• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  
 
   https://www.sakli-sifa.com  https://www.sakli-sifa.com  https://www.saklisifa-piriiworld.com  

Evren dengesini yakalamak hasta olup çare aramak değil.

Hasta olmamak için hastalığa sebepleri yok etmek.

        Tıklayın  Drivemining kısa yoldan ulaşın                                           Tıklayın Envidatoken kısa yoldan ulaşın                  


    https://www.sakli-sifa.com         https://www.sakli-sifa.com                                  

          "Bugün işleriniz bitmeyebilir ama varsa yarın"                                            “Daha çok erken biter güç birlikte doğar"  

Bu gün evren dengesi sağlık bedeni tanımakla başlar ilaçlar yan tesiri kadar bitkilerinde yan tesirleri vardır.
Bu günün fırsat dünyasında.. 
Yıl yazılım tarihi 2014 yaş 58 Göç ve göç yollardan tüm canlılardan gelen gripler dikkat edin sıcak ve soğuklar hastalıkla mücadele değil, hastalığın oluşmasına  sebep olan koşullarla mücadele olmalı "şimdi ki yaş 65"  

Bu gün yer den 30 ile 60 cm yükseklikte atıklar ve gazlar hiç birimiz bilmemekte su baraj ve deniz kenarlarında ve ormanda yaşam 1000 ev içinde 300 varken yerden 30 60 cm de 25 hava oksijen bulunmakta ve bunları sık takip yok şehrin her sokağında ama öyle sistem gelecek ki araçlara takılan Drivemining kendi masrafını çıkartarak ve üstüne gelir getiren ve yüksek frekans yayılan ve çevre sen sörleriyle acil sisteme blok zincire rapor vererek gezilebilen yaratmak ve 1000 oksijene insanlığa ulaştırmak gelecekler yakından daha yakın daha iyi bir atmosfere çevre sağlığa Drive Mining takip edin   

Bağışıklık sistemimiz vücudumuzu dış etkilerden, yabancı olan tüm organizmalardan korumaya programlanmıştır. Bağışıklık sistemi, Hastalıklara karşı koruma sağlayacak bir mekanizmadır ve de "yaratanın" akıl şuura vermiş olduğu yaşam kitidir ve de akıl şuur olmayan yaşama biyolojik yaşama doğa örtüsüne zarar vermeden vede kimseye gerek kalmadan sağlıklı yaşam sağlar. Ancak kendi kendine bu güce sahip olan sistemimiz çeşitli dış etkiler nedeniyle zayıflamaktadır. Bunu önlemek adına bağışıklık dediğimiz sistemi kuvvetlendirmemiz ve kanda ki savaşan antikorlar  yükseltmek gerekmektedir.  

Akıl şuuru kullanamayan ve de kullanmayı bilmeyen sadece nefis ve çıkarcı kişilerin anatomisi..

Haksız şekilde sadece kaba kuvvet şiddet uyguluyorsa düşünmeden davranış şekli çıkar için akıl ve düşüncesi olmayan kendini haklı gören kendinde akıl şuur varken filtre edecek sabır ve erdemlik yok ise o sadece patlamamış veya yorgun mermi gibidir barutu olup çekideki bulamayan çıkar ve çıkarcılar tarafından bulunduğu ve bulduğu anda sadece ARTIK O bir kaostur.

Sırlar kitabı Selcuk uysal çoban saklı şifa  

Site Menusu
Takvim
Drive Mining
 https://www.sakli-sifa.com
Envidatoken
 https://www.sakli-sifa.com

BİTKİSEL VE TIBBİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

                               BİTKİSEL ve TIBBİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ:

 

     ABSE: Çevre dokulardan kese tarzında doku ile sinirli içerisi cerahat ile do­lu oluşum.

   ADRENALİN: Böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından salgılanan bir hormondur. Tabiatta bu hormonun görevi, organizmayı acil harekete hazır­lamaktır ve etkisini, nabzın atışı, kanın iç organlar ve deriden kaslara sevk e­dilmesi, karaciğerdeki glikojenin glikoza değişmesi ve böylelikle acil bir enerji kaynağı sağlanması şeklinde gösterir.

AFRODİZYAK: Cinsi arzuyu artırıcı maddeler, ilaçlara verilen isim.

