Ya bu gün ,ya yarından sonra....Hesabı görülmeden obur tarafa geçiş yok.. hak bel ödenmeden hakkı olan helalleşmeden son sürat gitmek yıkılmış köprüye benzer....geri çıkış yok...

SABIR HER YOLU ACAR "Kin taşımak yanan bir kömür parçasını başkasına atmak için eline almak gibidir. Sadece kendini yakarsın” Dünya sahipsiz değildir. ”RABBİM “ cevabı verir.

Bu gün hayat başka güzel ..de ..Hayata şöyle bak sadece boş temiz saf kalple sadece dua et kalbinden ,temiz adımla yürü sadece korkmadan yürü....Bak gör temiz dünya sofrasındasın..Şeytanlar iblisler yok olacak...

                                 
                                   Çoban saklı şifa

                 HAZIRMISINIZ Yıldızlar çok yağacak....

Yarın yerler kaynayınca, çöllerde susuz kaldığın zaman göz yaşlarınızdan ki göreceğiniz çölde su damlası son suyunuz olacak...
  
.

Hz Ali a..s. Şöyle buyurdu “Ey insanlar Konuştuğunuzda duyan ve gizlendiğinizde bilen Allah’tan korkun .Kaçtığınızda size yetişen ,durduğunuzda sizi yakalayan ve unuttuğunuzda sizi  unutmayan ölüme hazırlanın.”...

Pek çok insan dünya hayatının geçici ışıltısına aldanıp bitmeyen istek ve arzularının peşinde yok yere tüketir ömrünü. Tıpkı bir yaprak misali savrulur durur yaşam içinde. Bir gün öleceği gerçeğini unutup ölüm sonrası için kayda değer bir hazırlık yapmadığı gibi değersiz ve anlamsız bir şekilde yaşarsın hayatının... 

Oysaki ölüm, yaşamın ikiz kardeşidir. Yaşamla birlikte var edilmiştir. Alınan her bir nefesin yarısı yaşam, yarısı ölüm için alınır. Ölüm bize bu kadar yakındır.

Ömür, anne karnı ile toprak altındaki iki karanlık arasında yakılan bir kibrit alevi gibidir. Alev almasıyla sönmesi an meselesidir. Göz açıp kapar gibi geçecek ve bir gün son bulacaktır. Uyanmak için uyumak gerekiyordu önce. Ölmek için yaşamak. Ve biz yaşıyorduk. Yaşıyorken de uyuyorduk. Derin bir uyku içindeyken kendimizi, yaşıyor sanıyorduk.

Bu gerçek ile yüzleşmeye, dünya uykunuzdan uyanmaya ve yaşamınızı sorgulamaya cesaretiniz var mı.. Şöyle bir göz banttın ı aralayın görün farklı yaşantıların nelere yol açtığını görecek ve hissedeceksiniz...Hala neyin çabasındasınız ,siz kendinizi değil dünyayı kurtarın ,Kaoslarla kargaşa çıkararak bir yere varamazsınız.... 

Son eman dileyin...Tevekkülle iman dileyin...Sizler şaşırmış, ayrıştırılmış ,şeytanın esiri olmuş insanoğlusunuz.. Son duraktan sonra dirileceksiniz ,pişmanlıktan dönüşü yok...Ölmüyor yeni bir yaşama giriyorsunuz....Çölde susuzluktan boğulacaksınız, ama ben insanlık için ağlaya cam....Sen inan Çölde gözüne kum kaçsa da  Mazlumları kandırılmışları ,iblislerden kurtaracak gözünü diliyle temizleyecek bir diz olur....Sen yeter ki Tevekküle et...

                                              Çoban sakli sifa  

BU YAZILIM HİÇ KİMSE İÇİN DEĞİL SADECE ANLAYANLAR VE ANLAMAK İSTEYENLER İÇİN YAŞARKEN GELECEKLER BEDENİNE GİRECEKLER O ZAMANI HATIRLAMAN İÇİN. 
Yaşarken bu hayattan ne bekleyenler bölümünden.. Yaşarken sadece siz değilsiniz.. Cesaretle yazamadıklarınız.. Hayat paylaşmayı bilmediğimiz için savaşa dönmüştü, halbuki paylaşmak için birlikteydik savaşmak için değil. 
Nesillerin senin gibi yaşayamayacak...sadece evin bir köşesinde oturup torunlarını sevme Onlara yaşarken yaşama ,yaşatma zorluklarını eğitimi ver.

