https://www.sakli-sifa.com  https://www.sakli-sifa.com                   https://www.saklisifa-piriiworld.com           

Evren dengesini yakalamak hasta olup çare aramak değil.

Hasta olmamak için hastalığa sebepleri yok etmek.

https://Site Menusu
https://Takvim
Yenileniyor
 

TUZ ODALARI TUZ LAMBALARI ve ŞİFALARI

  

    www.sakli-sifa.com  www.sakli-sifa.com  www.sakli-sifa.com               
                 SAKLİ ŞİFA PİRİİWORLD TUZ DAĞ           
                     
                       EMİRHAN DEKORASYON
 

   Tuz odaları ve tuz ürünleri konusunda uzman kuruluşlardan biri de Emir­han Dekorasyondur. Emirhan Dekorasyon; tuz odaları, tuz saunaları, tuz lam­baları başta olmak üzere tuzun şifasına dayalı pek çok alanda hizmet sunmak­tadır.

“Oğlum Emirhan’ın astım tedavi­si sürecinde tanışmış olduğumuz Pi­rii World ve Saklı Şifa yönetim uzmanı Uzman Bey'e teda­viye destekleyici olarak tuzu önerme­sinden sonra uygulamaya geçtik ve kı­sa bir sürede tedavide olumlu netice aldık.

 Oğlumu doktor kontrolüne götür­düğümde profesörümüz yaptığı mu­ayene ve tahlillerin sonunda bir daha kontrole gelmemize gerek kalmadığı­nı söyledi. Ben de bu süreçten son­ra astım ve bronşit hastaları için bu projeyi geliştirdim. Gerekli raporları ve patenti aldıktan sonra imal ettiğim tuz ürünlerini insanlar.” 

  

                    www.sakli-sifa.com

  

                              TUZ YASTIĞI: 

   Tuz yastığı, içi tuz dolu bir yastıktır. Tuz yastığını 60-70 derece ısıttıktan sonra havluya sarın ve gece yatarken ağrıyan bölgenizin üzerine koyun. Bu uy­gulama sabah kalktığınızda kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. SAKLI ŞİFA

                         KALİTELİ HAVA ve TUZ LAMBALARI

      www.sakli-sifa.com

                       

   Enerjimizin %56’lık kısmını soluduğumuz havadan elde ede­riz. Bu yüzden soluduğumuz ha­vanın kalitesi sağlığımız açısın­dan çok önemlidir. Kaliteli hava alerji, toz, duman, kirletici mad­de ve diğer zararlı unsurları içer­memelidir. Tüm bunların dışın­da hava eksi iyonlar bakımından zengin olmalıdır.

   Şelalelerde, deniz kıyısında, dağlık alanlarda ve yeşil vadilerdeki hava kalabalık şehirler ve endüstri merkez­lerindeki havadan daha temiz ve ferahtır. Bu fark eksi iyonların daha yüksek veya daha az olmasına bağlıdır.

   Sigara, zararlı gazlar, iletişim ağı, elektrik iletim hatları, uydu, televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi alet ve cihazlar ile klima, fan gibi çalışan motor­lar tarafından üretilen artı iyonlar; akciğerlerimizin derinliklerine girerek bağı­şıklık sistemimizi zayıflatabilir, yorgunluk ve zayıflık hissi verir; konsantrasyon kaybına, endişeye, migrene, uykusuzluk gibi psikolojik rahatsızlıklara, astım ve benzeri her türlü solunum problemine yol açabilir.

   Eksi iyonlar ise rüzgâr, güneş ışını, dalga, şelale ve sağanak yağış tarafından doğal olarak yaratılırlar. Eksi iyonlar havanın vitaminleridir. Deniz kıyısında ya da dağların yüksek yerlerinde fırtınadan sonraki ferah, dinlendirici hava; hava­da eksi iyonların aşırı yoğunlaşmasıyla oluşur.

   Havanın kalitesini yenilemek için artı iyonların azaltılması, azalan eksi iyon­ların havaya bırakılması gerekir. Kaya tuzları bu görevi kolay ve mükemmel bir şekilde yapar.