AFT: Ağız mukazasında görülen, küçük beyaz leke şeklindeki ülser.

AKNE: Yüz, omuzlar, sırt ve göğüsteki yağ bezleriyle ilgili kronik bir de­ri hastalığıdır.

AMİLAZ: Nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim.

AMİNAZ: Aminoasitlerin yapısındaki amino gruplarını parçalayıcı enzim.

AMNEZİ: Hafızanın kısmen veya tamamen kaybolması.

ANAL: Anüs, makat.

ANALJEZİK: Ağrı kesici.

ANEMİ: Kısaca, halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi, alyuvarların sayı olarak az olması ve alyuvarların içerisinde bulunan hemoglobin adı verilen maddenin miktarının azlığıdır.

ANEMİK: Kan değerleri düşük olan, yani kan sayımında eritrosit sayıları ve hemoglobin miktarı düşük olan kişi.

ANEMNEZ: Hastanın tıbbi hikayesi.

ANERJİ: Özel bir antijene cevap verilmemesi hali. Organizmanın savun­ma yeteneğinin kaybolması.

ANESTEZI: Doktorlar, ameliyat sırasında ağrı duymaması için, ameliyat­tan önce hastaya bir iğne yapar ya da solunum yoluyla bir gaz verirler. Hasta­nın bilincini yitirerek uykuya geçmesine narkoz, böylece vücudundaki ağrıları duyamayacak duruma gelmesine anestezi, bu duyu yitimine yol açan maddele­re de anestezik denir.

ANTİBAKTERİYEL: Bakterileri öldürücü.

ANTİDİABETİK: Şeker hastalığına karşı kullanılan madde veya ilaç.

ANTİHİPETENSİF: Yüksek tansiyon.

ANTİPİRETİK: Ateş düşürücü.

ANTİOKSİDAN:. SAKLI ŞİFA

ANTİSEPTİK: Mikroplar öldürücü.

ANTİÜRETİK: İdrar oluşmasını azaltıcı madde veya ilaç.

ANTİVİRAL: Virüslere karşı etkili, virüsün etkisini kıran veya azaltan.

ANÜS: Makat.

Antikor Hastalığa neden olan etkenleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı maddeye  denir.  

APANDİSİT: Kör bağırsak iltihaplanması.

APNE: Geçici nefes kesilmesi.

 AROMATİK:          

ASTIM: Nefes darlığı.

ATEROJEN: Deride gelişen düzensiz şişlikler, deri kisti, yağbezi.

AVİTAMİNOZ: Vitamin yetersizliği.

BAĞIRSAKFLORASI: Bağırsaklardaki bakterilere verilen isim, toptan fay­dalı veya zararlı hepsi.

BAKTERİ: Prokaryot hücre yapısındaki mikroorganizma.

BALSAM: Sıklıkla odunsu bitkilerden elde edilen reçine ve bu reçinelerden yapılan ilaç BERİ-BERİ: Vitamin B1 (tiamin) eksikliğiyle oluşan el ve ayaklar­da poli nevrit ile oluşan hastalık.

BRONŞİT: Bronşların iltihaplanması.

CERAHAT: Alyuvarlar, bakteri ve yıkılmış doku kalıntıları gibi iltihap ü­rünlerini kapsayan doku sıvısıdır.

CERRAHİ: Tıbbın en eski dallarından biridir. İlaçla ya da başka tedavi yön­temleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozuk­luklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileş­tirilmesine dayanır.

Çenek: Çim yaprakları, kotiledon: Tohumlu bitkilerin tohumlarının çimlen­mesiyle embriyolarından oluşan ilk yaprak ya da yaprakları.

ÇIBAN: Çıbanlar, derideki ter bezleri veya kıl keselerinin enfeksiyonlarıdır.

ÇİÇEK: Akut, enfeksiyöz bir hastalıktır. Her yaşta ve her cinsten kişiler bu hastalığa yakalanabilir. İki tipi vardır: Variola major ve variola minor.

ÇİL: Deride, güneşe maruz kalma sonucu beliren, ufak lekelerdir. Bunlar, daha fazla, lokalize güneş yanıklarına benzetilebilir ve ekseriyetle sarışın veya kızıl saçlılarda görülen melanin pigmenti birikimidir.

ÇOK YILLIK BİTKİ: Yaşamlarını iki yıldan fazla sürdüren bitkiler.