Bu Güne kadar insan oğlunun ve insan bedenine giren bedeni şeytan olarak maddeleşen ve öncelikle peygamberlere işkenceye zorluklara bırakarak ve bu zorluklara göğüs gererek insanlığı yaratanı anlatarak şeytanlar bedene girmemiş girememiş cesaret edememiş kişiler bu zamana kadar nasıl geldiklerini anlat.. İnanın onlar o zaman kendi mimarlarıyla hayatlarına güvenle bakarak kendi temellerini daha sağlam kuracak...

Şimdi geçmiş hayatınıza dön. .
Önce sen sosyalist gözüktün daha sonra hayat şartların değişti emteryalizle kol kola gezdin...Kendine sordun mu o zaman neden insanların yaşam çizgileriyle oynadığını...Şimdi geçmişlerinle ne düşünüyorsun. O zamanları şimdi atılan tohumlar değil mi. O zamanın babaları ve gençleri şimdikilerin nesilleri değil misiniz...Şimdi sen hala o köşe demisin...Şimdi nesillerine yaşarken eğitim vermez isen bil ki nesillerin senin oturduğun köşe gibi köşeleri olmayacak ..Geçmişten temeli atılan kölelik ..Onlar içinde yaşamlarında köle içinde yaşamlarını ve gelecek dış dünya esaret içinde yaşatacaklar.. Şimdiki nesillerinizin nesilleri bile olmayacak..

Esaret sizlere öncelikle yaratılmış lığınızı unutturacak..
O gün savaştığın la bu gün arkadaş oldukların la sadece 10 sene sürdü.... Onun yaratanın “sizlere sadece okuyun dedi “ Daha önceden kitaplar la ve son kitap inancını ve kuranı okuyup anlamını bulsaydınız bu gün bu güne kadar yaratan için peygamberlerin ne dediklerini anlar ne, ne kadar kanla başla işkencelerle ,mücadele ettiklerini görürdün onun için din inançlarını görür.. Bu gün kol kola gezdiklerini net görüp esaret içinde yaşadığını yaşattıklarını farkına varırdın..

Şimdi sen neredesin. .Dur sana söyleyeyim..
Yorgun bitkin hastasın çünkü hayat seni yordu, kimse dokunmasın dedin yanıma yaklaşmasın dedin kimseye yârdim etmek istemedin isteyecekmiş gibi hal ve hareketlere kaprisler girdin. .ve şimdi yanız sın...Korkuyorsun çaresizsin çaresizliğin dünya malını paylaştıramamak terk edememek daha kötüsü aynı akraba olduğun halde yanı başında olmasını istemedin.. Bil sen yokluğunda o dünya malın başkasında olacak..

Sen senden sonra akrabanın nesillerini düşünmedin. .Ailede birlik beraberliği, töreni ve toplumu düşünmedin.. Sadece neslinle baş kalmak istedin ama neslin gelecekte yok olacak.. Çünkü sen okudum dedin ama anlamadın...

Sen yaşarken yaşam eğitimini vermedin torunlarına yaratanın kültür ağacını tanıtmadın oradaki meyveleri tatlarını almadılar koklamadılar çünkü esaretin onların hislerini yok ettin ettirmeye devam ettirmektesin...

TAM BUNDAN 35 YIL ÖNCE. BU GÜN..
Bir gün karar aldım hayat yaşamında bir sayfa açtım sadece akraba eş dost can dediğim dostları denemek için hayatının içindeki zamanlarda yardımlar istedim..30 YIL..VE sonuç...Dünya malına taparcasına sadece kölelik...