                         TUZ LAMBALARI

                   www.sakli-sifa.com

        

   www.sakli-sifa.com  www.sakli-sifa.com  www.sakli-sifa.com 


   Kristal tuzdan üretilen tuz lambaları in­san sağlığına da ciddi katkı sağ­lar. İçerisi dikkatli bir şekilde el­le oyularak ampul konulan kaya tuzları tıbbi bir cihaz olmama­sına rağmen ısınma sonucu bu­lunduğu ortama eksi iyonlar (ha­va vitaminleri) bırakarak havanın kalitesini arttırırlar. Tuz lambala­rı yorgunluğu, stresi, astım nöbetlerini, alerjileri, baş ağrılarını, cilt rahatsızlıklarını, havadaki nemi ve kokuyu hafifletir. Tuz lambasından yayılan temiz, saf hava tansiyonu, ruhsal ve psiko­lojik sorunları olan hastalara yardımcı olur, insanlar için sakinlik ve huzur ve­rici bir ortam yaratır.

   Tuz lambaları tarafından havaya salınan eksi iyonlar bilgisayar, cep telefo­nu, televizyon gibi elektronik cihazlardan yayılan radyasyonu etkisizleştirir, ha­vadaki bakterileri yok eder, oksijeni daha kullanışlı hale getirir. Astım ve aler­jiye karşı ciddi fayda sağlamasıdır. Tuz lambaların büyüklüğü konulan ortamın büyüklüğüne göre hesaplanmalıdır. Gelişigüzel kullanılması halinde sağlık açı­sından bekleneni veremeyebilir. Kaya tuzunun sigara içilen ortamlardaki siga­ra dumanını emici özelliği vardır.

   Tuz lambasından yayılan eksi iyonlar kanın kolesterin miktarını azaltmakta ve böylece kan basıncını düşürüp kalbimizin yorulmasını önlemektedir.

  Tuz lambasından yayılan eksi iyonlar hastalıklara neden olacak bu unsurları yok etmek üzere, kanımızı dezenfekte eder.

   Kızgınlık, korku veya strese bağlı olarak mide rahatsızlıkları artar, bağırsak­ların foksiyonları bozulur ya da durur. Karaciğer ve safra kesesi arızaları bun­ların hazım işlevlerini yerine getiremediklerini gösterir. Bu sorunlar, daha faz­la eksi (-) iyonlar verilerek/alınarak, Tuz kristali Lambasının yardımı ile hafif­letilebilir.

   Eksi (-) iyonların yeterli olmaması durumunda romatizma ile aynı zamanda baş ve sinirucu ağrıları çoğalır. Eksi (-) iyonları çok olan hava buna karşın ro­matizma ve eklem ağrılarını hafifletip iyileştirebilmektedir.

   Hafıza, canlılık, konsantrasyon kabiliyeti ve reaksiyon özelliği eksi (-) iyon­lar alındığında gelişmekte ve böylece yaşlanma süreci de geciktirilebilmektedir.

   Tuz kristalinden yayılan yoğun eksi (-) iyonlar ile stresten, sorunlardan, kor­kulardan ve depresyonlar­dan daha az etkilenerek, daha iyi konsantre olup verimimizi arttırabiliriz. Kendimize güvenimiz ge­lişir ve gerçek potansiyeli­mize tekrar kavuşabiliriz.

  Yani eksi iyonlar hava­yı şu unsurlardan temiz­ler: havadaki toz zerrecik­leri, polen çim, yabani ot ve ağaç poleni, toz zerre­cikleri, hayvan tüyleri, küf│SAKLI ŞİFA

   lü sporlar... Eksi iyonlar iyi bir hava arındırıcısı ve ferahlatıcısı, koku azaltıcı, dumanın yok edilmesi, Saman nezlesi, astım, mevsimsel etkili rahatsızlık, dep­resyon, kronik yorgunluk gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. eksi iyonların yanıkları daha çabuk kurutup daha az yara iziyle kısa sürede iyileştirme sağlar eksi iyonların çok acı çeken hastaları sakinleştirir

   Tuz lambasına kesinlikle su serpiştirilmemeli; her zaman kuru, tercihen ha­valandırılmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