DEPRESYON: Ruhi çöküntü

DEPRESYON: Ruhsal ve bedensel çöküntü, isteksizlik.

DERMABRAZYON: Deri üzerindeki benler veya yara izlerini ortadan kal­dırma amacı ile yapılan kazıma işlemi.

DERMATİT: Cildin iltihabi durumu.PİRİİ WORLD│

DERMATOLOJİ: Cildiye, cilt hastalıklarını inceleyen bilim dalı.

DİABET: Şeker hastalığı.

DİFTERİ: Kuşpalazı.

DİÜRETİK: İdrar atırıcı.

DİYARE: İshal.

DİZANTERİ: Ağrılı ve sancılı ishalle beliren, yaralara yol açan bulaşıcı, sal­gın hastalık.

DÜŞÜK: Fetusun, gebeliğin 28. haftasından önce ölümü, ve rahmin dışa a­tılmasıdır.

EKOKARDİYOGRFİ: Kalp, damar sisteminin teşhisinde kullanılan ult­rasonik bir yöntem.

EKOLOJİ: Organizmalarla çevrelerini ve bu iki varlık arasındaki karşılık­lı ilişkileri araştıran bilim dalı. Doğanın yapısını ve işlevini araştıran bilim dalı.

EKZEMA: Deride kızarıklık, şişme, veziküller, kaşıntı gibi belirtilerle gö­rülen daha çok psikosomatik nedenli cilt rahatsızlığı. Akut ve Kronik diye ay­rıldığı gibi Yaş ve Kuru ekzema cinsleri de vardır.

ENDEMİK: Belli bir bölgede sıkça görülen.

ENDOKRİN: İç salgı yapan, salgısını kana veya lenfe aktaran.

ENDOKRİNOLOJİ: İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalış­ma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini inceleyen tıp dalıdır.

ENDOMETRİT: Rahim mukazasının rahim dışında iltihaplanması.

ENDOMETRİUM: Rahim mukozası.

ENFEKSİYON: Bulaşıcı.

ENKÜBASYON: Hastalığa sebep olan bakteri veya virüsün vücuda girdik­ten sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar geçen süre, kuluçka devresi.

ENKÜBASYON: Hastalığa sebep olan etkenin vücuda girişi ile hastalık belirtilerinin ortaya çıkması arasında geçen zaman.

ENSEFALİT: Beyin iltihaplanması.

ENSEFALON: Beyin.

ENTERAL: Bağırsal yoluyla.

ENVAZYON: Yayılma, örneğin kafatasındaki bir tümörün beyin dokusu­na envazyonu denince tümörün beyine yayılması kastedilir.

                       ENZİM:

EPİLEPSİ: Sara, tutarga.

EPİTEL: Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası.

FARANJİT: Boğaz iltihaplanması.

FARMAKOGNOZİ: Tıpta kullanılan bitkiler ile ilgili bilime verilen ad. SAKLI ŞİFA

FERMENTASYON: Mayalanma.

FERRİTİN: Demir elementinin vücutta depo edilen şekli.

FİBRÖZ: Lif dokusu.

FOTOSENTEZ: Klorofil taşıyan hücrelerde görülen, ışık enerjisinin kul­lanılmasıyla su ve karbondioksitten organik madde sentezlenmesiyle sonuçla­nan tepkimeler zinciri.

GALAKTOZ: Süt şekeri.

GASTRİT: Mide iltihabı.

GASTRODÜODENİT: Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.

GASTROENTERİT: İshalle seyreden mide barsak iltihabı.

GASTROENTEROLOJİ: Mide, barsak hastalıkları bilgisi.

GASTROSKOPİ: Hastaya yutturulan bir kamera ile midenin görerek mu­ayene edilmesi.

GLOKOM NEDİR  Glokom hiçbir belirti vermeyen sinsi bir hastalıktır ve ancak düzenli göz muayenesi esnasında yapılan ölçümler ile tespit edilebi­lir. Glokom göz içi basıncının yükselmesi ile görme sinirinde oluşan tahribat­tır. Görme siniri, gözden aldığı bilgiyi ( görüntü ) beyindeki görme merkezine götüren bağlantıyı sağlar.

HAP: Toz haline getirilmiş bitkinin belirtilen yardımcı madde ile kaplanıp küçük, yuvarlak ilaç yapılmış şeklidir.