Uzun yazmama gerek yok. Önceleri sana 3 gün krallar gibi karşılarlar sonrası.... Yine mi geldi, hırsız, neden geldi mirasa mı ,sahtekar dolandırıcı ,kovun gitsin ,eve gelmesin.. Fazla yazmama gerek yok Kardeş kardeşi istemeyen toplum olduk...Bu toplum nerelere geldi ne çabuk geldi...Düşün sen dünya malını nasıl bırakırım çaresizliğindesin.. Hayat devam etmekte kayıtlarda notlarda..

“Bazen olur ki çok dürüst olursun ama birileri çıkar senin dürüstlüğünü alt tüs eder zannederler ki yanıldık dürüstlüğüne aldandık deseler de kendileri aldanmıştır o hala dürüsttür…Aldandık diyenler bilin ki nemalanan kişilerdir…O hala dürüsttür.. Yoluna devam eder….Zaman gelince anlaşılır…

Yaşam savaşını kazanan, her zaman en güçlü yada en hızlı olan değildir .Er ya da geç kazanan kişi, kazanabileceğini önceden düşünen kişidir.

Sana zaten bildiğim bir şeyi anlatmayayım. Dünya insanlığı her zaman güneşli ve gök kuşaklı değildir. Dünya insanlığı çok zor ve kötü bir anlayıştadır. Senin nasıl düşündüğün umurunda değil, o sana diz çöktürecek ve eğer ona izin verirsen seni orada tutacak. İstediği yola sokacak. Senin bedenine ve geleceğin bedenine girmesin diye yapacağın tek şey var. Şükürle ayağa kalk. Ev doğuşun gibi ilk nefesi al...VE İlk adımını at...” O” Seni istediğin yere götürecek...

Şimdi yapacaklarını Bir daha söyleyeyim.. 
Sen ben yada hiç kimse hayat kadar sert vuramaz. Fakat önemli olan hayatın sana nasıl vurduğu değildir .Önemli olan senin aldığın darbelere karşı ilerleyebilmektir. Ne kadar darbe aldığın ve ilerleyebilmendir.

Acı geçicidir .Acı bir dakika ,bir gün hatta bir yıl sürebilir. Fakat acı sonunda dinecektir. Ve başka bir şey acının yerini alacaktır.

Eğer vazgeçersen bu sonsuza kadar sürer. Çok küçük bir hata Demek istediğim yarım adım erken yada geç attığında başaramayabilirsin. Yarım saniye yavaş yada hızlı yakalayamazsın. Santimetreler bize etraftaki her şey bize gerekli.

Bir hayalin var ve onu koruman gerek. İnsanlar bir şeyi yapamayacağında sana da yapamayacağını söylerler .Eğer bir şeyi istersen git ve al bu kadar. Sakın hata yapmaktan korkma, Her zaman kazanamazsın fakat yenilgilerin kararlarını değiştiremezsin.

Farklı bir şey yapabileceğine inanmalısın. Olabileceğini söylese de olamayacağını söylese de genellikle haklıdır. Hep başarılı olmak isterim dersin fakat kötü olmak istemezsin . Sen sadece istersin kötü olmak istemiyorsun.

Havalı olmak istediğin kadar istemiyorsun .Uyumak istediğin kadar başarmak istemiyorsun. En derindeki korkularımız zayıf değildirler .En derindeki korkularımız gücümüzün ötesindedir.

Bu bizim ışığımızdır bizi korkutan karanlığımız değildir .Derine inmelisin ve kendine sormalısın. Kim olmak istiyorsun. Sen neyin mutlu ettiğini kendinde bulmalısın. Diğer insanların kulağına derince lafların gelmesinin bir önemi yok. Bir tercih yap, sadece karar ver.

Ne olacaksın kim olacaksın ,bunu nasıl yapacaksın. Neden olmasın. neden en iyi bilim adamı . Neden alim , mühendis ,fizikçi.. Neden ne den yapamam. Ben bir neden görmüyorum. Çocuğa ne olduğunu söyledin mi. Yok.. yaşarken eğitim verdin mi ...yok.. Sen yaşarken darbeler almış olabilirsin..