                          TUZ TERAPİSİ   

   Günümüzde yeni ortaya çıkan terapi dallarından biri de tuz terapisidir. Ta­rih boyunca saf, rafine edilmemiş kaya tuzunun akciğer derinliklerinde anti­bakteriyel ve antimikrobiyal faydaları olduğu kabul edilmiştir. Böyle bir tuz madeninde tuzların iyonal etkilerinden dolayı tertemiz bir hava mevcut olup, havada hiçbir toz zerreci­ği bulunmamaktadır. Son yıllarda tüm solunum has­taları ve doğal astım te­davisi için dünyadaki tuz mağaralarına yapılan zi­yaretler doğal tuz havası­nın inanılmaz iyileştirici ö­zelliklerinden dolayı artış göstermektedir. Tuz tera­pisi ayrıca “haloterapi” olarak da bilinir. Tuz Odası veya bazen Tuz Mağarası olarak da bilinen terapi özellikle egzamadan alerjiye oradan da astım arasında değişen solunum ve cilt sorunları çeken kişiler için tasarlanmıştır. Klinik test­lerde tuz terapisinin solunum ve cilt hastalıklarının çeşitli belirtileri gidermede etkili olduğu kanıtlanmıştır.

   Tuz mağaralarının sağlık amaçlı kullanımı Sümerler dönemine kadar git­mektedir. Anadolu’da Asya ve Avrupa’da birçok mağaranın insanlara şifa ol­duğu özellikle de kaya tuzu mağaralarının insan sağlığına ciddi katkıları oldu­ğu günümüze kadar aktarılmış yöresel tecrübelerdir. Astım hastalığının teda­visinde tuz mağaralarının sağlık turizmini ciddi anlamda canlandırdığı görül­mektedir.

         HANGİ HASTALIKLARDA TUZ TERAPİSİ FAYDALIDIR 


  Astım atakları, alerji, kistik fibrozis, akut solunum yolu hastalıkları, am­fizem, KOAH, burun tıkanıklığı, orta kulak iltihabı, kronik bronşit, zatürre­e, bronşektazi, öksürük, hırıltı, sigara içicilerin yakalandığı hastalıklar, muko­zal ödem, soğuk algınlığı, grip, sinüzit, tonsilit, egzama, sedef hastalığı, sa­man nezlesi...


        HANGİ DURUMLARDA TUZ TERAPİSİ SAKINCA­LIDIR  


  Ateşli enfeksiyonlarda, kan­ser geçirmiş hastalarda, tüber­küloz geçirmiş veya geçirmek­te olan hastalarda, kalp yetmez­liği olan kişilerde, yüksek tansi­yon hastalıklarında. 


                                    TUZ ODALARI 

                                   PROJE          

 www.sakli-sifa.com
 
   Tuz odaları da tuz mağaraları gibi tuz terapisi için geliştirilen şifa merkezlerinden biridir. Bir tuz odası müm­kün olduğu kadar doğal tuz mağaralarına benzer olmalıdır. Yeraltında bulunan tuz mağaralarındaki hava tuz mikronları ve iyonlar bakımından zengindir. Tuz odası da bağışıklık sistemi için faydalı negatif iyonlarla ve vücudun balgam i­le mukus salgılamasına yardımcı olan mikroskobik tuz parçacıkları ile doludur. Tuz lambaları ve tuz boruları tuz odasına yardımcı elemanlar olarak kullanıl­maktadır. Bu mikroskobik tuz kristalleri ciğerlerinize derin olarak girdiğinde akciğer dokusunda şişlik azaltarak, onlar emer ve zararlı bakterileri ve alerjen­leri etkisisleştirir. Sonuç olarak astım, saman nezlesi, alerji, bronşit gibi ve diğer solunum yolu problemlerinde nefes alınıp verilmesi daha kolay hale gelir. Bu terapi sayesinde birkaç gün ciğerlerinizin daha temiz olduğunu hissedersiniz. 

  

                          TUZ ODASINA NASIL GİRİLİR 


Tedavi için sadece bir saat kadar tuz odasında bulunmak ya da dinlenmek yeterlidir. Tuz odasına üzerinizdeki kıyafetlerinizle, ayakkabısız ve herhangi bir parfüm kullanılmadan girilir. Terapi sırasında elbiselere tuz birikmesini ve el­biselerden toz çıkmasını önlemek için tek kullanımlık koruyucu önlükler giyi­lir. Ayaklara da aynı şekilde koruyucu galoş takılır. Terapi süresince çalan mü­zik ve loş ortam kişinin rahatlamasına yardımcı olabilir. İsteğinize göre terapi odasına çocuklarınızla beraber girebilirsiniz.

   Bizim konseptimiz hem sauna ahşap sızdırmaz göz kutucuklarla tavan ve taban lambaları ile tuz doğal ortamda kullanılmaktadır.