HEMOGLOBİN: Alyuvarlar içerisinde bulunan ve yapısında demir taşı­yan, kırmızı renkli bir solunum pigmenti.

HERBALİZM: Bitkilerle tedavi yöntemlerinin uygulandığı Alternatif Tıp ve Bitki Hekimliğine verilen addır.

HEMOROİD: Basur.

HEPATİT: Karaciğer iltihaplanması.

HİPOFİZ: Beyin tabanında burun arkasının üst kısmına uyan bölgede bu­lunan Mercimek büyüklüğünde hormon salgılayan bir bezdir.

     İNORGANİK:

İNSÜLİN:Pancreas tarafından üretilen hormon vücudun şeker oranın dengede kalmasını sağlar.

KALP ANJİNİ: Göğüs kafesinde ağrı ve sıkıntı verici bir sıkışma ve bur­kulma hissi verir.

KALP ENFAKTÜSÜ: Kalp krizi.

KANSEROJEN: Kanser yapıcı.

            KARBONHİDRAT:

KARDİAK: Kalbe ait.

KREM: Haricen kullanılan yan katı preparattır.

KOLESTEROL: Hayvansal ve bitkisel yağların içerisinde bulunan, karaci­ğer tarafından sentez edilen bir maddedir. Kanda normalden fazla bulunması halinde, damar sertliğine neden olur, ve bazen de safra pigmentleri ile birleşe­rek safra taşlarının oluşumunda rol oynar.

KOLİT: Kalın bağırsak iltihabı.

LAPA: Bitki, yakı gibi doğrudan doğruya veya bitki hardal gibi cildi tahriş e­dici ise bezden yapılmış bir kese içine konup en fazla 5 dakika süreyle cilde uy­gulanır. En uygun lapa sıcaklığı 45 derecedir.

LENFOMA: Başlangıcını lenfoid dokudan almış ur, lenf kanseri.

LOSYON: Demleme, kaynatma veya özel bir yöntemle hazırlanır. Uygula­ma için, hazırlanan sıvı, tedavi edilecek yere sürülür, ardından da masaj yapı­lır. Masaj hızlı ve sert bir şekilde yapılırsa “Friksiyon” denir. Losyonla yapılan friksiyon özellikle saç dipleri ve deri için etkilidir.

MACUN: Bitkinin/bitkilerin su, bal veya şurup içinde karıştırılması suretiy­le hazırlanan yan katı preparatlardır. Taze hazırlanması önerilir.

MERHEM: Toz haline getirilmiş bitkinin sıvı yağ ile karıştırılarak hazırlan­mış şeklidir.

MUKOZA: Bazı organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten doku ta­bakası, iç deri.

MS: multiple sclerosis veya disseminated sclerosis demek olup, beyin ve o­murilikte görülen yer yer sertleşmeler nedeniyle kaslarda felce varan kuvvet kaybı ve istemli hareketleri kontrol edememe ve diğer sinirsel hastalıklarla ken­dini beli eden hastalık.

NEFRİT: Böbrek iltihaplanması.

NÖROLOJİ: Asabiye, sinir hastalıkları.

OBEZİTE: Şişmanlık.

ONKOLOJİ: Tümöral oluşumlarla ilgili bilim dalı.

             ORGANİK:

ÖSTROJEN: Yumurtalıklardan salgılanan ve insanlarda sekonder cinsel karakterlerin gelişmesini sağlayan hormondur.

PANKREAS: Karın boşluğunun üst tarafında ve bel omurlarının ön kıs­mında yerleşik bir organdır.Salgılarıyla sindirim fonksiyonuna yardımcı olur ve kan şekerini düzenler.

                   PIHTILAŞMA:

POLEN: Çiçek tozu.

PROSTAT: Erkeklerde mesanenin altında ve idrar yolunun başlangıcında bulunan genital sisteme ait bir bez. SAKLI ŞİFA

                   PROTEİN:

 

RAŞİTİZM: D vitamini eksikliğinin neden olduğu, çocuklarda görülen bir hastalıktır. Kemik teşekkülünün tam olmaması nedeniyle tedavisi geciktirilmiş, ihmal edilmiş vakalarda uzun kemiklerde deformiteler teşekkül eder.