Önemli olan senin ne kadar hayata sert vurduğun ne kadar darbeler aldığın değil . Önemli olan nasıl vurulduğun ve buna karşı hayat yaşamanı ilerleyebilmendir. Şimdi Ayağa kalk ve bu hayata asla pes etme. Burada kalabilir ve kendimizi harcatabiliriz. Ya da savaşarak ışığa geri dönersin.

Tırmanarak çıkabiliriz . Her seferinde bir santim tırmanarak. Her an mümkün. Ne olacaksın.. Bunun için ne feda edeceksin ..Sadece düşünüyor..Başarılı olamıyorsun çünkü yorulduğunda pes ediyorsun. ”Matematiğin iyi değil” .Bu doğru çünkü sen hiç matematik çalışmıyorsun. ”Şiirde iyi değilim “ çünkü daha önce hiç şiir yazmadın. Ama Doğuştan yeteneklisin. Yeteneğini sadece çalışarak geliştirebilirsin nesillerine yaşarken eğitim vermek..

Eğer başkalarının yaşaması için neslin için bir şeyler yapmıyorsan, vaktini boşa harcıyorsun. Pes etmek için ağlama devam etmek için ağla. Beraberlik için ağlama. Zaten acı çektin, zaten yıprandı. Bunun karşılığını al. Eğer senin için neyin değerli olduğunu biliyorsan git ve onu al. Son nefeste huzurlu olacaksın.. Geride bıraktığın çaresizlik yok olacak.

Zorluklara rağmen istekli olman gerek ve hedeflerine ulaşamayacağın için hiç kimseyi suçlayamasın .Bunu korkaklar yapar ve sen korkak değilsin. Sen ondan daha iyisin. Çünkü yaşça onlardan büyüksün ve bilgilisin.. Her gün yeni bir gün Her an yeni bir an. Öyleyse git ve onlar kim olduğunu göster.

Şimdi sana ne kadar iyi olduğumu göstereceğim. Şimdi ayağa kalk ve ilk adımı at yeniden doğuş gibi.. ne yapacaksın .Çünkü sınırlar korkular gibidir sıklıkla sadece gördüğün bir illüzyondur…

İnsanları izlerken, tanışırken, konuşurken ,anlatırken, ön yüzleriyle konuşur, arka yüzlerini belli etmez menfaati ve çıkarları kaybolur diye, işte o zaman siz arka yüzünüzle konuşunki gerçekleri görebilesin Kırıldığında insanlarla araya mesafe koymak lazım.

Hissediyorlarsa yanına geleceklerdir. Gelmiyorlarsa doğru mesafeyi buldun demektir. Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirsin. Seni hiçbir zaman çözemez işte o zaman gerçek yüzüyle her zaman iyi günde kötü günde hep yanına gelirler. Saklı şifa sırlar kitabından bu hayatta yaşarken ne bekleyenler bölümünden .KISA KISA ALINTILAR 

                        selçuk uysal çoban saklı şifa

 

                   Devam edecek  sırlar kitabından 


Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. 

Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır.. 

 Doktor  diyetisyen ve herbalisler tarafından yetkili eczacılar güvenilir, yanında bitki aromatik okul mezunu veya kimyager çalıştıran, izni alınmış aktarlar tarafından güvenli şekilde kullanılmalıdır. 

Sitede yer alan yazıların her türlü kullanımı ve uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki,  mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece  bu eylemi gerçekleştiren kişilerin    sorumluluğundadır 

Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz.

   

                                                                        saklisifa@gmail.com

                                                         premix12345678@gmail.com

                                                        saklisifapiriiworld@gmail.com

  


NOT:KAN BİLGİLERİNİZİ BİLMEDEN BİYOKİMYANIZI TARAMADAN,ARAŞTIRMACI DOKTORUNUZA, AKTARLARA DANIŞMADAN BİTKİ VE BİTKİ TÜRLERİNİ KULLANMANIZ TAVSİYE EDİLMEZ.

  

 

https//Ziyaret istatistiği
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam253
Toplam Ziyaret1045822
https://Döviz Kuru
AlışSatış
Dolar5.74385.7668
Euro6.36786.3933
https://Hava Durumu
Anlık
Yarın
25° 28° 13°