EVDE DE YAPILABİLİR :Sanıldığının aksine tuz terapisine evde de de­vam edebilirsiniz. Bunun için Ultrasonik Salinizer cihaz bulunması yeterlidir. Bu sayede evinizde ya da işyerinizin zahmetsiz temiz nefesin tadını çıkarabi­lirsiniz. Ultrasonik Salinizer cihaz özel olarak tasarlanmıştır ve doğal ortamda­ki tuzlu havanın şifalı etkisini taklit eder. Birkaç gün içinde artık nefes almak i­çin mücadele içerisinde olmadığınızı görürsünüz. Vücudunuz daha fazla oksi­jen alır ve kendinizi harika hissedersiniz. Sadece nefes almak değil yanı sıra cil­diniz de daha parlak ve canlı bir hale gelir.


                               VÜCUDUN TEMEL TUZU

 
  Biyokimya ile Tedavi
İnsan vücudu gıdalardan alınan vitaminlerle ve mine­rallerle beslenir. Hastalıklar ise beslenme için gerekli olan maddelerin fazla ve eksik alınmasından, vücuttaki inorganik tuzların birinin veya bir kaçının den­gesindeki bozulmalardan kaynaklanır.

   Çiftçi toprağını nasıl koruyor, eksikliğini gideriyor; gıda üreticisi ürettiği malları nasıl koruyor, kozmetikçi ürettiği ürünleri nasıl koruyorsa, insan vücu­du da kendini vücuttaki enzimlerle, tuzlarla ve vitaminlerle korur. Rabbimin, verdiği bu enzimler, 12 tuz, vitaminler ve mineraller insan vücudunu    yeniler, uzun ve sağlıklı yaşamasını sağlar.

Her hastalık sürecinde ihtiyaç duyulan tuzlar farklıdır. Bu tuzlar:

Kalsiyum Florür, Kalsiyum Fosfat, Kalsiyum Sülfat, Demir Fosfat, Potas­yum Klorür, Potasyum Fosfat, Potasyum Sülfat, Magnezyum Fosfat, Sodyum Klorür, Sodyum Fosfat, Sodyum Sülfat, Silikon Oksit (silika)

   Aşağıdaki sık kullanılan bileşimleri ve onların kullanıldığı yerleri görecek­siniz.

   Demir Fosfat, Potasyum Klorür, Magnezyum Fosfat; nevralji (sinir ağrısı), nevrit (sinir iltihabı), siyatik ve ilişkili haller.

   Kalsiyum Fosfat, Potasyum Fosfat, Demir Fosfat; genel bitkinlik, sinirsel tükenme ve nekahet devresinde görülen etkiler.

   Magnezyum fosfat, Sodyum Fosfat, Sodyum Sülfat, Silika; midede asit, ha­zımsızlık, göğüste yanma ve buna bağlı haller

   Potasyum Klorür, Potasyum Sülfat, Kalsiyum Sülfat, Silika; hafif deri has­talıkları ve buna bağlı haller.

   Kalsiyum Fosfat, Magnezyum Fosfat, Sodyum Fosfat, Sodyum Sülfat; yel­lenme, bağırsak spazmı (kolik) ve buna bağlı haller.

   Potasyum Fosfat, Magnezyum Fosfat, Sodyum Klorür, Silika; migren, sinir­sel baş ağrısı ve buna bağlı haller.

   Kalsiyum Florür, Kalsiyum Fosfat, Potasyum Fosfat, Sodyum Klorür; sırt ağrısı, lumbago, hemoroit ve buna bağlı haller.

   Magnezyum Fosfat, Sodyum Klorür, Silika; Saman nezlesi ve buna bağ­lı haller.

   Demir Fosfat, Kalsiyum Sülfat, Magnezyum Fosfat.- Fib-rozit, kas ağrısı ve buna bağlı haller.

   Özetleyecek olursak: İnsan vücudunda da vitaminler, mineraller ve tuzlar vardır. Bunlardan bir eksik ve fazlası sizi stres, hasta ve halsiz hissettirecektir. Onun için 6 ayda bir doktorunuza ve aile hekiminize giderek kontrol yaptır­manız gerekir. Sonrada arayışlar yapar, şifasını arar ve bulursunuz. Sizin için her şifa dünya üzerine inmiştir, arayın yeter.