SAFRA: Karaciğer tarafından salgılanan, yeşilimsi kahverengi bir sıvıdı

SAFRA KESESİ: Karaciğerden salgılanan safranın toplandığı kese şeklin­deki organ.

SEMPTOM: Patalojik durumu veya hastalğı göstermek üzere vücutta mey­dana gelen belirti.

           SERBEST RADİKALLER:

SIVI İÇECEK: Haşlama, kaynatma gibi yöntemlerden biriyle hazırlanmış içecektir.

SİNÜZİT: Sinüs adı verilen yüzdeki kemik boşlukların iç yüzünü kaplayan mukoza iltihabına ve boşlukta cerahat toplanmasına sinüzit adı verilir.

SİROZ: Bir organda sertleşme ve nedbeleşme ile karakterize fibröz doku oluşumuna verilen isimdir. Ancak bu terim hemen her zaman karaciğerin gö­revini yapamamasıyla ilgili, kronik karaciğer iltihabı için kullanılır.

ŞURUP: Sıvı ve şekerli preparattır.

VARİS: Kirli kan taşıyan damarların, fonksiyonel bozuklukları sonucu ya da kan akımının önündeki bir engel nedeniyle genişleyerek kıvrımlı bir hal alması­dır.Yüzeysel olduğu gibi derin venlerde de varis gelişebilir.

VEJETERYAN: Bitkisel gıdalarla beslenen, etyemez.

VERTİGO: Genel anlamda baş dönmesi, hareket duygusu demektir. An­cak tansiyon düşmesi ile ilgili baş dönmeleri bu kapsamda değildir. Vertigodan kastedilen labirentit, iç kulak iltihabı, Meniere hastalığı gibi durumlarda olan baş dönmesi hissi Vertigo diye adlandırılır.

VİLÜSLER: Bağırsaklardan besleyici maddelerin absorbe edildiği kanallar.

VİTAMİN:

VİTİLİGO: Bir cilt hastalığı olup, vücudun çeşitli bölgelerinde, yer yer renk (pigment) kaybı ile karakterize, normal bölgelerden keskin sınırlarla ay­rılan beyaz lekeler.

DEVAM EDEÇEK  

 

  Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır.  

  Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır..  


  Doktor  diyetisyen ve herbalisler tarafından yetkili eczacılar güvenilir,yaninda bitki aromatik okul mezunu veya kimyager çaliştiran, izni alınmiş aktarlar tarafından güvenlı şekilde kullanılmalıdır.
  

  
   Sitede yer alan yazıların her türlü kullanımı ve uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki,  mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece  bu eylemi gerçekleştiren kişilerin    sorumluluğundadır
  

  Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz.


 

 

                                                                   saklisifa@gmail.com

                                                                   premix12345678@gmail.com
            
                                                                   saklisifapiriiworld@gmail.com

 

 


NOT
:KAN BİLGİLERİNİZİ BİLMEDEN BİYOKİMYANIZI TARAMADAN,ARAŞTIRMACI DOKTORUNUZA, AKTARLARA DANIŞMADAN BİTKİ VE BİTKİ TÜRLERİNİ KULLANMANIZ TAVSİYE EDİLMEZ.

 

 

  HINWEIS: Wenn Sie scannen Ihre BIOCHEMISTRY wissen, dass Ihr Blut DATA, Forscher-Arzt, DARF PFLANZEN UND PFLANZENARTEN nicht ohne Rücksprache mit dem TRANSFER NICHT EMPFOHLEN.

 

 

NOTE: If you scan your BIOCHEMISTRY know your blood DATA, RESEARCHER DOCTOR, DO NOT USE PLANTS AND PLANT SPECIES without consulting the TRANSFER NOT RECOMMENDED


Ziyaret istatistiği
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam104
Toplam Ziyaret1211225
Döviz kuru ve ASLI Altın Günüş Bakır
AlışSatış
Dolar13.670513.7253
Euro15.443915.5058
Bahçeler ve yağlar
okaliptüs bitki ve yağlar
Mersin bitkisi yağlar
Biberiye bahçesi ve yağlar
Defne yağ
Lavanta fibeleri Adana
Lavanta bal
LAVANTA BAL

https://www.sakli-sifa.com
Balların nöbetçisi

https://www.sakli-sifa.com

 https://www.sakli-sifa.com