   Örnek: bir araziniz var, oraya bir şeyler ekeceksiniz; öncelikle toprağınızı a­naliz ettirirsiniz. Eksikliği bulup toprağa bakım yaparsınız. Ektiğiniz ürünün kaliteli olmasını istersiniz. Ne ekerseniz ve bakarsanız onu biçersiniz. Yoksa ektiğiniz bitki ve ağaçları stres ve hasta edersiniz. Zaman gelir iş işten geçer. İnsan vücudu da aynıdır. Su, toprak, ateş, doğa yaratmış rabbim

   Biyokimya bütün belirti ve oranların oniki tuzdan birinin eksikliği sonucu ortaya çıktığı prensibine dayanır. Biyokimya bir tür kendi kendine yardım oldu­ğundan hastanın yapması gereken ilk şey, var olan kendine has belirti ve araz­lardan emin olmasıdır. Biyokimya uzmanları tuzlardan birinin eksikliğinin ge­nellikle belirgin bir takım belirtileri ortaya çıkardığını savunmaktadırlar. Has­tanın yapacağı şey bu belirtiler doğrultusunda gereken tuzu almaktadır. Demir Fosfat eksikliği iltihabı durumlar; Magnezyum Fosfat eksikliği spaz-modik ağ­rılar ve kramplar, Sodyum Fosfat midede asit halleriyle bağlantılıdır. Söylen­diğine göre hastalığın seyri değiştikçe, her yeni belirti tedavi edebilmek için i­laçların da değiştirilmesi gerekmektedir. Bazı hastalar uzun süreli ilaç kullanı­mının biriken etkisinden ve vücudun kötü kullanılmasından hasta olmakta ve böyle hallerde biyokimya ilaçlarının etkisi de yavaş olmaktadır.

   Bazı durumlarda istenen sonucu elde etmek ancak bir kaç tuzun bir arada kullanılmasıyla mümkün olabilmektedir. Bunlar genellikle tek tek, yarımşar sa­atlik aralarla alınmaktadır.

                                               ENZİMLER

   Enzimler hücrede metabolizmanın düzenli yürümesini sağlamakta, tıpta teşhiste ve tedavide, endüstride ve günlük hayatta çeşitli yerlerde kullanılmak­tadır. Özellikle sindirim bozukluklarında proenzim olarak pepsinojeni kapsa­yan preparatlardan veya ince bağırsakların üst kısmında yine sindirime yar­dımcı olmak amacıyla pankreas enzimlerini içeren preparatlardan faydalanıl­maktadır.

Enzim etkinliğinin kontrolü hücrede iç dengenin sağlanması açısından zo­runlu olduğu için, kritik bir enzimdeki herhangi bir bozukluk (mutasyon, aşırı üretim, az üretim veya yokluk) genetik bir hastalığa yol açabilir. Vücudumuz­daki binlerce enzimden bir tanesinin bozuk çalışmasının ölümcül bir hastalığa yol açabilmesi enzimlerin ne derece önemli olduklarını gösterir. 

 Devam edçek

 Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır.

  Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır..

  Doktor  diyetisyen ve herbalisler tarafından yetkili eczacılar güvenilir,yaninda bitki aromatik okul mezunu veya kimyager çaliştiran, izni alınmiş aktarlar tarafından güvenlı şekilde kullanılmalıdır.

  Sitede yer alan yazıların her türlü kullanımı ve uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki,  mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece  bu eylemi gerçekleştiren kişilerin    sorumluluğundadır.

  Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz.


                                                                

                                                                    saklisifa@gmail.com

                                                                    premix12345678@gmail.com
            
                                                                    saklisifapiriiworld@gmail.com

  


NOT:KAN BİLGİLERİNİZİ BİLMEDEN BİYOKİMYANIZI TARAMADAN,ARAŞTIRMACI DOKTORUNUZA, AKTARLARA DANIŞMADAN BİTKİ VE BİTKİ TÜRLERİNİ KULLANMANIZ TAVSİYE EDİLMEZ.

    

 

         
 

                         

                 

                         
      


     

https//Ziyaret istatistiği
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam263
Toplam Ziyaret1045832
https://Döviz Kuru
AlışSatış
Dolar5.74385.7668
Euro6.36786.3933
https://Hava Durumu
Anlık
Yarın
25° 28° 13°